Dyplomy w języku obcym

Zasady i tryb wydawania odpisów dyplomu ukończenia i suplementu studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy w językach obcych (zawierających punkty ECTS).

Warunki niezbędne do otrzymania dyplomu i suplementu w języku obcym.
Złożenie lub przesłanie do dziekanatu Uczelni:

  1. Wypełnionego wniosku o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym, w terminie 30 dni przed planowanym dniem odbioru dyplomu i suplementu,
    • Wzór dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich (pobierz)
    • Wzór dla aboslwentów studiów licenacjkich pomostowych (pobierz)
  2. Złożenie w dziekanacie Uczelni dwóch dodatkowych zdjęć (45x65 mm),
  3. Załączenie dowodu wpłaty w wysokości 40 zł na konto uczelni: 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285 ALIOR BANK, w tytule wpłaty należy podać: "Imię i nazwisko, koszt tłumaczenia dyplomu i suplementu na język angielski/niemiecki".

Odpis dyplomu i suplementu wydawany jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wszystkich dokumentów, wskazanych w punktach 1-3.