Kurs polskiego języka migowego (PJM)

Podstawowe informacje

DATA

ORGANIZATOR

OPIS

LINK

31 stycznia 2022 r.

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu w imieniu Stowarzyszenia Rozwoju PITAGORAS informuje o możliwości wzięcia udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin, a także o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do kursu językowego PJM do 90%.

 [LINK]