XVII Forum Rynku Zdrowia | Onkologia, neurologia, choroby rzadkie, opieka nad pacjentami z HIV/AIDS

Podstawowe informacje

DATA

ORGANIZATOR

OPIS

LINK

18-19 października 2021 r. Grupa PTWP

Na program XVII Forum Rynku Zdrowia składają się 22 sesje. W agendzie nie zabraknie kluczowych zagadnień dla polskiej ochrony zdrowia, w tym dotyczących: strategii jej rozwoju w najbliższych latach; dostępności świadczeń; nowych technologii i cyfryzacji sektora medycznego; zarządzania placówkami; postępów w terapii wybranych jednostek chorobowych.

 [LINK]