Konferencja - Ziemia legnicka wczoraj i dziś - ochrona zdrowia

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
Patronat

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Data i miejsce konferencji 14 grudnia 2006 r.
Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy
Opłaty bezpłatna
Kontakt tel. (76) 724-51-58

 
Program konferencji

Program konferencji
10.00 - 10.10 Otwarcie konferencji
dr Ryszard Pękała - Kanclerz Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy
10.10 - 10.45 Prezentacja pt. "Ziemia legnicka od księstwa do województwa w obrazach liczbach"
- mgr Zofia Maksymowicz - Towarzystwo Przyjaciół Nauk
- mgr Wacław Mazur - Urząd Statystyczny we Wrocławiu
10.45 - 11.05 "Historia lecznictwa szpitalnego w Legnicy"
- mgr Małgorzata Modl - Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy
11.05 - 11.30 "Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej w województwie dolnośląskim w latach 2003-2005" prezentacja wydawnictw i danych statystycznych
- mgr Wioletta Krzyszczuk - Urząd Statystyczny we Wrocławiu
11.30 - 12.00 Przerwa na kawę
12.00 - 12.30 "Ratownictwo medyczne w Legnicy na tle wybranych krajów Unii Europejskiej"
- mgr Małgorzata Kowalczyk - Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy
12.30 - 13.00 "Doświadczenia Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy w kształceniu zawodowym pielęgniarek"
- dr Adam Klar, dr Ryszard Pękała - Kanclerz Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy
od 13.00 Dyskusja
 

Zakończenie konferencji
mgr Czesław Kowalak - wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy, wicekanclerz Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy