Konferencja - Prestiż zawodowy pielęgniarki w Polsce i w Europie

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
Patronat
 • Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy
 • Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy
Patronat honorowy
 • Elżbieta Buczkowska - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Dorota Kilańska - Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
 • Marek Łapiński - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Tadeusz Krzakowski - Prezydent Miasta Legnicy
 • Dorota Czudowska - Prezes Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA
Patronat medialny
 • "W Cieniu Czepka"
 • "Nasze zdrowie"
 • TV DAMI
 • Radio "Plus"
Tematyka Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy naukowej i wymiana poglądów związanych z problematyką zawodu pielęgniarki oraz wypracowanie rozwiązań służących wzrostowi prestiżu pielęgniarstwa.
Tematyka konferencji:
 1. Pielęgniarka w oczach odbiorcy usług medycznych (jakość pracy, relacje pielęgniarka-pacjent).
 2. Status materialny pielęgniarki.
 3. Oddziaływania pielęgniarek na przygotowanie i wdrażanie polityki zdrowotnej. Rola pielęgniarki w procesie terapeutycznym.
 4. Zapewnienie dostępu do szkolnictwa wyższego i doskonalenia zawodowego dla pielęgniarek.
Data i miejsce konferencji 8-9 października 2010 roku - Dom Studenta PWSZ w Legnicy, ul. Mickiewicza 10
Opłaty Opłaty:
 • z jednym noclegiem (8/9 października) 220 zł,
 • bez noclegu 150 zł.

Opłatę należy dokonać na konto nr 97 1050 1748 1000 0022 7784 1959 z dopiskiem "konferencja" i nazwisko uczestnika na adres organizatora konferencji: Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, ul. Mickiewicza 36, 59-220 Legnica.
Opłata rejestracyjna (za uczestnictwo) obejmuje:
 • udział w konferencji,
 • materiały konferencyjne,
 • udział w przerwie kawowej,
 • obiad,
 • udział w uroczystej kolacji,
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Numer konta ING BANK SLASKI O/LEGNICA
97 1050 1748 1000 0022 7784 1959
Miejsce zakwaterowania
 • Hotel-Restauracja Kamieniczka
  ul. Młynarska 15-16,
  59-220 Legnica,
  tel. (076) 723 73 92
 • Dom Studenta Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
  ul. Mickiewicza 10,
  59-220 Legnica.
Termin nadawania prac do 20 września 2010 r.
Kontakt tel. (76) 724-51-58
Dodatkowe informacje

Ważne terminy:

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegółowych informacji udziela: Joanna Sokół, tel. 76 72 45 160.

 
Program konferencji