Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
   

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

prowadziła studia licencjackie pomostowe, finansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa dla dolnośląskich pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami:

- liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później ( tok A, 4 semestry), dla 480 słuchaczy

- dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych ( tok D, 4 semestry) dla 48 słuchaczy

Okres studiów : 1 czerwiec 2006- 30 czerwiec 2008

Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w piątki, soboty, niedziele

Projekt realizowany w ramach
ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO
Priorytet 2
WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH
Działanie 2.1
"ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W REGIONIE"AKTUALNOŚCI PROJEKTU „Studia pomostowe dla dolnośląskich pielęgniarek”

23-06-2006
Rozpoczęcie pierwszych zajęć dydaktycznych.

03-07-2006
Podpisanie umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy zatwierdzającej finansowanie projektu „Studia pomostowe dla dolnośląskich pielęgniarek”.

29-07-2006
Uroczysta inauguracja roku akademickiego dla studentów projektu w Akademii Rycerskiej w Legnicy.

31-08-2006
Ukończenie kompleksowego wyposażenia sal wykładowych w sprzęt multimedialny (laptopy, nagłośnienie, projektory multimedialne i ekrany).

19-09-2006
Zakupiono książki i uruchomiono czytelnię dla uczestników projektu.

31-09-2006
Ukończenie zakupu książek do czytelni.

Październik 2006
Ukończenie kompleksowego wyposażenia dwóch sal medycznych do zajęć praktycznych dla pielęgniarek

Listopad 2006
Sesja egzaminacyjna dla uczestników projektu - I semestr

Grudzień 2006
Rozpoczęcie II semestru studiów

Czerwiec 2007
Sesja egzaminacyjna dla uczestników projektu - II semestr

Czerwiec - Sierpień 2007
Odbywanie praktyk zawodowych przez studentów w szpitalach.

1 wrzesień 2007
Rozpoczęcie III semestru studiów

listopad 2007
Wydanie studentom książek na własność niezbędnych do napisania pracy licencjackiej

grudzień 2007
Zakończenie III semestru studiów

styczeń 2008
Rozpoczęcie IV semestru studiów

marzec 2008
Ukończenie IV semestru studiów

maj 2008
Obrona prac licencjackich przez uczestników projektu

czerwiec 2008
Wydanie 6 publikacji zawierających fragmenty najlepszych prac licencjackich uczestników projektu

20 czerwca 2008
Uroczyste zakończenie projektu ( wręczenie studentom dyplomów ukończenia studiów)

30 czerwca 2008
Zakończenie projektu