Szkolenie - sygnalista

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o szkoleniu
Nazwa szkolenia System zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów
Forma realizacji zajęć Kształcenie w formie on-line na platformie ZOOM
Cel szkolenia Uczestnik szkolenia uzyska kompetencje zawodowe w zakresie realizacji systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w miejscu pracy zgodnie ze standardami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej, zgodnie, z którymi sygnalistą jest osoba dokonująca zgłoszenia, pracująca zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, która uzyskała informacje na temat naruszeń związanych z pracą (bez względu na fakt czy pozostaje w stosunku pracy czy też dopiero ma on zostać nawiązany).
Sylwetka kandydata

Szkolenie skierowane jest do:
· osób zajmujących się ochroną zgodności standardów procedur wewnątrzzakładowych z przepisami prawa (compliance officer),
· kierowników działów personalnych oraz pracowników odpowiedzialnych za obieg informacji w podmiotach publicznych i prywatnych, w tym także związanych
z ochroną zdrowia,
· osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy.

Sylwetka absolwenta Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał przygotowanie merytoryczne (potwierdzone certyfikatem) do wdrożenia efektywnego mechanizmu systemu ochrony sygnalistów na terenie zakładu pracy zgodnie ze standardami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
Ilość godzin ogółem 9
Bloki tematyczne 1. Pojęcie sygnalisty.
2. Rola sygnalisty w organizacji.
3. Europejskie standardy ochrony prawnej w zakresie systemu whistleblowingu.
4. Europejskie standardy ochrony prawnej w zakresie organizowania systemów zgłaszania nadużyć.
5. Polskie standardy ochrony prawnej.
6. Szanse związane z wdrażaniem systemu ochrony sygnalistów.
7. Zagrożenia związane z wdrażaniem systemu ochrony sygnalistów.
8. Praktyczne aspekty wdrażania standardów systemu ochrony sygnalistów w organizacji.
Każdy uczestnik szkolenia poświęconego zasadom prawidłowego wdrażania dyrektywy o sygnalistach oraz omawiającego rolę sygnalisty w organizacji otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.
W przypadku wprowadzenia zmian w przepisach prawnych uczestnicy mają zagwarantowane dodatkowe zajęcia uzupełniające w wymiarze 2 godzin.
Czas trwania szkolenia Zajęcia odbywają się zdalnie (na żywo w czasie rzeczywistym) w terminie ustalonym ze słuchaczami :
a) formuła szkolenia jednodniowego
- zajęcia w godz. od 9:00 do 16:10
b) formuła szkolenia dwudniowego
- zajęcia przez dwa następujące po sobie dni
w godzinach 16.00-19.30
Termin i godziny realizacji zajęć zostaną dostosowane do potrzeb uczestników.
Początek zajęć Październik 2021
Koszty kształcenia 350,00 zł
(dla absolwentów WSM w Legnicy 320,00 zł)
Numer rachunku bankowego PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Terminy zajęć I edycja – 15-16 październik 2021
II edycja – 19-20 listopad 2021
III edycja – 17-18 grudzień 2021
Wymagane dokumenty - formularz zgłoszeniowy,
- dowód wpłaty wpisowego 20,00 zł na konto:
PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Termin składania dokumentów 30.09.2021 r.
Osoba kontaktowa mgr Dorota Florek
Telefon 76 854 99 33
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.