Pielęgniarstwo studia II stopnia

Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje
Nazwa studiów Pielęgniarstwo - studia magisterskie (drugiego stopnia)
Cel studiów Uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa
Ilość godzin ogółem

1334 godziny

w tym:
Grupa przedmiotów

Nauki społeczne i humanistyczne, w tym:

 • dydaktyka medyczna,
 • zarządzanie w pielęgniarstwie,
 • wielokulturowość w opiece nad pacjentem,
 • psychologia zdrowia,
 • prawo w praktyce pielęgniarskiej,
 • język angielski
Zaawansowana praktyka pielęgniarska, w tym:
 • farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych,
 • pielęgniarstwo epidemiologiczne,
 • edukacja terapeutyczna przewlekle chorych dzieci i ich rodziców,
 • poradnictwo pielęgniarskie i programy edukacyjne,
 • edukacja terapeutyczna przewlekle chorych dorosłych i ich rodzin,
 • zaawansowana praktyka pielęgniarska: w leczeniu chorych z niewydolnością wielonarządową, w leczeniu nerkozastępczym, w leczeniu chorych z cukrzycą, w przewlekłych zaburzeniach psychicznych i ukł. nerwowego, w chorobach onkologicznych, w chorobach układu krążenia, w leczeniu i pielęgnacji ran przewlekłych, nad pacjentem z przetoka jelitową, w chorobach przewlekłych – tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, w chorobach przewlekłych – terapia bólu, w chorobach przewlekłych – żywienie jelitowe i pozajelitowe, diagnostyka i terapia endoskopowa, koordynowana opieka zdrowotna, promocja zdrowia, świadczenia profilaktyczne
Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa, w tym: praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, statystyka medyczna, pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej, badania naukowe w pielęgniarstwie oraz informacja naukowa, seminarium dyplomowe
Przedmioty do wyboru

Praktyka zawodowa

Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego
Czas trwania studiów 4 semestry
Data spotkania organizacyjnego wrzesień 2024 r.
Początek zajęć wrzesień 2024 r.
Wpisowe 85 zł, wpisowe jest zwracane w przypadku nieuruchomienia kierunku
Koszty kształcenia
Rejestracja do 30 czerwca 2024 r.    (15 600 zł / 2 lata nauki  ---  3 900 zł / semestr)
- I ROK - 10 rat x 780 zł    lub    12 rat x 650 zł 
- II ROK - 10 rat x 780 zł
Rejestracja od 1 do 31 lipca 2024 r.    (15 920 zł / 2 lata nauki  ---  3 980 zł / semestr)
- I ROK - 10 rat x 796 zł    lub    12 rat x 663 zł 
- II ROK - 10 rat x 796 zł
 Rejestracja od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.     -  cena zostanie ustalona i podana 30 lipca 2024 r.
 
 
Zniżki:
- 50 zł przy wpłacie czesnego za semestr "z góry" - (do 10 października i do 10 marca)
- 780 zł / semestr (1 rata) za każdy semestr nauki w którym studentowi zostało przyznane stypendium socjalne
Możliwości dofinansowania studiów

STYPENDIA:

 • stypendium rektora (dla 10% najlepszych studentów - 500 - 650zł / miesiąc),
 • stypendium socjalne (1600 zł / miesiąc),
 • dla osób posiadających decyzję o niepełnosprawności (700 - 900zł/ miesiąc).

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH. Możliwość dofinansowania i jego wysokość uzależniona jest od:

 • aktualnych naborów w konkursach,
 • miejsca zamieszkania,
 • wielkości firmy, w której pracuje student,
 • wieku studenta.

Prosimy o kontakt z kanclerzem uczelni  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu przeanalizowania możliwości pozyskania dofinansowania na sfinansowanie całości lub części studiów.

Kredyt studencki
-  dla kogo: dla osób do 30 roku życia, o dochodzie na członka rodziny poniżej 2500 zł (netto)
- oprocentowanie (na dzień 21-08-2020) około 2,12% / rocznie (2% prowizji w PKOBP + oprocentowanie preferencyjne wg stopy redyskontowej weksli NBP)
- wysokość kredytu: maksymalnie 60 płatności w wysokości (do wyboru) 400, 600, 800, 1000 zł)  (dane z PKO BP)
Więcej informacji na stronie banku  PKO BP png
Data otrzymania pozwolenia 23 luty 2023 r. Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Nr rachunku bankowego PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Terminy i miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem

- piątek (od godz. 15:00 do 20:00),

- sobota (od godz. 8:00 do 18:00),

- niedziela (od godz. 8:00 do 16:00)

lub w innych uzgodnionych terminach.

Miejsce: Legnica ul. Powstańców Śląskich 3.

Wymagane dokumenty
 • Wypełniony (online) - formularz rekrutacyjny, (formularz można wypełnić na miejscu),
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty - wpisowe - 85 zł (prosimy o dokonywanie wpłat w dniu wypełnienia formularza rekrutacyjnego),
 • Kserokopia dyplomu i suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
 • Oryginał dyplomu i suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (do wglądu),
 • Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość podjęcia studiów, (w celu otrzymania skierowania na badania prosimy o kontakt z Dziekanatem Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy - badanie bezpłatne)
 • 2 fotografie o wymiarach 37x52 bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie,
 • Podpisana przez studenta umowa o naukę w dwóch egzemplarzach (wzór).

Szczegółowe informacje dostępne w dziekanacie pod numerem telefonu:

76-854-99-33 w godz 8-16

Wykaz wymaganych dokumentów - pobierz wykaz

Umowa o naukę pdf 
Termin składania dokumentów

wrzesień 2024 r. (I termin naboru)

Osoba kontaktowa mgr Joanna Strzyżewska
Telefon (76) 854 99 33, 796 996 088
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rekrutacja

formularz1

 
Plan studiów

Plan studiów magisterskich

 
Program studiów