Kontrole NFZ w podmiotach leczniczych

Podstawowe informacje

DATA

ORGANIZATOR

OPIS

LINK

20 października 2021 r.

Kancelaria Janiszewski

Placówki medyczne udzielające świadczeń finansowanych przez NFZ podlegają kontrolom. Obecnie coraz częściej płatnik przeprowadza je zdalnie, w formie elektronicznej. Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej ułatwia kontrolerom szybkie działanie. Nadal jednak pracownicy podmiotów medycznych mają problemy z udzielaniem wyjaśnień na stawiane przez kontrolerów zarzuty. Podczas tego szkolenia przedstawimy Państwu aktualne zasady prowadzenia kontroli. Pokażemy przykłady najnowszych postępowań kontrolnych NFZ, w tym dotyczących świadczeń realizowanych w czasie epidemii.

 [LINK]