Raportowanie zdarzeń medycznych i prowadzenie EDM w pracy pielęgniarki i położnej

Podstawowe informacje

DATA

ORGANIZATOR

OPIS

LINK

18 listopada 2021 r.

Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski  

Program szkolenia:

1. Aktualny stan prawny dotyczący pracy pielęgniarki i położnej– omówienie
2. Co to jest EDM, a czym jest dokumentacja w postaci elektronicznej?
3. Co jest dokumentem?
4. „Pielęgniarskie” podpisy elektroniczne:
a) Kwalifikowany, Niekwalifikowany, Certyfikat ZUS – kiedy trzeba?
5. IKP
6. P1 – co raportuje pielęgniarka i położna?
7. 40+ – pierwszy program z wykorzystaniem EDM
8. Prowadzenie EDM – część warsztatowa
a) Raportowanie zdarzeń medycznych – praktyczne wskazówki
b) Udostępnianie EDM
9. Najczęściej występujące „informatyczne błędy” w pielęgniarskim EDM
10. Odpowiedzi na pytania uczestników

 [LINK 1]

 [LINK 2]