Biuletyn Informacji Publicznej

bip

1. Statut uczelni,
2. Strategia uczelni,
3. Regulamin zarządznia pracami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji,
4. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej,
5. Regulamin studiów,
6. Regulamin świadczeń dla studentów,
7. Zasady i tryb przyjmowania na studia,
8. Programy studiów:
- 2017
- 2018
9. Uchwały Senatu:
- 2019:
  Uchwała Senatu nr 1/2019
  Uchwała Senatu nr 2/2019
  Uchwała Senatu nr 3/2019
  Uchwała Senatu nr 4/2019
  Uchwała Senatu nr 5/2019
  Uchwała Senatu nr 6/2019
  Uchwała Senatu nr 7/2019
  Uchwała Senatu nr 8/2019
  Uchwała Senatu nr 9/2019
  Uchwała Senatu nr 10/2019
  Uchwała Senatu nr 11/2019
  Uchwała Senatu nr 12/2019
  Uchwała Senatu nr 13/2019
  Uchwała Senatu nr 14/2019
  Uchwała Senatu nr 15/2019
  Uchwała Senatu nr 16/2019
  Uchwała Senatu nr 17/2019
  Uchwała Senatu nr 18/2019
  Uchwała Senatu nr 19/2019
  Uchwała Senatu nr 20/2019
  Uchwała Senatu nr 21/2019
  Uchwała Senatu nr 22/2019
  Uchwała Senatu nr 23/2019
  Uchwała Senatu nr 24/2019
  Uchwała Senatu nr 25/2019
- 2020:
  Uchwała Senatu nr 1/2020
  Uchwała Senatu nr 1.1/2020
  Uchwała Senatu nr 2/2020
  Uchwała Senatu nr 5/2020
- 2021:
  Uchwała Senatu nr 1/2021
  Uchwała Senatu nr 2/2021
  Uchwała Senatu nr 3/2021
10. Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy:
- 2019
  Zarządzenie nr 1
  Zarządzenie nr 1.1
  Zarządzenie nr 2
  Zarządzenie nr 4
  Zarządzenie nr 5
  Zarządzenie nr 6
  Zarządzenie nr 7
  Zarządzenie nr 8
  Zarządzenie nr 12
  Zarządzenie nr 13
  Zarządzenie nr 14
  Zarządzenie nr 15
  Zarządzenie nr 16
- 2020:
  Zarządzenie nr 1
  Zarządzenie nr 3
  Zarządzenie nr 4
  Zarządzenie nr 5
  Zarządzenie nr 6
  Zarządzenie nr 7
  Zarządzenie nr 8.1
  Zarządzenie nr 9
  Zarządzenie nr 10
  Zarządzenie nr 11
  Zarządzenie nr 11.1
  Zarządzenie nr 13.1
  Zarządzenie nr 14
  Zarządzenie nr 15
  Zarządzenie nr 16
  Zarządzenie nr 17
  Zarządzenie nr 18
  Zarządzenie nr 19
  Zarządzenie nr 20
- 2021:
  Zarządzenie nr 1
  Zarządzenie nr 2
  Zarządzenie nr 4
  Zarządzenie nr 5
  Zarządzenie nr 6
  Zarządzenie nr 7
  Zarządzenie nr 8
11. Raport PKA

Raporty roczne

Raport za okres 2004-2014

Regulamin studiów

Regulamin studiów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy. Pobierz

Kadra

Aktualna Kadra

Imię i nazwisko

Tytuł/stopień naukowy
Krystyna Barcik mgr
Iwona Bejster mgr
Renata Betko mgr
Lidia Biłogan mgr
Jarosław Czeszejko-Sochacki dr n. med.
Elżbieta Denderes mgr
Piotr Fehler mgr
Marta Gawlik dr n. med.
Elżbieta Grajczyk dr n. med.
Ireneusz Hajduk mgr
Tomasz Juraszek mgr LL.M., MBA
Barbara Kajda mgr
Małgorzata Krzemień mgr
Krzysztof Maciejak mgr
Marzena Majchrowska lek.
Wacław Mazur mgr
Marcin Muczyń mgr
Tomasz Mytkowski mgr
Stanisław Pielka prof. dr hab. n. med.
Witold Pilecki prof. dr hab. n. med.
Ryszard Pękała dr n. ekon., prof. WSM,
Krystyna Przybyła mgr
Regina Rawska  mgr
Zbigniew Rykowski dr hab. inż., prof. WSM
Irena Smółka dr n. med., prof. WSM
Lucyna Sochocka dr n. med., prof. WSM
Mariusz Stachowiak dr n. med.
Edyta Świtała mgr
Anita Tadeuszów mgr
Przemysław Turek mgr
Danuta Wałęga-Szych mgr
Celina Witkowska dr n. hum.
Grażyna Zbieg mgr
Wiesław Zielonka dr n. o zdr., prof. WSM

 
Formularz zgłoszeniowy dla kadry dydaktycznej
 
 

Projekty UE

Projekty Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy realizowane (współfinansowane) ze środków Unii Europejskiej

Okres trwania Nazwa projektu Wartość Liczba
punktów
01.04.2006 - 30.06.2008 "Studia pomostowe dla dolnośląskich pielęgniarek" 3 692 620,00 zł 97,5
01.01.2009 - 31.12.2010 "Poszerzanie, doskonalenie oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy" 912 555,09 zł 95
01.10.2008 - 28.02.2010 "Studia pomostowe dla dolnośląskich pielęgniarek" 817 710,00 zł -