Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej rozpoczęło działalność na mocy Zarządzenia 5/2018 Rektora WSM w Legnicy i zrzesza studentów kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w WSM w Legnicy.

Celem działalności Koła jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności jego Członków poprzez:
1.    Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych w dziedzinie medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem specjalności medycyna ratunkowej i katastrof.
2.    Udział Członków i Współpracowników w opracowaniu i przedstawieniu prac naukowych w zakresie działalności Koła.
3.    Czynne uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach zjazdach poświęconych tematyce działalności Koła.
4.    Opracowanie materiałów edukacyjnych objętych tematyką działalności Koła.
5.    Doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych Członków i Współpracowników Koła.
6.    Zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych przez Wyższą Szkołę Medyczną w Legnicy.
7.    Rozwój osobisty Członków i Współpracowników Koła.
8.    Organizowanie w razie potrzeby pokazów ratownictwa, a także w szczególności z udzielania pierwszej pomocy.

Zapraszam zainteresowanych Studentów

 

Załączniki:

- Sprawozdanie 2019

- Sprawozdanie 2020