Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych

Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

 

Komunikacja empatyczna, która uczy współpracy

zobacz wiecej

Celem studiów jest nabycie umiejętności skutecznej i efektywnej komunikacji wspierającej współpracę i porozumienie w oparciu o metodologię NVC.

Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) inaczej nazywane językiem życia lub językiem serca jest narzędziem do komunikacji służącej szeroko rozumianemu porozumieniu z poszanowaniem każdej ze stron. NVC zostało stworzone przez Marshalla B. Rosenberga - psychologa z wykształcenia, nauczyciela i trenera w instytucjach oświaty, mediatora w obszarach objętych konfliktami zbrojnymi i charyzmatycznego działacza na rzecz pokoju.

Proponowane studia podyplomowe zapewniają najwyższą jakość i są unikatowe na rynku, ponieważ:
- prowadzą je w całości wyłącznie certyfikowani przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication) trenerzy i trenerki NVC - mają oni dogłębną znajomość NVC i umiejętność dzielenia się praktyką NVC
- mają najwyższą na rynku ilość godzin wykładów i i praktyki (210 godzin)
- nastawione są na praktyczne umiejętności - ponad 150 godzin ćwiczeń i warsztatów
- koszt zajęć dla studenta wynosi jedynie 29 zł za godzinę

 

Geriatria i opieka senioralna

zobacz wiecej

Celem studiów podyplomowych, jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia społecznej misji organizacji i realizacji opieki nad osobami starszymi, poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności pozwalające na radzenie sobie z wyzwaniami stającymi przed osobami pracującymi z osobami starszymi w celu poprawienia jakości ich życia. Wymienione studia podyplomowe wykształcą kadrę profesjonalistów z zakresu opieki zdrowotnej i społecznej, przygotowaną do pracy z osobami starszymi, m.in. w ramach opieki domowej, ambulatoryjnej, instytucjonalnej – czasowej i stałej (np. środowiskowe domy samopomocy, mieszkania terapeutyczne, serwisy pomocowe, systemy wsparcia organizacyjnego). Kształcenie ma wymiar praktyczny.
Poprzez udział w studiach podyplomowych słuchacze poszerzą swoje kompetencje zawodowe, które uzyskali w ramach wcześniejszej edukacji akademickiej. 
 

Zarządzanie w ochronie zdrowia

zobacz wiecej

 Celem studiów podyplomowych, jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej.
 

RODO w ochronie zdrowia

zobacz wiecej

 Celem studiów podyplomowych RODO w ochronie zdrowia jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych pracowników i pacjentów, a także zarządzania nimi w sektorze ochrony zdrowia.
 

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

zobacz wiecej

Celem studiów podyplomowych jest:
- przygotowanie specjalistów do zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością,
- przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji,
- doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania i prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji.
 

Asystent medyczny

zobacz wiecej

Celem studiów podyplomowych jest:
- organizacji i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz finansowania usług medycznych,
- podniesienie kwalifikacji – wiedzy, umiejętności i kompetencji kadry medycznej zatrudnionej w klinikach, szpitalach, placówkach medycznych publicznych i niepublicznych,
- poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z organizacją i komputeryzacją pracy gabinetu medycznego,
- poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych w ochronie zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej, finansowania usług medycznych oraz usług rynku medycznego a jednocześnie nabycie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji pracy administracyjnej, nabycie umiejętności z zakresu sprawozdawczości i rozliczania finansowego, procedur oraz pełnej kompleksowej obsługi administracyjnej placówek medycznych: szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich.

Zarządzanie oświatą

zobacz wiecej

 

Studia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych kandydowaniem na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i awansem zawodowym, jak również do czynnych dyrektorów placówek, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych.

Zarządzanie BHP - 2 semestralne

zobacz wiecej

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy zgodnej z współczesnymi wymogami bhp oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu m.in. specjalisty ds. BHP w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji. Studia umożliwiają także zdobycie kwalifikacji dla osiągnięcia poszczególnych szczebli awansu zawodowego w służbie BHP.

Zarządzanie BHP - 3 semestralne

zobacz wiecej

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy zgodnej z współczesnymi wymogami bhp oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu m.in. specjalisty ds. BHP w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji. Studia umożliwiają także zdobycie kwalifikacji dla osiągnięcia poszczególnych szczebli awansu zawodowego w służbie BHP.