Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne”

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
 Organizator konferecji

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy oraz Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

Sekretariat konferecji

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
ul. Powstańców Śląskich 3;
59-220 Legnica
tel.: 76 854 99 33,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wsmlegnica.pl

Ważne terminy

1. Przesyłanie abstraktów referatu - do 14 maja 2021 r.
2. Wybór Uczestników Czynnych - do 20 maja 2021 r.
3. Przesłanie potwierdzenia udziału Uczestników Czynnych - do 26 maja 2021 r.

Link do wydarzenia ZOOM - KONFERENCJA (PASSCODE: 048787)
Formularz uczestnika konferencji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Regulamin konferencji

pdf

Program konferencji

9.00- otwarcie konferencji i przywitanie uczestników JM Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy dr Ryszard Pękła, prof. WSM oraz mgr Joanna Bronowicka Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

Moderator – Tomasz Wala
9.15 - EKG –rutynowe działania mogące spowodować błędy w diagnostyce - Paulina Krupa, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
9.35 – Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna – nowe wyzwania - lek. Marek Gorczyński, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
9.55 – Nowoczesne technologie jako narzędzia wspierające opiekę nad pacjentem - Szymon Dorowski - Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
10.15 - Odpowiedzialność cywilna w zawodach medycznych – Tomasz Juraszek, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
10.35- Czy statystyka jest potrzebna medykom? – Wacław Mazur –Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
10.55 – Dyspozytor medyczny – zawód wykraczający poza ramy zawodów medycznych – Tomasz Wala, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
11.15 – Stosowanie przymusu bezpośredniego przez personel medyczny w świetle najnowszych wytycznych - Ireneusz Hajduk, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
11.35 – Urazy u dzieci jako stałe wyzwanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - Wiesław Zielonka, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego
11.55 – Substancje czynne zawarte w lekach, środkach specjalnego przeznaczenia żywieniowego ordynowane przez pielęgniarki - Anna Zalewska, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
12.15 – dyskusja
12.30 - zakończenie konferencji

Tematy wiodące

Błędy medyczne i odpowiedzialność zawodowa pracowników ochrony zdrowia
System Zespołów Szybkiego Reagowania w szpitalu
Urazy u dzieci jako stałe wyzwanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
Stosowanie przymusu bezpośredniego przez personel medyczny w świetle najnowszych wytycznych
Nowoczesne technologie jako narzędzia wspierające opiekę nad pacjentem
Statystyka medyczna – informacje do przewidywania problemów zdrowotnych społeczeństwa
Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna – nowe wyzwania
EKG – rutynowe działania mogące spowodować błędy w diagnostyce
Dyspozytor medyczny - zawód wykraczający poza ramy zawodów medycznych

Pozostałe informacje

Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym – ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora (patrz Regulamin Konferencji) oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, dla ratowników medycznych przewidziane punkty edukacyjne.

 
 

 

Nowe wyzwania opieki medycznej

Konferencja Nowe wyzwania opieki medycznej - 20 października 2018 r.

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
 Organizator konferecji

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

 Sekretariat konferecji Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
ul. Powstańców Śląskich 3; 59-220 Legnica
tel.: 76 854 99 33,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wsmlegnica.pl
Ważne terminy

1. Termin rejestracji uczestnictwa - do 10 październik 2018 r.
2. Termin przesyłania e-streszczeń artykułów - do 10 październik 2018 r.
3. Termin przesyłania pełnych tekstów prac - do 10 październik 2018 r.

Opłaty brak
Liczba miejsc 120
Karta uczestnika konferencji pobierz
Program konferecji
Informacje dla autorów Rejestracja przebiega elektronicznie. E-streszczenia (j. polski i j. angielski) oraz tekst należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Warunkiem publikacji jest, aby tekst spełniał naukowe i badawcze kryteria i wymagania autorskie dla autorów - tutaj
Obszary badań do prezentacji
na Konferecji
1. Opieka w klinikach i szpitalach
2. Opieka pielęgniarka
3. Opieka poszpitalna
4. Opieka krótkoterminowa i długoterminowa
5. Opieka paliatywna
6. Zarządzanie w opiece medycznej
7. Badania naukowe w pielęgniarstwie

 
Program

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Nowe wyzwania opieki medycznej”
- „New challenges of medical care
"

   Legnica, 20 października 2018 r.

Aktualny Program Konferecji

9.00 – 9.10

Rejestracja uczestników.

9.10 – 9.20

Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji – dr Ryszard Pękała, Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy; dr Ewa Barczykowska, Prorektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

9.20 – 9.40

Profilaktyka chorób nowotworowych piersilek med. Dorota Czudowska, Prezes Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi „EUROPA DONNA”

9.40 – 10.00

Jak (nie) mówić o śmierci - zalecenia komunikacyjne dla personelu medycznego (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny) w wypadku zgonu  dziecka. Protokół OPIEKUN – dr Agnieszka Janiak, Zakład Komunikacji Społecznej, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

10.00 – 10.20

Materiały przyszłości w medycynie – szkła aktywne biologicznie. Materiały kościozastępcze – dr inż. Renata Wawrzaszek, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

10.20 – 10.40

Nowe wyzwania w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w Unii Europejskiejmgr Krystyna Łukowicz-Domagalska, Dolnośląska Izba Pielęgniarek i Położnych  we Wrocławiu

10.40 – 11.00

Głos jako narzędzie komunikacji pielęgniarki z pacjentem – dr hab. prof. AST Izabella Jeżowska, Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu

11.00 – 11.20

Operacje odtwórcze piersi powód lęku i rezygnacji – dr hab. n. med. Barbara Kozakiewicz, Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie; dr Małgorzata Chądzyńska Instytut Psychiatrii i Neurologii

 11.20 – 12.00        Przerwa kawowa

12.00 – 12.20

Zadania i formy realizacji opieki medycznej przez Prezydenta Miasta Legnicy – mgr Leszek Śliwak, Dyrektor Wydziału i Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnica

12.20 – 12.35

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentką ze stwardnieniem rozsianym w warunkach domowych – mgr Małgorzata Chmielewska, Instytut Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu 

12.35 –12.50

Różeniec górski jako przedstawiciel adaptogenów – dr Renata Chrzan, Wyższa Szkoła Medyczna  w Legnicy

12.50 – 13.05

Przepukliny pachwinowe – metody leczenia na przestrzeni wieków lic. piel. Jadwiga Ruduś, studentka, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

13.05 – 13.20

Prawne i medyczne aspekty chorób rzadkich ze szczególnym uwzględnieniem choroby Fabry’golek. med. Piotr Kucha Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu; mgr Tomasz Juraszek, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

13.20 – 13.35

Metodologia badań w pielęgniarstwie –  dr Jarosław Zagrobelny, Wyższa Szkoła Medyczna  w Legnicy

13.35 –13.50

Pielęgniarka i opiekun medyczny w opiece długoterminowej – konkurenci czy partnerzy – mgr Joanna Seregiet, Daniel Karnacz, Dolnośląski Ośrodek Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny „Niebieski Parasol” w Chojnowie

13.50 – 14.05

Przepuklina pachwinowa u dzieci – operacja metodą PIRS – lic. piel. Anna Sawoszczuk, studentka, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

14.05 - 14.20

Wpływ nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych na funkcjonowanie podmiotów leczniczych – mgr  Tomasz Juraszek, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

14.20 – 15.00

Dyskusja i podsumowanie

15.00           Zakończenie konferencji

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

dr Franciszek Krawczyszyn

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Komunikat

Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny Konferencji Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Nowe wyzwania opieki medycznej” - New challenges of medical care , która odbędzie się dnia 20 października 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 3.

Celem głównym Konferencji jest prezentacja wyników badań z zakresu osiągnięć współczesnej medycyny w wiodących obszarach opieki medycznej. Zdefiniowanie problemów i barier rozwoju w głównych domenach krajowej opieki medycznej.

Celem pośrednim jest zwrócenie uwagi ośrodkom decyzyjnym naszego kraju jak istotna jest ciągła profilaktyka we współczesnej opiece medycznej. Równie ważne jest planowanie i przewidywanie zmian w opiece medycznej i dostosowanie jej do przyszłych potrzeb zdrowotnych naszego społeczeństwa.

Komitet Organizacyjny zaprasza do aktywnego udziału w obradach Konferencji przedstawicieli ośrodków akademickich, pracowników klinik i szpitali oraz pozostałych instytucji /placówek/ służby zdrowia. Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w Konferencji, do prezentacji własnych doświadczeń i wyników prowadzonych badań naukowych.

Proponowane obszary szczegółowe Konferencji:

 1. Opieka w klinikach i szpitalach.
 2. Opieka pielęgniarska.
 3. Opieka poszpitalna
 4. Opieka krótkoterminowa i długoterminowa.
 5. Opieka paliatywna.
 6. Zarządzanie w opiece medycznej
 7. Badania naukowe w pielęgniarstwie.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr Franciszek Krawczyszyn

 
Wytyczne prezentacji

W czasie wykładów istnieje możliwość wspomagania się prezentacją przygotowanych w programach Office PowerPoint oraz Open Office Impress. W sali konferencyjnej jest zainstalowany rzutnik i podłączony z nim komputer i zainstalowanym Office 2013 na którym jest możliwość otworzenia prezentacji.

 
 

Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej” - 15 grudnia 2018 r.

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
 Organizator konferecji

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

 Sekretariat konferecji Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
ul. Powstańców Śląskich 3;
59-220 Legnica
tel.: 76 854 99 33,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wsmlegnica.pl
Ważne terminy

1. Termin przesyłana abstraktów referatu - do 1 grudnia 2018 r.
2. Termin wyboru Uczestników Czynnych - do 8 grudnia 2018 r.
3. Termin powiadomienia i zaproszenia Prelegentów - do 10 grudnia 2018 r.
4. Termin potwierdzenia udziału Uczestników Czynnych - do 13 grudnia 2018 r.
5. Termin termin przesyłania prac pokonferencyjnych - do 30 stycznia 2019 r.

Opłaty Uczestnictwo czynne wynosi 30.00 zł. Uczestnictwo bierne bezpłatne.
Liczba miejsc 60
Karta uczestnika konferencji pobierz doc, pobierz pdf
Komitet Organizacyjny Konferencji Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • dr n. med. Ewa Barczykowska
 • dr n. prawn. Anna Koropczuk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Tomasz Juraszek
Regulamin konferecji pobierz
Program konferecji
Informacje dla autorów Rejestracja przebiega elektronicznie. E-streszczenia (j. polski i j. angielski) oraz tekst należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Obszary badań do prezentacji
na Konferecji

1. Jakość usług medycznych.
2. Pacjent w systemie świadczeń zdrowotnych.
3. Badanie satysfakcji pacjenta.
4. Przestrzeganie praw pacjenta.
5. Aspekty prawne w praktyce medycznej.

Pozostałe informacje

Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście MNiSW – ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora (patrz Regulamin Konferencji) oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

 
Program

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej"

09.00-09.15 Otwarcie Konferencji:
Rektor WSM w Legnicy doc. dr Ryszard Pękała
Prorektor WSM dr Ewa Barczykowska
adw. dr Anna Koropczuk - Przewodnicząca Komitetu Naukowego
mgr Tomasz Juraszek - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr inż. Anna Zalewska – Sekretarz

Panel I
moderator: Tomasz Juraszek

09.15-09.35

adw. dr Anna Koropczuk

Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Mediacje jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w służbie zdrowia

09.35-09.50

r.pr. Adriana Olszowy

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu

Dochodzenie środków kompensacyjnych
z tytułu szkód poniesionych wskutek obrażeń ciała i błędów medycznych z perspektywy praktyki sądowej

09.50-10.10

Mariusz Kluczyński

Kierownik Działu Śledztw Prokuratury Rejonowej
w Legnicy

Wybrane aspekty odpowiedzialności karnej pracowników wykonujących zawody medyczne

10.10-10.20

Tomasz Juraszek

Sąd Okręgowy w Legnicy, Wydział I Cywilny

Naruszenie godności pacjenta a prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych
z należytą starannością

10.20-10.40

Izabela Forycka

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział
w Legnicy

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

10.40-10.55

Jan Buczkowski

Kierownik Okręgowego   Inspektoratu Pracy
we Wrocławiu – Oddział
w Legnicy

Ochrona zdrowia a działania kontrolno-prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy

10.55-11.20   Przerwa kawowa

Panel II
moderator: adw. dr Anna Koropczuk

11.20-11.30

mgr Ewelina Szydłowska

WPAE Uniwersytet Wrocławski

Prawo do ochrony danych osobowych pacjenta

11.30-11.45

lek. med. Izabella Dyląg,
lek. med. Jakub Dynia

 

RODO - fakty i mity. Zastosowanie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

11.45-11.55

Mateusz Górka

WPiA Uniwersytet Gdański

RODO w placówkach służby zdrowia a zasady odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych pacjenta

11.55-12.05

mgr Bartłomiej Jaworski WPAE

WPAE Uniwersytet Wrocławski

Odpowiedzialność prawna lekarza za szczepienie bez zgody lub za ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne

12.05-12.15

lek. med. Karolina Karcz

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Regulacje prawne a odmowa wyrażenia zgody na sczepienie w aspekcie opieki nad noworodkiem

12.25-12.35

mgr Aleksandra Nowak

WPAE Uniwersytet Wrocławski

Terapia eksperymentalna w polskim porządku prawnym

12.35-12.45

mgr Agnieszka Rodkiewic-Bogusławska

 

Telemedycyna jako nowa forma usług medycznych w świecie krajowych regulacji prawnych

12.45-12.55

mgr Katarzyna Śmietana

WPAE Uniwersytet Wrocławski

Zaniechanie uporczywej terapii
w prawie polskim

12.55-13.05

mgr Maciej Bieszczad

WPAE Uniwersytet Wrocławski

Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw pacjenta

13.05-13.15

Zlata Dmytruk

WPAE Uniwersytet Wrocławski

Problematyka przestrzegania prawa do poszanowania godności i intymności pacjenta

13.15-13.25

Anna Grzesiak

WPiA Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jakość usług medycznych

13.25-13.50           Przerwa kawowa

Panel III (Panele III i IV odbywają się równolegle)
moderator: Tomasz Juraszek

13.50-14.00

Kamila Białasik

Koło Naukowe Prawa Medycznego Lege Artis WPiA UAM

Normy etyczno-prawne określające obowiązki leczenia wobec pacjenta w stanie terminalnym

14.00-14.10

Iga Kozioł

Koło Naukowe Prawa Medycznego Lege Artis WPiA UAM

Tajemnica lekarska w postępowaniu karnym

14.10-14.20

Karolina Szucka,
Bartosz Woźniak

Koło Naukowe Prawa Medycznego Lege Artis WPiA UAM

Komu służy dokumentacja medyczna? Rola dokumentacji w postępowaniu sądowym

14.20-14.30

mgr Jan Szypuliński

WPiA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Okoliczności uchylające prawny obowiązek dyskrecji przedstawicieli profesji medycznych

14.30-14.40

Jacek Firlej

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono WPiA UAM

Forma wyrażenia zgody pacjenta na zabieg lecznicy na tle polskiego ustawodawstwa

14.40-14.50

Weronika Zawierucha

WPiA Uniwersytet Jagielloński

Problem przepisywania leków niezgodnie ze wskazaniami zarejestrowanymi w charakterystyce produktu leczniczego

14.50-15.00

Dominika Rymkiewicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Regulacja zabiegów z zakresu medycyny estetycznej - analiza krytyczna

15.00-15.10

lic. Jadwiga Kraś

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Prawa pacjenta a system ich ochrony
w świetle instytucji Rzecznika Praw Pacjenta

15.10-15.20

lic. Sara Olejnik

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Stan wiedzy pacjentów z Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Zielonej Górze na temat miażdżycy szyjnej wewnętrznej

15.20-15.30

lic. Kamila Duda

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po udarze mózgu

15.30-15.40

lic. Monika Rusińska

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Ocena wiedzy kobiet (18-50 rok życia) na temat komórek macierzystych krwi pępowinowej

15.40-15.50

lic. Marianna Ostapkowicz,
lic. Maja Olbich,
lic. Patrycja Czerwińska,
lic. Katarzyna Pietkiewicz

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z   chorobą Alzheimera

15.50-16.00

lic. Beata Lichańska,
lic. Barbara Kajda,
lic. Agata Szymborska,
lic. Renata Szymala,
lic. Małgorzata Jarosz

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Ziołolecznictwo jako leczenie wspomagające w chorobach układu moczowego

16.00-16.15

lic. Ewa Szymańska,
lic. Barbara Sikora,
lic. Martyna Kulas,
lic. Edyta Posacka
lic. Anna Amarowicz

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Zioła w chorobach psychiatrycznych
i neurobiologicznych

Panel IV (Panele III i IV odbywają się równolegle)
moderator: dr n. med. Renata Chrzan

13.50-14.05

dr n. med. Renata Chrzan

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Pacjent w europejskim systemie ochrony zdrowia

14.05-14.15

lic. Joanna Kania

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarka - Edukator - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Pielęgniarka wobec plagi oszustw seniorów

14.15-14.25

lic.Joanna Zielińska,
lic. Tomasz Pałka,
lic.Maria Starczewska

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Zgorzel gazowa a postępowanie pielęgniarskie

14.25-14.35

lic. Katarzyna Witlib

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Nowotwór pęcherza moczowego

14.35-14.45

lic. Anna Łączna-Sokołowska,
lic. Bożena Hanousek,
lic. Renata Wojciechowska,
lic. Aurelia Maciejewska

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Terapia adaptogenna

14.45-14.55

lic. Anna Krzywicka
lic. Emilia Błach
lic. Paulina Ławrynowicz
lic. Klaudia Kasperowicz

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Hipnoza i jej zastosowanie

14.55-15.05

lic. Arleta Zimostrat,
lic. Katarzyna Orligóra,
lic. Klaudia Izydorek,
lic. Beata Izydorek

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Hirudoterapia

15.05-15.15

lic. Aleksandra Jurczak,
lic. Paulina Kaczmarek,
lic. Daria Michalak,
lic. Jagoda Kłaczka,
lic. Ewa Skrzypka

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Apiterapia

15.15-15.25

lic. Monika Fizela-Lipińska,
lic. Marlena Kielczyk,
lic. Jolanta Mirosławska

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Balneologia w Polsce i na świecie

15.25-15.35

lic. Dorota Koncur,
lic. Sylwia Maniszewska,
lic. Irena Przyszlak

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Balneoterapia - historia w Europie

15.35-15.45

lic. Anita Czubek,
lic. Alicja Szczęch,
lic. Marta Dworzycka

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Bioenergoterapia

jako alternatywna metoda leczenia

15.45-15.55

lic. Anna Franek,
lic. Anna Kulus,
lic. Mirosława Minge,
lic. Violetta Brembor,
lic. Honorata Burlaga,
lic. Ewelina Biskup,
lic. Marzena Janowska

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Ziołolecznictwo
w Polsce

15.55-16.05

lic. Klaudia Łoboda, lic. PatrycjaMiniecka, lic. Agnieszka Gądek, lic. Renata Jachymowska, lic. Renata Bodnar

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Ziołolecznictwo
w chorobach układu pokarmowego

16.05-16.15

lic. Monika Rusińska, lic. Violetta Łukaszewska, lic. Elżbieta Łężna, lic. Sylwia Wawrzyniak, lic. Agnieszka Dukała

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Ziołolecznictwo w ginekologii

16.15-16.30

Podsumowanie konferencji Tomasz Juraszek
mgr inż. Anna Zalewska – Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa

 
Komunikat

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy zaprasza studentów oraz uczestników studiów doktoranckich do udziału w I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej”. Termin i miejsce Konferencji: 15 grudnia 2018 r. Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 3.
Wiodące tematy konferencji:
Jakość usług medycznych.
Pacjent w systemie świadczeń zdrowotnych.
Badanie satysfakcji pacjenta.
Przestrzeganie praw pacjenta.
Aspekty prawne w praktyce medycznej.
Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 30.00 zł. Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konferencji DO POBRANIA dokonać rejestracji poprzez wypełnienie i przesłanie znajdującego się poniżej formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Medycyna i prawo”.

Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście MNiSW – ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora (patrz Regulamin Konferencji) oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

Uprzejmie informujemy, że ostateczny termin przesyłania prac pokonferencyjnych z I Studenckiej Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowo-Szkoleniowa pt.: „Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej” (15 grudnia 2018) został wyznaczony na 30 stycznia 2019 roku. Prosimy o opracowanie artykułów zgodnie z regulaminem publikowania prac znajdującym się w zakładce O Uczelni – Publikacje – Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis – Informacje – Dla autorów a następnie przesłanie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr n. med. Ewa Barczykowska
dr n. prawn. Anna KoropczukPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr Tomasz Juraszek

 
Sprawozdanie

W dniu 15 grudnia 2018 roku w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: „Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej”
Celem konferencji było zaprezentowanie różnorodnych aspektów prawnych w praktyce medycznej. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem – ogólnie wzięło w niej udział 137 uczestników z ośmiu ośrodków akademickich, co świadczy o ważności problemu a także interdyscyplinarności przedsięwzięcia.
Serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego Panu mgr Tomaszowi Juraszkowi za trud i wielkie zaangażowanie w przygotowanie tego przedsięwzięcia, a wszystkim Ekspertom, Studentom i Uczestnikom studiów doktoranckich za podjęcie trudu popularyzacji nauki oraz przedstawienie interesujących referatów.

Obrady obejmowały panel ekspercki oraz trzy panele studenckie.
W panelu eksperckim zaszczycili zebranych swoimi wystąpieniami przedstawiciele środowiska prawniczego oraz administracji publicznej. Doskonałe merytoryczne wykłady przyczyniły się wysokiego poziomu naukowego Konferencji.
Pani adwokat dr Anna Koropczuk z Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie – „Mediacje jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w służbie zdrowia”.
Pani Radca prawny Adriana Olszowy z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu – „Dochodzenia środków kompensacyjnych z tytułu szkód poniesionych wskutek obrażeń ciała i błędów medycznych z perspektywy praktyki sądowej”.
Pan prokurator Mariusz Kluczyński Kierownik Działu Śledztw Prokuratury Rejonowej w Legnicy – „Wybrane aspekty odpowiedzialności karnej pracowników wykonujących zawody medyczne,
Pan mgr Tomasz Juraszek z Sądu Okręgowego w Legnicy, Wydział I Cywilny – „Naruszenia godności pacjenta w kontekście prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.”
Pani Izabela Forycka reprezentująca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Legnicy – „Elektroniczne zwolnienia lekarskie”.
Pan Jan Buczkowski Kierownik Okręgowego  Inspektoratu Pracy we Wrocławiu - Oddział w Legnicy – „Ochrona zdrowia a działania kontrolno-prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy.
Do najważniejszych zagadnień poruszanych w panelach studenckich należy zaliczyć: przestrzeganie praw pacjenta, odpowiedzialność prawną lekarza, regulacje prawne dotyczące szczepień ochronnych, tajemnicę lekarską, zastosowanie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych w placówkach ochrony zdrowia, znaczenie dokumentacji medycznej, jakość usług medycznych, a także zagadnienia z zakresu medycyny alternatywnej m.in. apiterapia, hirudoterapia, ziołolecznictwo.

Komitet Naukowy Konferencji postanowił wyróżnić najlepsze referaty zaprezentowane przez:

 • mgr. Bartłomieja Jaworskiego z WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • mgr. Macieja Bieszczada z WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • lek. med. Karolinę Karcz z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu,
 • Igę Kozioł z Koła Naukowego Prawa Medycznego Lege Artis WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Karolinę Szucką i Bartosza Woźniaka z Koła Naukowego Prawa Medycznego Lege Artis WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Jacka Firleja z Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Weronikę Zawieruchę z WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Studenckie konferencje naukowo-szkoleniowe będą miały charakter cykliczny. Liczymy na kontynuację i zacieśnienie współpracy z kołami studenckimi oraz uczestnikami studiów doktoranckich i już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnej edycji konferencji. Prosimy śledzić aktualności na stronie internetowej WSM w Legnicy.

 
 

Kobiety w medycynie

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kobiety w medycynie” - 9 marca 2019 r.

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
 Organizator konferecji

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi „EUROPA DONNA”

Honorowy patronat Senator RP Dorota Czudowska, Prezes Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi „EUROPA DONNA”.
Sekretariat konferecji Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
ul. Powstańców Śląskich 3;
59-220 Legnica
tel.: 76 854 99 33,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wsmlegnica.pl
Ważne terminy

1. Przesyłanie abstraktów referatu - do 28 lutego 2019 r.
2. Wybór Uczestników Czynnych - do 4 marca 2019 r.
3. Przesłanie potwierdzenia udziału Uczestników Czynnych - do 5 marca 2019 r.

Opłaty brak
Liczba miejsc 60
Formularz uczestnika konferencji wypełnij formularz zgłoszeniowy
Regulamin konferencji

pobierz

Program konferecji
Informacje dla autorów Rejestracja przebiega elektronicznie. Warunkiem publikacji jest, aby tekst spełniał naukowe i badawcze kryteria oraz wymagania autorskie dla autorów - tutaj
Obszary badań do prezentacji
na Konferecji

1. Wkład kobiet w rozwój nauk medycznych.
2. Pielęgniarka i położna – zawody z historią i przyszłością.
3. Ewolucja kobiecości w kontekście zmian społecznych.
4. Relacje w rodzinie a komunikacja interpersonalna.
5. Kobieta XXI wieku – zdrowie i jego zagrożenia.
6. Kobieta i rodzina w polskim systemie prawnym.
7. Aktywność naukowa studenckich kół naukowych.

Pozostałe informacje

Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście MNiSW – ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora (patrz Regulamin Konferencji) oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

 
Program

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kobiety w medycynie”
pod patronatem Senator RP Doroty Czudowskiej
9 marca 2019 r.  
w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 3
PROGRAM KONFERENCJI

9.00-9.30 Biuro konferencyjne – rejestracja uczestników
9.30  Otwarcie konferencji
Senator RP Dorota Czudowska
doc. dr Ryszard Pękała Rektor WSM w Legnicy
dr Ewa Barczykowska Prorektor
mgr inż. Anna Zalewska Dziekan

9.30-10.00 Program artystyczny
10.00-10.30 Referat wprowadzający –  Senator RP Dorota Czudowska
10.30-12.00 Sesja referatowa

Moderatorzy – Senator RP Dorota Czudowska, doc. dr Ryszard Pękała, dr Andrzej Zychowicz, Grażyna Majchrzyk

10.30-10.40    25 lat Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy - Grażyna Majchrzyk - Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy
10.40-11.00    Stereotyp kobiety w kontekście przemian kulturowych - Maria J. Zajączkowska - mediatorka, trenerka, coach
11.00-11.15    Wkład kobiet w rozwój środowiska lokalnego na przykładzie działalności liderek organizacji społecznych w Legnicy - Antonina Trawnik - Towarzystwo Miłośników Legnicy
11.15-11.30    Udział kobiet w zarządzaniu Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem  w Legnicy - Krystyna Barcik - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
11.30-11.45    Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą …  - Iwona Bejster Grażyna, Majewska-Kaźmierczak - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
11.45-12.00 – dyskusja

12.00-12.30 przerwa kawowa

12.30-14.30 – równolegle:
I sesja aula
II sesja sala 3
III sesja sala 201

12.30-14.30
I sesja naukowa „Zmienna i niezmienna rola kobiety na przestrzeni wieków” - aula

Moderatorzy – mgr inż. Anna Zalewska, doc. dr Wiktor Piotrowski, mgr Iwona Bejster, Sebastian Orłowski, student Uniwersytetu Warszawskiego

12.30-12.45    Leczenie uzależnionych sprawców przestępstw w warunkach izolacji penitencjarnej jako szansa na ich powrót do społeczeństwa i rodziny - Mateusz Ziemblicki - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
12.45-13.00    Wkład kobiet w rozwój nauk medycznych - Anna Grzesiak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
13.00-13.15    Kobiety w medycynie na przestrzeni dziejów - Wiktor Piotrowski, Karolina Piotrowska - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
13.15-13.30    Czy instytucja zachowku zapewnia należytą ochronę majątkową najbliższych członków rodziny spadkodawcy? Postulaty de lege ferenda - Jacek Firlej,
Ewelina Brambor - KN Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
13.30-13.45    Elisabeth Kübler-Ross – „jednokilogramowe nic” - Lucyna Sochocka - PMWSZ w Opolu; Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
13.45-14.00    Heroizm Europejek w walce o dostęp do wykształcenia medycznego - Sebastian Orłowski - Uniwersytet Warszawski / Uniwersytet w Białymstoku
14.00-14.15    Kobiety w rosyjskiej medycynie - Zakariyav Zakaryałov - Dagestański Państwowy Uniwersytet Medyczny w Machaczkale, Dagestan, Rosja
14.15-14.30    O bohaterstwie Wandy Łążyńskiej pseud. Bożawola - Michał Czaplejewski, Ewa Skrzypek -  SKN Historii Medycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Studium Historii Medycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
14.30 – podsumowanie

12.30-14.30
II sesja naukowa „Status położnej a samodzielność zawodowa w sprawowaniu opieki nad kobietą” - sala 3

Moderatorzy – dr Ewa Barczykowska, mgr Tomasz Juraszek,  mgr położnictwa Agnieszka Smerdka,  Sara Blanka Trafas – studentka Koło Naukowe Pielęgniarstwo nowoczesne PWSZ, Płock

12.30-12.45    Zawód położnej – profesja marginalizowana od wieków? - Patrycja Zalewska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
12.45-13.00    Położne i lekarki. O roli kobiet w medycynie antycznej - Dawid Śliwiński - Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Warszawski
13.00-13.15    Śląska akuszerka Justine Siegemund 1636-1705 i jej wkład w rozwój medycyny - Lucyna Biały - Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka
13.15-13.30    Urodzić się dziewczynką i zostać matką - medyczne grzechy literatury XIX wieku - Adrianna Trojan - Koło Naukowe Miłośników XIX w. im. prof. T. Żabskiego, Instytut Filologii Polskiej we Wrocławiu
13.30-13.45    Aldona Rymsza – łączniczka, sanitariuszka, pielęgniarka - Tomasz Juraszek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13.45-14.00    Sprawowanie opieki nad kobietą przez położną w XXI wieku – nowe wyzwania dla zawodu - Agnieszka Smerdka - Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
14.00-14.15    Zawód położnej oczami polskich kobiet - Sara Blanka Trafas Monika Krzemińska Aleksandra Patrycja Jaroszewska - Koło Naukowe Pielęgniarstwo nowoczesne PWSZ, Płock
14.15-14.30    Rola i wkład kobiet w rozwój nauk medycznych w kontekście pionierskich badań w zakresie embriologii oraz regulacji prokreacji - Anna Wróbel - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
14.30 – podsumowanie

12.30-14.30
III sesja naukowa „Historia i etos zawodu pielęgniarki” - sala 201

Moderatorzy – dr Renata Chrzan, dr Elżbieta Grajczyk, Piotr Pawłowski – student Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Paulina Mazurek – studentka Uniwersytet Medyczny w Lublinie

12.30-12.45    Św. Hildegarda z Bingen –  pierwsza lekarka, fitoterapeutka i dietetyczka w XII wiecznych Niemczech - Renata Chrzan - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
12.45-13.00    Rachunek sumienia pielęgniarki według Hanny Chrzanowskiej - Elżbieta Grajczyk - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
13.00-13.15    Hanna Chrzanowska – błogosławiona wśród polskich pielęgniarek - Piotr Pawłowski Paulina Mazurek - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
13.15-13.30    Kształtowanie się pielęgniarstwa na przestrzeni dziejów - Iwona Wierzbicka - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
13.30-13.45    Pielęgniarka – kobieta z historią oraz przyszłością - Oliwia Radzimska - Uniwersytet Zielonogórski
13.45-14.00    Wanda Ossowska – „naczelna” pielęgniarka czasów zagłady - Piotr Pawłowski Paulina Mazurek - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
14.00-14.15    Barbara Dobrowolska – narodziny polskiego pielęgniarstwa społecznego - Piotr Pawłowski, Paulina Mazurek - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
14.15-14.30    Janina Misiewicz - ocalała medycynierka - Julia Bareła, Ewa Skrzypek - SKN Historii Medycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Studium Historii Medycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
14.30 – podsumowanie

14.30-15.00 przerwa na lancz

15.00-16.45 – równolegle:
IV sesja aula
V sesja sala 3
VI sesja sala 201

15.00-16.45  
IV sesja naukowa „Geneza pozycji kobiet w naukach medycznych” - aula

Moderatorzy – mgr inż. Anna Zalewska, dr Andrzej Zychowicz, lic. Natalia Miksiewicz – Koło Naukowe Miłośników XIX w. im. prof. T. Żabskiego, Instytut Filologii Polskiej we Wrocławiu, Dominik Respondek – student UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

15.00-15.15    Ewolucja kobiecości w kontekście zmian społecznych - Andrzej Zychowicz - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
15.15-15.30    Profesor Maria Skłodowska-Curie pionierką nowego wieku i nowej nauki - Franciszek Krawczyszyn - AGROBIOCHEM Legnica
15.30-15.45    Wielkie i niedocenione, czyli efekt Matyldy w naukach medycznych - Jolanta Pietras, Elżbieta Grajczyk - Karkonoska Państwowa Wyższa Zawodowa w Jeleniej Górze
15.45-16.00    Od Henrietty Lacks do HeLa – aspekty kulturowe, etyczne i medyczne - Anna Maria Wybraniec - badacz niezależny
16.00-16.15    Bowaryzm, histeria i melancholia – medyczne przypadki bohaterek kobiecych w literaturze XIX wieku - Natalia Miksiewicz - Koło Naukowe Miłośników XIX w. im. prof. T. Żabskiego, Instytut Filologii Polskiej we Wrocławiu
16.15-16.30    Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie w polskim porządku prawnym - Zlata Dmytruk - Uniwersytet Wrocławski
16.30-16.45    „Słaba płeć, a jednak najsilniejsza, słaba płeć, a jednak najmocniejsza” – czy słowa piosenki E. Bodo znajdują odzwierciedlenie wśród kobiet w medycynie? - Joanna Żarkowska, Dominik Respondek, Barbara Palka - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
16.45 – podsumowanie

15.00-16.45
V sesja naukowa „Świadomość zdrowotna kobiet i ich rodzin” sala 3

Moderatorzy – dr Ewa Barczykowska,  dr hab. inż. Zbigniew Rykowski, prof. WSM, lic. piel. Joanna Kania – studentka WSM w Legnicy, Filip Krzyżanowski student UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

15.00-15.15    Epidemiologia zakażeń bakteryjnych u kobiet hospitalizowanych na oddziałach ginekologiczno-położniczych - Zofia Kiersnowska, Ewelina Lemiech-Mirowska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Projekt InterDoktorMen
15.15-15.30    Najczęstsze nowotwory złośliwe będące przyczyną zgonu u kobiet w Polsce i ich obraz kliniczny. Jak rozpoznać objawy alarmujące? - Marta Babiarczyk - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
15.30-15.40    Zakażenie HPV – odpowiedzialność kobiet i mężczyzn - Joanna Kania, Ewa Barczykowska, Monika Gmys - Studenckie Koło Naukowe „Pielęgniarka-Edukator” Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze
15.40-15.50    Wiedza matek uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej na temat szczepienia przeciwko wirusowi HPV podstawą wdrożenia prewencji występowania raka szyjki macicy - Ewa Szuster, Anna Pawlikowska - Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
15.50-16.00    Ewolucja kobiecości – stereotypy i oczekiwania społeczne a odnalezienie swojej kobiecej tożsamości - Mateusz Węgrzyn - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
16.00-16.15    Kobieta w ciąży z zespołem odwracalnej tylnej encefalopatii  - Zespół PRES (opis przypadku) - Sara Blanka Trafas, Monika Krzemińska,
Aleksandra Patrycja Jaroszewska - Koło Naukowe Pielęgniarstwo nowoczesne PWSZ, Płock
16.15-16.30    Kobieta w ciąży zakażona HIV – fakty i mity - Filip Krzyżanowski, Joanna Kurek, Sylwia Lubas - Studenckie Koło Naukowe Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
16.30-16.45    Skuteczność leczenia antyretrowirusowego u kobiet w ciąży – badanie retrospektywne - Joanna Kurek, Sylwia Lubas, Filip Krzyżanowski - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
16.45 – podsumowanie

15.00-16.45
VI sesja naukowa – Varia - sala 201

Moderatorzy – dr Jarosław Zagrobelny, mgr Małgorzata Kuczera, Bartosz Matuszewski – student UMK w Toruniu

15.00-15.15    Relacje rodzinne a komunikacja interdyscyplinarna - Jarosław Zagrobelny - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
15.15-15.30    Oświadczenia zdrowotne skierowane do kobiet w przekazach komercyjnych dotyczące żywności – analiza przepisów prawa międzynarodowego i krajowego - Małgorzata Kuczera - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
15.30-15.45    Satysfakcja pacjentów po leczeniu ortodontycznym - Sara Krell, Karolina Osypko, Paulina Owczarczyk - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
15.45-16.00    Uncja środków zapobiegawczych jest lepsza od tony środków leczniczych.” – czy Polki podzielają zdanie A. J. Cronina? - Dominik Respondek, Joanna Żarkowska, Barbara Palka - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
16.00-16.15    Insulinooporność, zaburzenia metaboliczne i hormonalne u pacjentek z zespołem policystycznych jajników - Agata Łukawska - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
16.15-16.30    Nietrzymanie moczu i stolca – przemilczany problem u kobiet - Natalia Robak - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
16.30-16.45    Rodzina w polskim systemie prawnym. Czy definicja ustawowa rodziny nie narusza wolności konstytucyjnej? - Bartosz Matuszewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
16.45 – podsumowanie
16.45-17.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 
Komunikat

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy wraz z Polskim Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi „EUROPA DONNA” zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kobiety w medycynie”.
Honorowy patronat: Senator RP Dorota Czudowska, Prezes Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi „EUROPA DONNA”.

Tematy wiodące konferencji:

Wkład kobiet w rozwój nauk medycznych.
Pielęgniarka i położna – zawody z historią i przyszłością.
Ewolucja kobiecości w kontekście zmian społecznych.
Relacje w rodzinie a komunikacja interpersonalna.
Kobieta XXI wieku – zdrowie i jego zagrożenia.
Kobieta i rodzina w polskim systemie prawnym.
Aktywność naukowa studenckich kół naukowych.

Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konferencji oraz dokonać rejestracji w formulazru zgłoszeniowym, do którego link znajduje się tutaj lub na stronie internetowej www.wsmlegnica.pl w zakładce O Uczelni – Konferencje – „Kobiety w medycynie”.

Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście MNiSW – ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS www.wsmlegnica.pl w zakładce O Uczelni — Publikacje, po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

 
Wytyczne prezentacji

W czasie wykładów istnieje możliwość wspomagania się prezentacją przygotowanych w programach Office PowerPoint oraz Open Office Impress. W sali konferencyjnej jest zainstalowany rzutnik i podłączony z nim komputer i zainstalowanym Office 2013 na którym jest możliwość otworzenia prezentacji.

 
Sprawozdanie

W dniu 9 marca 2019 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: „Kobiety w medycynie”. Honorowy Patronat nad Konferencją objęła Senator RP Dorota Czudowska.
Konferencja wpisała się w coroczne obchody Dnia Kobiet. Z tej okazji kobietom dedykowany był koncert zespołu instrumentalnego uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy pod kierunkiem nauczycieli mgr. Pawła Stuczyńskiego oraz mgr Renaty Piskorz.
Uroczystego otwarcia konferencji wraz z powitaniem zaproszonych gości i uczestników dokonał doc. dr Ryszard Pękała. Wykład wprowadzający wygłosiła Pani Dorota Czudowska Senator RP prezentując sylwetki szesnastu sławnych polskich kobiet, które wywarły niewątpliwy wpływ na historię współczesnego świata,
Celem konferencji było zaprezentowanie udziału kobiet w obszarach nauki, rozwoju zawodów medycznych, edukacji, kultury, wpływu na los człowieka, społeczności lokalnych i całego kraju oraz różnorodnych aspektów kobiecości dawniej i obecnie.  
Obrady obejmowały sesję wspólną oraz sześć sesji naukowych. W sesji plenarnej uczestnicy wysłuchali wystąpień:

 • Pani Grażyny Majchrzyk, prezes Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy nt. 25 lat Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy;
 • Pani dr Marii J. Zajączkowskiej, mediatorki sądowej, trenerki nt. Stereotyp kobiety w kontekście przemian kulturowych;
 • Pani Antoniny Trawnik, prezes Towarzystwa Miłośników Legnicy nt. Wkład kobiet w rozwój środowiska lokalnego na przykładzie działalności dwunastu liderek organizacji społecznych w Legnicy;
 • Pani Krystyny Barcik, dyrektor naczelnej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy nt. Udział kobiet w zarządzaniu Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem  w Legnicy;
 • Pani mgr Iwony Bejster, nauczyciela akademickiego z Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy pt. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą …

Bohaterką emocjonalnego, poruszającego wystąpienia była legniczanka Pani Grażyna Majewska-Kaźmierczak pielęgniarka oddziałowa oddziału medycyny paliatywnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, a jednocześnie studentka WSM na kierunku Pielęgniarstwo
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska medycznego – ogólnie wzięło w niej udział 187 uczestników. Sesje naukowe zostały podzielone tematycznie  obejmując  następujące obszary zainteresowań uczestników Konferencji: „Zmienna i niezmienna rola kobiety na przestrzeni wieków”, „Status położnej a samodzielność zawodowa w sprawowaniu opieki nad kobietą”, „Historia i etos zawodu pielęgniarki”, „Geneza pozycji kobiet w naukach medycznych” oraz „Świadomość zdrowotna kobiet i ich rodzin”.
Komitet Naukowy Konferencji postanowił wyróżnić następujących studentów, którzy prezentowali swoje prace z pasją i profesjonalizmem:

 • Michała Czaplejewskiego ze Studenckiego Koła Naukowego Historii Medycyny, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • Natalię Miksiewicz i Adriannę Trojan z Koła Naukowego Miłośników XIX w. im. prof. T. Żabskiego, Instytutu Filologii Polskiej we Wrocławiu;
 • Sarę Blankę Trafas i Monikę Krzemińską z Koła Naukowego Pielęgniarstwo Nowoczesne, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Płocku;
 • Joannę Żarkowską z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

  Władze Uczelni oraz Komitet Organizacyjny Konferencji serdecznie dziękują wszystkim za udział oraz gratulują nagrodzonym studentom.
Zapewniamy możliwość publikacji pełnych prac pokonferencyjnych w recenzowanym czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście MNiSW – Acta Scholae Superioris Medicinale Legnicensis. Objętość publikacji powinna zawierać się w granicach 20 000-25 000 znaków (włącznie ze spacjami oraz bibliografią). Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 marca 2019 roku.

 
 

Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej (2)

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej” - 15 grudnia 2018 r.

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
 Organizator konferecji

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

 Sekretariat konferecji Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
ul. Powstańców Śląskich 3;
59-220 Legnica
tel.: 76 854 99 33,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wsmlegnica.pl
Ważne terminy

1. Termin przesyłana abstraktów referatu - do 1 grudnia 2018 r.
2. Termin wyboru Uczestników Czynnych - do 8 grudnia 2018 r.
3. Termin powiadomienia i zaproszenia Prelegentów - do 10 grudnia 2018 r.
4. Termin potwierdzenia udziału Uczestników Czynnych - do 13 grudnia 2018 r.
5. Termin termin przesyłania prac pokonferencyjnych - do 30 stycznia 2019 r.

Opłaty Uczestnictwo czynne wynosi 30.00 zł. Uczestnictwo bierne bezpłatne.
Liczba miejsc 60
Karta uczestnika konferencji pobierz doc, pobierz pdf
Komitet Organizacyjny Konferencji Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • dr n. med. Ewa Barczykowska
 • dr n. prawn. Anna Koropczuk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Tomasz Juraszek
Regulamin konferecji pobierz
Program konferecji
Informacje dla autorów Rejestracja przebiega elektronicznie. E-streszczenia (j. polski i j. angielski) oraz tekst należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Obszary badań do prezentacji
na Konferecji

1. Jakość usług medycznych.
2. Pacjent w systemie świadczeń zdrowotnych.
3. Badanie satysfakcji pacjenta.
4. Przestrzeganie praw pacjenta.
5. Aspekty prawne w praktyce medycznej.

Pozostałe informacje

Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście MNiSW – ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora (patrz Regulamin Konferencji) oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

 
Program

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej"

09.00-09.15 Otwarcie Konferencji:
Rektor WSM w Legnicy doc. dr Ryszard Pękała
Prorektor WSM dr Ewa Barczykowska
adw. dr Anna Koropczuk - Przewodnicząca Komitetu Naukowego
mgr Tomasz Juraszek - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr inż. Anna Zalewska – Sekretarz

Panel I
moderator: Tomasz Juraszek

09.15-09.35

adw. dr Anna Koropczuk

Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Mediacje jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w służbie zdrowia

09.35-09.50

r.pr. Adriana Olszowy

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu

Dochodzenie środków kompensacyjnych
z tytułu szkód poniesionych wskutek obrażeń ciała i błędów medycznych z perspektywy praktyki sądowej

09.50-10.10

Mariusz Kluczyński

Kierownik Działu Śledztw Prokuratury Rejonowej
w Legnicy

Wybrane aspekty odpowiedzialności karnej pracowników wykonujących zawody medyczne

10.10-10.20

Tomasz Juraszek

Sąd Okręgowy w Legnicy, Wydział I Cywilny

Naruszenie godności pacjenta a prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych
z należytą starannością

10.20-10.40

Izabela Forycka

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział
w Legnicy

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

10.40-10.55

Jan Buczkowski

Kierownik Okręgowego   Inspektoratu Pracy
we Wrocławiu – Oddział
w Legnicy

Ochrona zdrowia a działania kontrolno-prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy

10.55-11.20   Przerwa kawowa

Panel II
moderator: adw. dr Anna Koropczuk

11.20-11.30

mgr Ewelina Szydłowska

WPAE Uniwersytet Wrocławski

Prawo do ochrony danych osobowych pacjenta

11.30-11.45

lek. med. Izabella Dyląg,
lek. med. Jakub Dynia

 

RODO - fakty i mity. Zastosowanie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

11.45-11.55

Mateusz Górka

WPiA Uniwersytet Gdański

RODO w placówkach służby zdrowia a zasady odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych pacjenta

11.55-12.05

mgr Bartłomiej Jaworski WPAE

WPAE Uniwersytet Wrocławski

Odpowiedzialność prawna lekarza za szczepienie bez zgody lub za ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne

12.05-12.15

lek. med. Karolina Karcz

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Regulacje prawne a odmowa wyrażenia zgody na sczepienie w aspekcie opieki nad noworodkiem

12.25-12.35

mgr Aleksandra Nowak

WPAE Uniwersytet Wrocławski

Terapia eksperymentalna w polskim porządku prawnym

12.35-12.45

mgr Agnieszka Rodkiewic-Bogusławska

 

Telemedycyna jako nowa forma usług medycznych w świecie krajowych regulacji prawnych

12.45-12.55

mgr Katarzyna Śmietana

WPAE Uniwersytet Wrocławski

Zaniechanie uporczywej terapii
w prawie polskim

12.55-13.05

mgr Maciej Bieszczad

WPAE Uniwersytet Wrocławski

Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw pacjenta

13.05-13.15

Zlata Dmytruk

WPAE Uniwersytet Wrocławski

Problematyka przestrzegania prawa do poszanowania godności i intymności pacjenta

13.15-13.25

Anna Grzesiak

WPiA Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jakość usług medycznych

13.25-13.50           Przerwa kawowa

Panel III (Panele III i IV odbywają się równolegle)
moderator: Tomasz Juraszek

13.50-14.00

Kamila Białasik

Koło Naukowe Prawa Medycznego Lege Artis WPiA UAM

Normy etyczno-prawne określające obowiązki leczenia wobec pacjenta w stanie terminalnym

14.00-14.10

Iga Kozioł

Koło Naukowe Prawa Medycznego Lege Artis WPiA UAM

Tajemnica lekarska w postępowaniu karnym

14.10-14.20

Karolina Szucka,
Bartosz Woźniak

Koło Naukowe Prawa Medycznego Lege Artis WPiA UAM

Komu służy dokumentacja medyczna? Rola dokumentacji w postępowaniu sądowym

14.20-14.30

mgr Jan Szypuliński

WPiA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Okoliczności uchylające prawny obowiązek dyskrecji przedstawicieli profesji medycznych

14.30-14.40

Jacek Firlej

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono WPiA UAM

Forma wyrażenia zgody pacjenta na zabieg lecznicy na tle polskiego ustawodawstwa

14.40-14.50

Weronika Zawierucha

WPiA Uniwersytet Jagielloński

Problem przepisywania leków niezgodnie ze wskazaniami zarejestrowanymi w charakterystyce produktu leczniczego

14.50-15.00

Dominika Rymkiewicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Regulacja zabiegów z zakresu medycyny estetycznej - analiza krytyczna

15.00-15.10

lic. Jadwiga Kraś

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Prawa pacjenta a system ich ochrony
w świetle instytucji Rzecznika Praw Pacjenta

15.10-15.20

lic. Sara Olejnik

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Stan wiedzy pacjentów z Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Zielonej Górze na temat miażdżycy szyjnej wewnętrznej

15.20-15.30

lic. Kamila Duda

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po udarze mózgu

15.30-15.40

lic. Monika Rusińska

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Ocena wiedzy kobiet (18-50 rok życia) na temat komórek macierzystych krwi pępowinowej

15.40-15.50

lic. Marianna Ostapkowicz,
lic. Maja Olbich,
lic. Patrycja Czerwińska,
lic. Katarzyna Pietkiewicz

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z   chorobą Alzheimera

15.50-16.00

lic. Beata Lichańska,
lic. Barbara Kajda,
lic. Agata Szymborska,
lic. Renata Szymala,
lic. Małgorzata Jarosz

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Ziołolecznictwo jako leczenie wspomagające w chorobach układu moczowego

16.00-16.15

lic. Ewa Szymańska,
lic. Barbara Sikora,
lic. Martyna Kulas,
lic. Edyta Posacka
lic. Anna Amarowicz

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Zioła w chorobach psychiatrycznych
i neurobiologicznych

Panel IV (Panele III i IV odbywają się równolegle)
moderator: dr n. med. Renata Chrzan

13.50-14.05

dr n. med. Renata Chrzan

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Pacjent w europejskim systemie ochrony zdrowia

14.05-14.15

lic. Joanna Kania

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarka - Edukator - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Pielęgniarka wobec plagi oszustw seniorów

14.15-14.25

lic.Joanna Zielińska,
lic. Tomasz Pałka,
lic.Maria Starczewska

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Zgorzel gazowa a postępowanie pielęgniarskie

14.25-14.35

lic. Katarzyna Witlib

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Nowotwór pęcherza moczowego

14.35-14.45

lic. Anna Łączna-Sokołowska,
lic. Bożena Hanousek,
lic. Renata Wojciechowska,
lic. Aurelia Maciejewska

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Terapia adaptogenna

14.45-14.55

lic. Anna Krzywicka
lic. Emilia Błach
lic. Paulina Ławrynowicz
lic. Klaudia Kasperowicz

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Hipnoza i jej zastosowanie

14.55-15.05

lic. Arleta Zimostrat,
lic. Katarzyna Orligóra,
lic. Klaudia Izydorek,
lic. Beata Izydorek

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Hirudoterapia

15.05-15.15

lic. Aleksandra Jurczak,
lic. Paulina Kaczmarek,
lic. Daria Michalak,
lic. Jagoda Kłaczka,
lic. Ewa Skrzypka

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Apiterapia

15.15-15.25

lic. Monika Fizela-Lipińska,
lic. Marlena Kielczyk,
lic. Jolanta Mirosławska

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Balneologia w Polsce i na świecie

15.25-15.35

lic. Dorota Koncur,
lic. Sylwia Maniszewska,
lic. Irena Przyszlak

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Balneoterapia - historia w Europie

15.35-15.45

lic. Anita Czubek,
lic. Alicja Szczęch,
lic. Marta Dworzycka

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Bioenergoterapia

jako alternatywna metoda leczenia

15.45-15.55

lic. Anna Franek,
lic. Anna Kulus,
lic. Mirosława Minge,
lic. Violetta Brembor,
lic. Honorata Burlaga,
lic. Ewelina Biskup,
lic. Marzena Janowska

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Ziołolecznictwo
w Polsce

15.55-16.05

lic. Klaudia Łoboda, lic. PatrycjaMiniecka, lic. Agnieszka Gądek, lic. Renata Jachymowska, lic. Renata Bodnar

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Ziołolecznictwo
w chorobach układu pokarmowego

16.05-16.15

lic. Monika Rusińska, lic. Violetta Łukaszewska, lic. Elżbieta Łężna, lic. Sylwia Wawrzyniak, lic. Agnieszka Dukała

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Ziołolecznictwo w ginekologii

16.15-16.30

Podsumowanie konferencji Tomasz Juraszek
mgr inż. Anna Zalewska – Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa

 
Komunikat

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy zaprasza studentów oraz uczestników studiów doktoranckich do udziału w I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej”. Termin i miejsce Konferencji: 15 grudnia 2018 r. Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 3.
Wiodące tematy konferencji:
Jakość usług medycznych.
Pacjent w systemie świadczeń zdrowotnych.
Badanie satysfakcji pacjenta.
Przestrzeganie praw pacjenta.
Aspekty prawne w praktyce medycznej.
Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 30.00 zł. Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konferencji DO POBRANIA dokonać rejestracji poprzez wypełnienie i przesłanie znajdującego się poniżej formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Medycyna i prawo”.

Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście MNiSW – ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora (patrz Regulamin Konferencji) oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

Uprzejmie informujemy, że ostateczny termin przesyłania prac pokonferencyjnych z I Studenckiej Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowo-Szkoleniowa pt.: „Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej” (15 grudnia 2018) został wyznaczony na 30 stycznia 2019 roku. Prosimy o opracowanie artykułów zgodnie z regulaminem publikowania prac znajdującym się w zakładce O Uczelni – Publikacje – Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis – Informacje – Dla autorów a następnie przesłanie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr n. med. Ewa Barczykowska
dr n. prawn. Anna KoropczukPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr Tomasz Juraszek

 
Sprawozdanie

W dniu 15 grudnia 2018 roku w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: „Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej”
Celem konferencji było zaprezentowanie różnorodnych aspektów prawnych w praktyce medycznej. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem – ogólnie wzięło w niej udział 137 uczestników z ośmiu ośrodków akademickich, co świadczy o ważności problemu a także interdyscyplinarności przedsięwzięcia.
Serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego Panu mgr Tomaszowi Juraszkowi za trud i wielkie zaangażowanie w przygotowanie tego przedsięwzięcia, a wszystkim Ekspertom, Studentom i Uczestnikom studiów doktoranckich za podjęcie trudu popularyzacji nauki oraz przedstawienie interesujących referatów.

Obrady obejmowały panel ekspercki oraz trzy panele studenckie.
W panelu eksperckim zaszczycili zebranych swoimi wystąpieniami przedstawiciele środowiska prawniczego oraz administracji publicznej. Doskonałe merytoryczne wykłady przyczyniły się wysokiego poziomu naukowego Konferencji.
Pani adwokat dr Anna Koropczuk z Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie – „Mediacje jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w służbie zdrowia”.
Pani Radca prawny Adriana Olszowy z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu – „Dochodzenia środków kompensacyjnych z tytułu szkód poniesionych wskutek obrażeń ciała i błędów medycznych z perspektywy praktyki sądowej”.
Pan prokurator Mariusz Kluczyński Kierownik Działu Śledztw Prokuratury Rejonowej w Legnicy – „Wybrane aspekty odpowiedzialności karnej pracowników wykonujących zawody medyczne,
Pan mgr Tomasz Juraszek z Sądu Okręgowego w Legnicy, Wydział I Cywilny – „Naruszenia godności pacjenta w kontekście prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.”
Pani Izabela Forycka reprezentująca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Legnicy – „Elektroniczne zwolnienia lekarskie”.
Pan Jan Buczkowski Kierownik Okręgowego  Inspektoratu Pracy we Wrocławiu - Oddział w Legnicy – „Ochrona zdrowia a działania kontrolno-prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy.
Do najważniejszych zagadnień poruszanych w panelach studenckich należy zaliczyć: przestrzeganie praw pacjenta, odpowiedzialność prawną lekarza, regulacje prawne dotyczące szczepień ochronnych, tajemnicę lekarską, zastosowanie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych w placówkach ochrony zdrowia, znaczenie dokumentacji medycznej, jakość usług medycznych, a także zagadnienia z zakresu medycyny alternatywnej m.in. apiterapia, hirudoterapia, ziołolecznictwo.

Komitet Naukowy Konferencji postanowił wyróżnić najlepsze referaty zaprezentowane przez:

 • mgr. Bartłomieja Jaworskiego z WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • mgr. Macieja Bieszczada z WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • lek. med. Karolinę Karcz z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu,
 • Igę Kozioł z Koła Naukowego Prawa Medycznego Lege Artis WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Karolinę Szucką i Bartosza Woźniaka z Koła Naukowego Prawa Medycznego Lege Artis WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Jacka Firleja z Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Weronikę Zawieruchę z WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Studenckie konferencje naukowo-szkoleniowe będą miały charakter cykliczny. Liczymy na kontynuację i zacieśnienie współpracy z kołami studenckimi oraz uczestnikami studiów doktoranckich i już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnej edycji konferencji. Prosimy śledzić aktualności na stronie internetowej WSM w Legnicy.