Konferencja - Wybrane zagadnienia z pediatrii i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
Patronat

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Data i miejsce konferencji 31 maja 2011 roku w Legnicy w budynku Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
przy ul. Powstańców Śląskich 3 (sala 301)
Opłaty bezpłatna
Kontakt tel. (76) 724-51-58

 
Program konferencji

Program konferencji
10.00 - 10.10 Rozpoczęcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości
dr Ryszard Pękała - Prorektor ds. Rozwoju WSM w Legnicy
10.10 - 10.30 Wybrane zagadnienia przemocy wobec dzieci w środowisku rodzinnym
dr n. med. Jolanta Pietras - wykładowca, Dziekan WSM w Legnicy
dr n. med. Edyta Kędra - wykładowca, Prodziekan WSM w Legnicy
10.30 - 10.50 Dogoterapia jako metoda pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
Anna Gręda - lic. piel. - studentka studiów IIO WSM w Legnicy
10.50 - 11.10 Udzielania pierwszej pomocy przemedycznej u dzieci. Wybrane sytuacje
Aleksandra Bartkiewicz - mgr fizjoterapii, pracownik WSM w Legnicy
11.10 - 11.30 Przerwa
11.30 - 11.50 Dziecko z trudnościami w rozwoju w praktyce szkolnej
Krystyna Wiercińska - mgr pedagogiki, oligofrenopedagog, Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy
11.50 - 12.10 Wybrane zagadnienia z chorób alergicznych wieku dziecięcego
dr n. med. Jarosław Czeszejko-Sochacki - wykładowca WSM w Legnicy
12.10 - 12.30 Potrzeby emocjonalne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w placówkach zamkniętych - raport z badań
dr n. hum. Celina Witkowska - wykładowca WSM w Legnicy/Uniwersytet Łódzki
12.30 - 12.50 Działania TPD na rzecz godnego miejsca dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w życiu społecznym i kulturalnym
mgr Sławomir Mateja- członek Zarządu Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy
12.50 - 13.10 Dyskusja
Zakończenie konferencji