Zarządzenia kanclerza

Zarządzenia Kanclerza Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
18 lutego 2021 r. Zarządzenie Kanclerza nr 1/2021 w sprawie wysokości opłat czesnego za studia na kierunku Pielęgniarstwo od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 pdf
14 stycznia 2020 r. Zarządzenie Kanclerza nr 2/2020 w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na zakup książek i czasopism do Centrum Informacyjno-Bibliotecznego w 2020 roku pdf
14 stycznia 2020 r. Zarządzenie Kanclerza nr 1/2020 w sprawie dofinansowania udziału w szkoleniach, konferencjach i innych formach doskonalenia kadry dydaktycznej w 2020 roku pdf
16 stycznia 2019 r. Zarządzenie Kanclerza nr 2/2019 w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na zakupy książek i czasopism do Centrum Infomacyjno-Bibliotecznego w 2019 roku pdf
16 stycznia 2019 r. Zarządzenie Kanclerza nr 1/2019 w sprawie dofinansowania udziału w szkoleniach, konferencjach i innych formach doskonalenia kadry dydaktycznej w 2019 roku pdf
3 stycznia 2018 r. Zarządzenie Kanclerza nr 2/2018 w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na zakupy książek i czasopism do Centrum Infomacyjno-Bibliotecznego w 2018 roku pdf
3 stycznia 2018 r. Zarządzenie Kanclerza nr 1/2018 w sprawie dofinansowania udziału w szkoleniach, konferencjach i innych formach doskonalenia kadry dydaktycznej w 2018 roku pdf
29 lutego 2016 r. Zarządzenie Kanclerza nr 2/2016 w sprawie ustalenia współczynnika podzielnika kosztów pośrednich od 1 marca 2016 roku pdf
27 stycznia 2016 r. Zarządzenie Kanclerza nr 1/2016 w sprawie ustalenia współczynnika podzielnika kosztów pośrednich od 1 lutego 2016 roku pdf
14 stycznia 2015 r. Zarządzenie Kanclerza nr 1/2015 w sprawie wysokości opłat czesnego za studia na kierunku Pielęgniarstwo w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 pdf50
21 czerwca 2013 r. Zarządzenie Kanclerza nr 2/2013 w sprawie zmiany wysokości opłat czesnego za studia na kierunku Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy pdf50
14 lutego 2013 r. Zarządzenie Kanclerza nr 1/2013 w sprawie ustalenia wysokości czesnego za studia na kierunku Ratownictwo Medyczne oraz Pielęgniarstwo w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy pdf50
22 września 2012 r. Zarządzenie Kanclerza nr 2/2012 w sprawie ustalenia wysokości czesnego za studia na kierunku Ratownictwo Medyczne w roku akademickim 2012/2013 w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy pdf50
2 stycznia 2012 r. Zarządzenie Kanclerza nr 1/2012 w sprawie ustalenia wysokości czesnego od semestru letniego 2011/2012 i zniżek od wpłat czesnego "z góry" w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy pdf50