Egzamin dyplomowy 30-09-2014

Egzamin dyplomowy część praktyczna oraz egzamin poprawkowy dyplomowy część praktyczna zaplanowany na dzień 30.09.2014 r. rozpocznie się o godzinie 10.00.