Konferencje/szkolenia/kursy zewnętrzne

 • So
  Paź
  09
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  20 listopada 2021 r.

  Fundacja Tygiel

  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktywność fizyczna – interdyscyplinarny przegląd i badania”. Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2021 roku w formie online. Celem Konferencji jest refleksja nad wynikami badań, przybliżenie prac przeglądowych oraz analiza proponowanych rozwiązań z zakresu aktywności fizycznej. 

   [LINK]
 • Cz
  Paź
  07
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  7 października 2021 r.

  HARTMANN

  W trakcie wydarzenia prowadzone będą rozmowy o najważniejszych rekomendacjach i stanowiskach organizacji medycznych oraz najistotniejszych wymogach medycznych norm unijnych i amerykańskich. W trakcie sesji dowiemy się także, jak zapobiegać zakażeniom miejsca operowanego

   [LINK]
 • Śr
  Paź
  06
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  20 października 2021 r.

  Kancelaria Janiszewski

  Placówki medyczne udzielające świadczeń finansowanych przez NFZ podlegają kontrolom. Obecnie coraz częściej płatnik przeprowadza je zdalnie, w formie elektronicznej. Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej ułatwia kontrolerom szybkie działanie. Nadal jednak pracownicy podmiotów medycznych mają problemy z udzielaniem wyjaśnień na stawiane przez kontrolerów zarzuty. Podczas tego szkolenia przedstawimy Państwu aktualne zasady prowadzenia kontroli. Pokażemy przykłady najnowszych postępowań kontrolnych NFZ, w tym dotyczących świadczeń realizowanych w czasie epidemii.

   [LINK]
 • Śr
  Paź
  06
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  24-27 marca 2021 r. sesje online,

  26-27 marca 2021 r. sesje stacjonarne

  Fundacja TYGIEL

  Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

   [LINK]
 • Śr
  Paź
  06
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  18-19 października 2021 r. Grupa PTWP

  Na program XVII Forum Rynku Zdrowia składają się 22 sesje. W agendzie nie zabraknie kluczowych zagadnień dla polskiej ochrony zdrowia, w tym dotyczących: strategii jej rozwoju w najbliższych latach; dostępności świadczeń; nowych technologii i cyfryzacji sektora medycznego; zarządzania placówkami; postępów w terapii wybranych jednostek chorobowych.

   [LINK]
 • Śr
  Paź
  06
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  26 listopada 2021 r. Fudacja Tygiel

  Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Naukowej, podczas której będzie możliwa kompleksowa dyskusja nad obecnymi problemami zdrowia dostrzeganymi przez specjalistów. Spotkanie pozwoli na wspólną wymianę doświadczeń, wiedzy i refleksji, a także dyskusję nad zbliżającymi się problemami w obszarze zdrowia. Konferencja odbędzie się 26 listopada 2021 roku, z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online.

   [LINK]
 • Pt
  Wrz
  24
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  8 października 2021 r. Fudacja Tygiel

  Zapraszamy Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Choroby cywilizacyjne epidemią XXI wieku”, podczas której pochylimy się nad zagadnieniami związanymi z przyczynami i skutkami chorób cywilizacyjnych. Ostatnie dziesięciolecia, oprócz ogromnego postępu nauki i techniki, przyniosły też szereg zagrożeń spowodowanych zmianą stylu życia społeczeństw. Zmniejszenie aktywności fizycznej, niezdrowe odżywianie, zanieczyszczenie środowiska, narastający stres to tylko niektóre czynniki, którym przypisuje się podstawy omawianych schorzeń. Wszechobecność ich występowania skłania nas do refleksji nad ich rolą, znaczeniem i przeciwdziałaniem w rozwijaniu się chorób cywilizacyjnych. Podczas Konferencji będziemy dyskutować nad przyczynami, a także nad możliwymi skutkami i rozwiązaniami zaistniałej sytuacji.

   [LINK]
 • Pt
  Wrz
  24
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  29 września 2021 r. Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej

  Pacjent w programie lekowym - który, kiedy i dlaczego - debata radioterapeuta-onkolog

   [LINK]
 • Pt
  Wrz
  24
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  7-8 października 2021 r. eProInfantis

  Kolejna II edycja konferencji eProInfantis 2021 International czyli konferencja z udziałem wykładowców zagranicznych oraz tłumaczeniem symultanicznym ze streamingiem na żywo odbędzie się w dniach 7-8 października br. W czwartek zaplanowane są e-warsztaty praktyczne w godzinach popołudniowych, natomiast w piątek obrady przez cały dzień. 

   [LINK]
 • Wt
  Wrz
  21
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  27 listopada 2021 r. Fudacja Tygiel

  Celem Konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat współczesnych kierunków rozwoju nauk o OUN. Zapraszamy do zgłaszania prac dotyczących budowy ośrodkowego układu nerwowego, sygnalizacji i transmisji synaptycznej, zrozumienia biologicznych podstaw działania tego układu, a także zagadnieniach takich jak biologiczne podłoże zjawisk psychicznych i zachowań człowieka, uczenie się, pamięć oraz choroby neurologiczne i ich terapia. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, jak również pasjonatów nauk medycznych i pokrewnych.

   [LINK]
 • Wt
  Wrz
  07
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  8-10 września 2021 r. Wydawnictwo Termedia

  W programie m.in.:
  - Problemy psychologiczne pacjenta operowanego oraz ich wpływ na relacje z członkami personelu medycznego
  - Rehabilitacja szpitalna pacjentów z COVID-19
  - Różnice w pracy pielęgniarki operacyjnej na bloku operacyjnym w Polsce i w Wielkiej Brytanii
  - Różnice w zakresie obowiązków i organizacji pracy na bloku operacyjnym
  - Postępowanie w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu
  - Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z udarem mózgu leczonym metodą trombektomii

   [LINK]
 • Pn
  Wrz
  06
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  15 września 2021 r. ePRO INFANTIS

  TEMATYKA SPOTKANIA

  – Wyzwania diagnostyczne: zaburzenia czynnościowe czy alergia na białko mleka krowiego (ABMK)?
  – Postępowanie niestandardowe a dowody medyczne?
  – Karmienie piersią a karmienie mlekozastępcze?
  – Możliwości profilaktyki
  – Kompleksowe wsparcie w kolce jelitowej
  – Sesja pytań i odpowiedzi

   [LINK]
 • Pn
  Wrz
  06
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  4-5 grudnia 2021 r. Fundacja Tygiel  VIII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP to cieszące się uznaniem wydarzenie naukowe poświęcone tematyce z obszaru life science w kontekście zagadnień medycznych. Podczas Sympozjum spotkają się przedstawiciele nauk biotechnologicznych, biologicznych, biofizycznych, biochemicznych, technicznych, a także medycznych, farmaceutycznych oraz z obszaru nauk o zdrowiu.  [LINK]
 • Wt
  Sie
  31
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

   16 grudzień 2021 r. Fundacja Tygiel  Podczas Konferencji poruszone zostaną kwestie przyczyn, leczenia, skutków, diagnostyki oraz profilaktyki uzależnień fizycznych, psychicznych, społecznych i behawioralnych w perspektywie współczesnych doświadczeń. Wydarzenie umożliwi przegląd aktualnej problematyki oraz stworzy pole interdyscyplinarnej dyskusji z przedstawicielami różnych gałęzi nauki. Do udziału w Konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane.  [LINK]
 • Wt
  Sie
  31
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  26 listopad 2021 r. Fundacja Tygiel Spotkanie pozwoli na wspólną wymianę doświadczeń, wiedzy i refleksji, a także dyskusję nad zbliżającymi się problemami w obszarze zdrowia.
  Konferencja odbędzie się 26 listopada 2021 roku, z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.
  Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.
  [LINK]
 • Wt
  Sie
  31
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

   27-28 październik 2021 r.  LINMED

  Celem kształcenia, w ramach Warsztatów, jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

  Program Warsztatów został zatwierdzony przez Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

  Zajęcia kończą się testem sprawdzającym, po którym następuje wręczenie certyfikatów.
  Za uczestnictwo w warsztatach przysługuje 16 punktów edukacyjnych. 

  [KLIK]
 • Wt
  Sie
  31
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

   25 wrzesień 2021 r. Fundacja Promovendi 

  Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jeden z paneli, do którego kwalifikuje tematykę swojej pracy:

  - Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne, itp.);
  - Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, wojskowe, itp.);
  - Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze fizycznej, itp.);
  - Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, teologiczne, itp.).

   [KLIK]
 • Pn
  Sie
  09
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  20 sierpień 2021 r. Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły oraz Uzdrowisko Kopalnia Soli "Wieliczka"  Konferencja pozwoli na wymianę myśli naukowej dotyczącej doświadczeń w zakresie opieki rehabilitacyjnej nad ozdrowieńcami, jak i innymi osobami, u których nastąpiło obniżenie wydolności płuc. W powyższym zakresie chcemy podjąć aspekty medyczne, organizacyjne i dietetyczne. Liczymy, iż doświadczenie nabyte w realizacji rehabilitacji kilkuset osób oraz współpraca z ośrodkiem naukowym Szpitalem Uniwersyteckim CM UJ w Krakowie w osobie Prof. dr hab. Romana Nowobilskiego zwiększy siłę oddziaływania ośrodków medycznych na ozdrowieńców i u innych chorych na choroby płuc. [LINK]

Plan on-line

I rok

Plan zajęć online  27 - 28 czerwca 2020 r.

 

 sobota 27 czerwca
     
9.00-9.30 mgr piel. Lidia Biłogan Tlenoterapia ciepła i wentylacja mechaniczna – TEST I
10.00-10.30 dr n. med Mariusz Stachowiak Zaawansowana praktyka pielęgniarska w leczeniu chorych z niewydolnością oddechową TEST I
11.00-11.30 dr n. med Mariusz Stachowiak Zaawansowana praktyka pielęgniarska w leczeniu chorych cukrzycą TEST II

 

niedziela 28 czerwca
     
9.00-9.30 dr n. med. Elżbieta Grajczyk Edukacja terapeutyczna przewlekle chorych dorosłych i ich rodzin EGZAMIN II
10.00-10.30 dr n. med Mariusz Stachowiak Zaawansowana praktyka pielęgniarska w leczeniu chorych z niewydolnością oddechową TEST II
11.30-12.00 mgr piel. Lidia Biłogan

Tlenoterapia ciepła i wentylacja mechaniczna TEST II

 

Plan zajęć online  20 - 21 czerwca 2020 r.

 

 sobota 20 czerwca
     
8.15-10.30 mgr piel. Lidia Biłogan Tlenoterapia ciepła i wentylacja mechaniczna ćw.
10.45-11.15 dr n. med. Elżbieta Grajczyk Edukacja terapeutyczna przewlekle chorych dorosłych i ich rodzin EGZAMIN I
11.30-12.00 Psychologia zdrowia – TEST I
12.15-13.45 mgr Przemysław Turek
Język angielski I C  ostatnie
12.15-13.45 mgr Tomasz Mytkowski
Język angielski II B ostatnie
14.00-14.30 dr n. med. Ewa Barczykowska, prof. WSM Poradnictwo pielęgniarskie i programy edukacyjne TEST II
14.30-16.00 mgr piel. Edyta Świtała Choroby zakaźne

 

niedziela 21 czerwca
     
9.00-9.30 dr n. med. Lucyna Sochocka Badania naukowe w pielęgniarstwie i informacja naukowa – test II
10.00-10.30 Psychologia zdrowia - TEST II
10.45-11.15 mgr piel. Anna Liro
Zaawansowana praktyka pielęgniarska w przewlekłych zaburzeniach psychicznych TEST II

 

Plan zajęć online  13 - 14 czerwca 2020 r.

 

 sobota 13 czerwca
     
8.15-10.30 mgr piel. Lidia Biłogan Tlenoterapia ciepła i wentylacja mechaniczna ćw.
10.45-12.15 mgr Przemysław Turek Język angielski grupa II A
10.45-12.15 mgr Regina Rawska Język angielski grupa I B
12.30-13.15 dr n. o zdr. Wiesław Zielonka  Seminarium (dla wszystkich)
13.30-15.45 dr n. med. Elżbieta Grajczyk  Edukacja terapeutyczna przewlekle chorych dorosłych i ich rodzin
16.00-16.30 mgr piel. Anna Liro Zaawansowana praktyka pielęgniarska w przewlekłych zaburzeniach psychicznych - TEST 
16.30-18.00 dr n. o zdr. Piotr Gurowiec Psychologia zdrowia

 

niedziela 14 czerwca
     
8.15-10.30 mgr piel. Lidia Biłogan Tlenoterapia ciepła i wentylacja mechaniczna ćw.
10.45-13.00 dr n. o zdr. Piotr Gurowiec Psychologia zdrowia
13.15-13.45 dr n. med. Lucyna Sochocka Badania naukowe w pielęgniarstwie i informacja naukowa - TEST
14.00-16.15 dr n. med. Lucyna Sochocka Szczepienia ochronne
16.15-16.45 dr n. med Mariusz Stachowiak Zaawansowana praktyka pielęgniarska w leczeniu chorych z cukrzycą - TEST

 

Plan zajęć online  6 - 7 czerwca 2020 r.

 

 sobota 6 czerwca
     
8.30-10.00 dr n. med. Ewa Barczykowska, prof. WSM  Poradnictwo pielęgniarskie i programy edukacyjne (9.00 test)
10:15-12.30 mgr Regina Rawska   Język angielski grupa I B
10:15-12.30 mgr Tomasz Mytkowski  Język angielski grupa I D
12:45-15.00 mgr piel. Krystyna Przybyła  Opieka pielęgniarska w chorobach narządu wzroku 
15:15-16.00 mgr inż. A. Zalewska, dr n. med. E. Barczykowska, prof. WSM
 Konsultacje

 

niedziela 7 czerwca
     
8.30-10.45  mgr piel. Lidia Biłogan Tlenoterapia ciepła i wentylacja mechaniczna ćw.
11.00-11.45  dr n. med. Ewa Barczykowska, prof. WSM
Poradnictwo pielęgniarskie i programy edukacyjne (11.00 test)
12.00-15.00  dr n. med. Lucyna Sochocka Badania naukowe w pielęgniarstwie
15.10-16.40  dr n. med. Lucyna Sochocka
Szczepienia ochronne

 

Plan zajęć online  23 - 24 maja 2020 r.

 

 sobota 23 maja
     
8.30-9.15 mgr inż. Anna Zalewska
Konsultacje
9.30-11.00 dr n. med. Ewa Barczykowska, prof. WSM Poradnictwo pielęgniarskie i programy edukacyjne
11.15–13.30 dr n. med. Lucyna Sochacka Badania naukowe w pielęgniarstwie
13.45–16.00 dr n. med. Lucyna Sochacka Szczepienia ochronne

 

niedziela 24 maja
     
8.30-10.45 mgr Tomasz Mytkowski
Język angielski – grupa I D
8.30-10.45 mgr piel. Ireneusz Hajduk Zaawansowana praktyka pielęgniarska w przewlekłych zaburzeniach psychicznych i ukł. nerwowego – grupa I A
11.00-13.15 mgr piel. Ireneusz Hajduk Zaawansowana praktyka pielęgniarska w przewlekłych zaburzeniach psychicznych i ukł. nerwowego – grupa II B
11.00-13.15 mgr Przemysław Turek Język angielski – grupa II A
13.15-15.30 mgr piel. Ireneusz Hajduk Zaawansowana praktyka pielęgniarska w przewlekłych zaburzeniach psychicznych i ukł. nerwowego – grupa I D

 

Plan zajęć online  15 - 17 maja 2020 r.

 

 sobota 16 maja
     
10.30-12.00 dr n. med. Ewa Barczykowska, prof. WSM
Poradnictwo pielęgniarskie i programy edukacyjne
12.30-14.00 mgr Przemysław Turek Język angielski – gr. I A ćw.
14.30–16.00 mgr Przemysław Turek Język angielski – gr. I C ćw.

 

niedziela 17 maja
     
11.30-12.15 mgr inż. Anna Zalewska Konsultacje ws praktyk zawodowych
12.30-14.00 mgr piel. Krystyna Przybyła   Opieka pielęgniarska w chorobach narządu wzroku
14.15-15.45 dr n med. Elżbieta Grajczyk Edukacja terapeutyczna przewlekle chorych dorosłych i ich rodzin

 

Plan zajęć online  8 - 10 maja 2020 r.

 

 sobota 9 maja
     
8.45-10.15 mgr Przemysław Turek Język angielski – ćw.
10.30-12.00 dr n. med. Lucyna Sochocka Badania naukowe w pielęgniarstwie i informacja naukowa - wykł.        
12.15–13.45 dr n. med. Lucyna Sochocka Szczepienia ochronne – wykł.
14.00–15.00 dr n. o zdr. Piotr Gurowiec Psychologia zdrowia –wykł. kons.

 

niedziela 10 maja
     
11.30-12.15 mgr piel. Ireneusz Hajduk Zaawansowana praktyka pielęgniarska
w przewlekłych zaburzeniach psychicznych – kons.
12.30-14.00 mgr piel. Danuta Wałęga-Szych  Psychologia zdrowia – ćw. – dla grup, które nie miały pierwszych zajęć

 

 

 
II rok

Plan zajęć online  20 - 21 czerwca 2020 r.

 

 sobota 20 czerwca
     
11.45-12.15  Pielęgniarstwo europejskie -TEST
12.30-13.00 ks. dr hab. Janusz Lewandowicz, prof.
 Bioetyka - TEST II
13.15-13.45 dr n. o zdr. Wiesław Zielonka  Pielęgniarstwo specjalistyczne - TEST II

 

niedziela 21 czerwca
     
9.30-10.00 dr n. med. Irena Smółka, prof. WSM
Podstawy psychoterapii - TEST II
10.30-11.00 Pielęgniarstwo europejskie - TEST II termin

Plan zajęć online  13 - 14 czerwca 2020 r.

 

 sobota 13 czerwca
     
8.15-10.30 mgr piel. Krystyna Przybyła  Pielęgniarstwo europejskie - ćw.
10.45-12.15 ks. dr hab. Janusz Lewandowicz, prof.
 Bioetyka (11.45 - test)
12.30-13.00 dr n. o zdr. Wiesław Zielonka  Pielęgniarstwo specjalistyczne - egzamin
13.15-16.15 dr n. o zdr. Piotr Gurowiec  Pielęgniarstwo europejskie

 

niedziela 14 czerwca
     
8.15-10.30 dr n. o zdr. Piotr Gurowiec Pielęgniarstwo europejskie
10.45-13.00 dr n. med. Irena Smółka, prof. WSM
Podstawy psychoterapii (11.45 - TEST)
13.15-13.45 mgr piel. Beata Słoma Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych - TEST II termin
14.00-14.30 dr n. o zdr. Wiesław Zielonka Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne - TEST II

  

Plan zajęć online  6 - 7 czerwca 2020 r.

 

 sobota 6 czerwca
     
8.15-10.30 mgr piel. Beata Słoma Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych–ćw. Grupa II A
9.30-10.15 dr n. hum. Maria Zajączkowska Seminarium dyplomowe
10.30-12.00 dr n. o zdr. Wiesław Zielonka Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (g. 11.30 test)
12.15-15.15 dr n. o zdr. Piotr Gurowiec Pielęgniarstwo europejskie
15.30–17.45 dr n. o zdr. Piotr Gurowiec Pielęgniarstwo europejskie

 

niedziela 7 czerwca
     
8.30-11.15
mgr piel. Beata Słoma Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych – ćw. Grupa II B i II C
11.30-12.00
mgr piel. Beata Słoma
Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych TEST
12.00-13.00 mgr piel. Beata Słoma
Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych
13.15-14.45 mgr piel. Krystyna Przybyła
Pielęgniarstwo europejskie
15.00-16.00
mgr inż. A. Zalewska, dr n. med. E. Barczykowska, prof. WSM
konsultacje

 

Plan zajęć online  23 - 24 maja 2020 r.

 

 sobota 23 maja
     
8.30-9.15 dr n. med. E. Barczykowska, prof. WSM Seminarium magisterskie
9.30-11.45 dr n. o zdr. Piotr Gurowiec Pielęgniarstwo europejskie
12.00–15.00 dr n. o zdr. Piotr Gurowiec Pielęgniarstwo europejskie
15.15–17.30 mgr piel. Beata Słoma
Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych – ćw. Grupa I 2

 

niedziela 24 maja
     
8.30-10.45
dr n. med. Irena Smółka, prof. WSM
Podstawy psychoterapii – ćw.  Grupa I 3
8.30-10.45
mgr piel. Beata Słoma
Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych –ćw. Grupa I 1
11.00-12.30 dr n. med. Irena Smółka, prof. WSM
Podstawy psychoterapii – wykład
12.45-15.00 dr n. med. Irena Smółka, prof. WSM Podstawy psychoterapii – ćw.  Grupa I 2
12.45-15.00 mgr piel. Beata Słoma
Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych – ćw. Grupa I 3
15.15-16.00
mgr inż. Anna Zalewska
konsultacje

 

Plan zajęć online  15 - 17 maja 2020 r.

 

 sobota 16 maja
     
8.30-10.00 dr n. o zdr. Wiesław Zielonka  Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ćw.
10.15-11.00 dr n. o zdr. Wiesław Zielonka
 Seminarium magisterskie
11.15–12.00 dr n. hum. Maria Zajączkowska
 Seminarium magisterskie
14.00–15.00 dr n. med. Ewa Barczykowska, prof. WSM & mgr Jolanta Łydka
 Konsultacje ws praktyk zawodowych
15.00–16.00 dr n. med. Ewa Barczykowska, prof. WSM
 Seminarium dyplomowe

 

niedziela 17 maja
     
10.30-12.00 
 mgr piel. Krystyna Przybyła
 Pielęgniarstwo europejskie
12.30-13.15 
 dr n. med. Elżbieta Grajczyk
 Seminarium magisterskie
13.30-15.15 
 mgr piel. Beata Słoma
 Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych

  

 Plan zajęć online  8 - 10 maja 2020 r.

 

 sobota 9 maja
     
8.30-10.00 dr n. o zdr. Wiesław Zielonka  Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ćw.
10.30-12.00 mgr piel. Krystyna Przybyła  Pielęgniarstwo europejskie – ćw.
12.30–14.00 ks. dr hab. Janusz Lewandowicz, prof.
 Bioetyka - przedmiot wybieralny
14.00–15.00 mgr piel. Beata Słoma  Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych 
15.00–16.00 dr n. o zdr. Piotr Gurowiec
 Pielęgniarstwo europejskie – wykł. kons.

 

niedziela 10 maja
     
8.30-10.00 
dr. n. med. Irena Smółka, prof. WSM
 Podstawy psychoterapii –ćw.
10.30-11.15 
mgr piel. Ireneusz Hajduk  Pielęgniarstwo europejskie/opieka paliatywna w nieonkologicznych stanach chorobowych – kons.

 
 

Ogłoszenia - Pielęgniarstwo magisterskie

 • Śr
  Paź
  20
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  poniżej znajduje się tabela z terminami spotkań seminaryjnych. Tabela będzie aktualizowana.

   

  Spotkania seminaryjne w roku akademickim 2021/2022

  PROMOTOR

  DATA

  UWAGI

  dr C. Witkowska

  niedziela, 24 października

  o godz. 09:00

   -
  dr E. Grajczyk

  niedziela, 24 października

   -
  dr W. Zielonka

  sobota, 9 października

  o godz. 12:00

   -
  prof S. Pielka

  sobota, 9 października

  o godz. 12:00

   -
  dr J. Czeszejko-Sochacki

  niedziela, 10 października

  o godz. 12:00

   -
  dr  A. Maciejewski

  niedziela, 26 września

  o godz. 11:00

  -
  prof. W. Pilecki

  niedziela, 26 września

  o godz. 12:00

   -
  dr Lucyna Sochocka

  niedziela, 26 września o godz.

  I grupa - godz. 10:30 - 11:00

  II grupa - godz. 12:30 - 13:00

  Spotkanie odbędzie się w dwóch grupach sześcioosobowych. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany innym terminem - dr Sochocka proponuję piątek (24.09) w godz. 14:30 - 15:15. Obecność na spotkaniu obowiązkowa

   

   

 • Śr
  Paź
  20
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  zachęcamy studentów do zapoznania się z informacjami na temat wsparcia finansowego dla studentów, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. [ZAŁĄCZNIK]

   

   

 • So
  Paź
  09
  2021
  Administrator

  Szanowni Państwo,

  dnia 8 października br. ulicami Legnicy przeszedł XXIII Marsz Ku Zdrowiu, orhanizowany przez Ruch Kobiet Do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna Legnica.

  W wydarzeniu, jak co roku uczestniczyli przedstawiciele Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy z JM Rektorem dr Ryszardem Pękałą na czele.

  Wspólnie ze Stowarzyszeniem propagujemy profilaktykę raka piersi i zachęcamy wszystkich do badań.

   

  P1060356

  P1060329

  P1060374

   

   

 • Wt
  Wrz
  21
  2021
  Administrator

  Szanowni Państwo,
  studentów kierunku Pielęgniarstwo II stopnia rozpoczynających studia. zapraszamy na pierwsze zajęcia w piątek, 24 września od godz. 15.30 w siedzibie Uczelni. Natomiast studentów drugiego roku zapraszamy na pierwsze zajęcia w sobotę, 25 września od godz. 8.15 w siedzibie Uczelni.

   

   

 • Pt
  Wrz
  17
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną począwszy od dnia 1 października 2021 roku wprowadzamy naukę w systemie hybrydowym

  Zajęcia w formie wykładów będą mogłby być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia w formie ćwiczeń kształtujące umiejętności praktyczne będą prowadzone w siedzibie Uczelni z zachowaniem wszelkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

   

   

 • Pn
  Wrz
  13
  2021
  Administrator

  Szanowni Państwo,

  zapisy do grup dla pierwszego roku [Pielęgniarstwo II stopnia 2021/2023] będą odbywały się online o godz. 10:00 dnia 15 września 2021 roku. W każdej z grup może zapisać się maksymalnie 25 osób. Formularze do zapisów będą udostępnione w tym artykule w podanym wyżej terminie.

   

  Zapisy do grup

  [Pielęgniarstwo II stopnia 2021/2023]

  GRUPA LINK DO ZAPISÓW LICZBA WOLNYCH MIEJSC*
  1 ZAPISY
  2 ZAPISY
  3 ZAPISY
  4 ZAPISY
  5 ZAPISY
  6 ZAPISY
  7 ZAPISY

  *Liczba miejsc aktualizuje się automatycznie co 5 minut. Gdyby liczba miejsc była niewidoczna, prosze odświeżyć stronę.

  [linki do zapisów będą aktywne o godz. 10:00 dnia 15 września 2021 roku - do formularza potrzebne będzie imię i nazwisko, adres e-mail oraz PESEL]

 • Wt
  Sie
  24
  2021
  Administrator
  Terminarz zajęć semestr zimowy 2021/2022*

  DATA

  I ROK

  II ROK

   24 - 26 września 2021 r.  zajęcia zajęcia
  01 - 03 października 2021 r. zajęcia  
  08 - 10 października 2021 r.   zajęcia
  15 - 17 października 2021 r. zajęcia  
  22 - 24 października 2021 r.  

  zajęcia

  29 - 31 października 2021 r. X X
  05 - 07 listopada 2021 r. zajęcia zajęcia
  12 - 14 listopada 2021 r.   zajęcia
  19 - 21 listopada 2021 r. zajęcia  
  26 - 28 listopada 2021 r.    zajęcia
  03 - 05 grudnia 2021 r. zajęcia  
  10 - 12 grudnia 2021 r.   zajęcia
  17 - 19 grudnia 2021 r. zajęcia  
  07 - 09 stycznia 2022 r.   zajęcia
  14 - 16 stycznia 2022 r. zajęcia zajęcia
  21 - 23 stycznia 2022 r. zajęcia  
  28 - 30 stycznia 2022 r.   zajęcia
  04 - 06 lutego 2022 r. zajęcia  
  11 - 13 lutego 2022 r.   zajęcia
  18 - 20 lutego 2022 r. zajęcia zajęcia
  19 - 21 lutego 2022 r. sesja egzaminacyjna
  24 - 26 lutego 2022 r. sesja poprawkowa

  * Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiczną terminarz może ulec zmianie.

   

   

 • Pn
  Sie
  23
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci drugiego roku kierunku pielęgniarstwo,
  w portalu zdalnej edukacji w dniach 24 sierpnia - 5 września dostępny będzie formularz wyboru przedmiotów wybieralnych w III semestrze nauki.
  Każdy z Państwa musi wybrać dwa przedmioty(po jednym z każdej pary):
  1. Opieka paliatywna w nieonkologicznych stanach chorobowych - wykład 15 godzin lub Podstawy teleopieki i telemedycyny - wykład 15 godzin
  2. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne - ćwiczenia 15 godzin lub Metody naturalne w opiece holistycznej - ćwiczenia 15 godzin.

   

  Wybór wykładu - [LINK]

  Wybór ćwiczenia - [LINK

   

   

 • Śr
  Sie
  18
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  uprzejmie informujemy, że pierwsze zajęcia w roku akademickim 2021/2022, dla studentów roku pierwszego oraz studentów roku drugiego, odbędą się w terminie 24-26.09.2021 r.

   

   

 • Śr
  Sie
  04
  2021
  Administrator
  Szanowni Absolwenci,
  uprzejmie informujemy, że w dziekanacie Uczelni można odbierać dyplomy ukończenia studiów.
  Czekamy na Państwa od poniedziałku do środy i w piątki w godzinach 8-16,
  a w każdy czwartek dodatkowo do godziny 18.
   
  Serdecznie zapraszamy.
   
   
   
 • Śr
  Lip
  07
  2021
  Administrator
  Szanowni Państwo,
   
  z ogromną przyjemnością informujemy, że dr n. o zdr. Wiesław Zielonka, prof. WSM -  Prorektor ds. Pielęgniarstwa,  został powołany z dniem 1 lipca 2021 r.  przez Wojewodę  Dolnośląskiego do pełnienia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla województwa dolnośląskiego na kolejną pięcioletnią kadencję.
   
  Serdecznie gratulujemy!
   
   
   
 • Śr
  Lip
  07
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci I roku,

  w dniu 8.07.2021 o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie z promotorem - dr Lucyną Sochocką.

   

   

 • Śr
  Cze
  30
  2021
  Administrator

  Szanowni Państwo,

  Dziekanat Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy w lipcu ma zmienione godziny otwarcia:

   

  Poniedziałek 7:30 - 15:30

  Wtorek 7:30 - 15:30

  Środa 7:30 - 15:30

  Czwartek 8:00 - 18:00

  Piątek 7:30 - 15:30

  Sobota nieczynne

  Niedziela nieczynne

   

   

 • Śr
  Cze
  30
  2021
  Administrator
  Szanowni Studenci II roku!
   
  Część pierwsza egzaminu - sprawdzająca wiedzę (test 40 pytań) odbędzie się online na platformie zdalnej edukacji - w piątek 2 lipca 2021 o godz. 17.00.
  Dla osób, które z rożnych powodów (np. choroby) nie będą mogły uczestniczyć w egzaminie testowym w piątek, lub nie otrzymały pozytywnego wyniku z testu, przewidujemy następny termin w niedzielę 4 lipca o godz. 16.00
   
   
   
 • Wt
  Cze
  29
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  dnia 02.07.2021 r. o godz. 17:00 odbędzie się drugi termin testu zaliczeniowego z przedmiotu Psychologia zdrowia.

   

   

 • So
  Cze
  26
  2021
  Administrator
  Informujemy, iż w dniu  26 czerwca 2021 roku została wypłacona studentom ostania rata ze semestr letni 2021 stypendiów: 
  - socjalnego
  - rektora 
  - dla niepełnosprawnych
   
  Planowana data księgowań wpłat na kontach bankowych studentów to 28 czerwiec  2021 roku,  po godz. 15.00 
   
   
   
 • Śr
  Cze
  23
  2021
  Administrator
  Szanowni Studenci,
  uprzejmie informujemy, że dziekanat w niedzielę (27 czerwca) będzie nieczynny.
  W związku z tym termin składnia prac magisterskich upływa z dniem 30 czerwca 2021 r.
   
   
   
 • Pt
  Cze
  18
  2021
  Administrator
  Szanowni Studenci II roku!
   
  Część pierwsza egzaminu - sprawdzająca wiedzę (test 40 pytań) odbędzie się on-line na platformie zdalnej edukacji - w środę 23 czerwca 2021 o godz. 17.
  Dla osób, które z rożnych powodów (np. choroby) nie będą mogły uczestniczyć w egzaminie testowym w środę, lub w środę nie otrzymały pozytywnego wyniku z testu, przewidujemy następny termin w czwartek 24 czerwca o godz. 17.30
   
   
  Część druga egzaminu magisterskiego - sprawdzająca umiejętności i obrona pracy magisterskiej odbędzie się w dniach 25-28 czerwca 2021 roku.
  Studenci dla których promotorem jest:
  dr Grajczyk - piątek 25 czerwca od godz.15
  dr Szwamel - piątek 25 czerwca od godz. 16
  dr Sochocka - sobota 26.06.2021 od godz. 10
  dr Czeszejko-Sochacki -   sobota 26.06.2021 od godz. 10
  dr Stachowiak - sobota  - 26.06.2021 od godz. 10
  dr Dzieńdziora- Urbińska - sobota 26.06.2021 od godz. 10
  dr Gawlik - sobota 26.06.2021 od godz. 10
  dr Wittenbeck - sobota 26.06.2021 od godz. 10
  dr Smółka - poniedziałek 28.06.2021 od godziny 12
  dr Zielonka - poniedziałek 28.06.2021 od godziny 12
   
  Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
  Szczegółowy harmonogram z podziałem na godziny i składami poszczególnych Komisji Egzaminacyjnych dostępny będzie w piątek 18.06.2021
   

  Anna Zalewska

   

 • Cz
  Cze
  17
  2021
  Administrator
  Szanowni Studenci,
  Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało raport dotyczący wsparcia psychologicznego w uczelniach.
  Serdecznie zachęcamy do lektury.
   
   
 • N
  Cze
  13
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  osoby, które nie zaliczyły testu z przedmiotu Kultura uzdrowiskowa proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z prowadzącym - mgr Iwoną Bejster.

   

   

 • Pt
  Cze
  11
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci II roku,

  osoby, które piszą prace magisterską pod kierunkiem dr Wiesława Zielonki, prof. WSM i potrzebują spotkać się z promotorem, mają taką możliwość jutro (tj. 12.06.2021 r.) podczas zajęć lub w przerwach między zajęciami.

   

 • Śr
  Cze
  09
  2021
  Administrator
  Szanowni Studenci,
   
  w dniu 19.06.2021 (sobota) o godz 10.00 odbędzie się seminarium magisterskie dla studentów I roku, którzy planują pisać pracę magisterską pod kierunkiem
  - prof. dr hab. n. med. Stanisława Pielki,
  - prof. dr hab. n. med. Witolda Pileckiego,
  - dr n. pr. Andrzeja Maciejewskiego.
   
  w dniu 19.06.2021 (sobota) o godz 12.00 odbędzie się seminarium magisterskie dla studentów I roku, którzy planują pisać pracę magisterską pod kierunkiem dr n. med. Elżbiety Grajczyk.
   
   
 • So
  Cze
  05
  2021
  Administrator
  Szanowni Studenci,
   
  w dniu 11.06.2021 (piątek) o godz 16.00 odbędzie się seminarium magisterskie ONLINE dla studentów I roku, którzy planują pisać pracę magisterską pod kierunkiem dr n. med., prof. WSM Ireny Smółki.
   
   
   
 • So
  Cze
  05
  2021
  Administrator
  Szanowni Studenci,
   
  w dniu 20.06.2021 (niedziela) o godz 10.00 odbędzie się seminarium magisterskie dla studentów I roku, którzy planują pisać pracę magisterską pod kierunkiem dr n. hum. Celiny Witkowskiej.
   
  w dniu 20.06.2021 (niedziela) o godz 10.00 odbędzie się seminarium magisterskie dla studentów I roku, którzy planują pisać pracę magisterską pod kierunkiem dr Wiesława Zielonki, prof. WSM w Legnicy. Mile widziane  zwłaszcza osoby, które nie zgłosiły się na poprzednim seminarium. Osoby, które nie mogą wziąć udział w seminarium w wyznaczonym terminie, proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z promotorem.
   
   
   
 • Śr
  Cze
  02
  2021
  Administrator
  Szanowni Studenci,
   
  w dniu 5.06.2021 (sobota) o godz 18.15 odbędzie się seminarium magisterskie dla studentów I roku, którzy planują pisać pracę magisterską pod kierunkiem dr Lucyny Sochockiej, prof. WSM w Legnicy. Mile widziane  zwłaszcza osoby, które nie zgłosiły się w dniu 30.05.2021 - spotkanie dla tych osób jest obowiązkowe; jeżeli pozostali studenci mają również potrzebę i/lub ochotę wziąć udział w spotkaniu to również mogą czuć się zaproszeni.
   
   
   
 • So
  Maj
  29
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci I roku,

  poniżej znajdują się terminy najbliższych seminariów dyplomowych:

   

  Data i godzina Promotor
  30 maja 2021 r.  -  godz. 9:30 dr n. med. Lucyna Sochocka
  30 maja 2021 r.  -  godz. 10:45 dr n. o zdr. Wiesław Zielonka, prof. WSM
  30 maja 2021 r.  -  godz. 12:00

  dr n. med. Jarosław Czeszejko – Sochacki

  (tylko tematy związane z alergologią i pediatrią)

   

   

 • Pt
  Maj
  28
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci II roku,

  na Państwa pocztę internetową zostały wysłane informację z danymi osobowymi i ocenami ze studiów. Prosimy o sprawdzenie danych osobowych, które będą wykorzystane przy wydawaniu dyplomu i suplementu do dyplomu. Po przeanalizowaniu ocen z trzech semestrów ( brak ocen z 4 semestru w poniższym zestawieniu z przedmiotów z całego toku studiów) uzyskanych z egzaminów i zaliczeń proszę o zwrotnego maila potwierdzającego zapoznanie się z poniższymi informacjami (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W przypadku niejasności prosimy o osobiste sprawdzenie danych w dziekanacie Uczelni. Praktyki indywidualnie rozliczacie Państwo w dziale praktyk zawodowych.

   

   

 • Cz
  Maj
  27
  2021
  Administrator
  Szanowni Studenci I roku,
   
  pierwsze seminarium dyplomowe z dr Stachowiakiem odbędzie się w sobotę 29 maja o godz. 11.
   
   
   
 • Pt
  Maj
  21
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  zapraszamy (jak co roku) studentów ostatniego semestru studiów kierunku pielęgniarstwo do wypełnienia  studenckiej ankiety oceny działalności nauczyciela akademickiego.

  Wasza opinia jest dla nas niezwykle ważna, a uzyskane wyniki pozwolą na poprawę jakości kształcenia.

  [ANKIETA]

  Dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu ankietowym.

  A. Zalewska

   

   

 • Śr
  Maj
  19
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  informujemy, iż w dniu 18 maja 2021 roku zostały wypłacone wszystkie przyznane studentom za miesiąc maj 2021:

  - stypendia socjalne
  - stypendia rektora
  - stypendia dla niepełnosprawnych

  Planowana data księgowań wpłat na kontach bankowych studentów to 19 maj po godz. 15.00

  kanclerz WSM
  Aleksander Pękała

   

   

 • N
  Maj
  16
  2021
  Administrator
  Szanowni Studenci,
   

  od dnia 14.05.2021 r. wprowadza się zaliczenie praktyki z przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna, poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

  Wszyscy studenci, którzy ze względu na sytuację epidemiczną nie są w stanie zrealizować praktyki w wyznaczonych placówkach, zobowiązani są w celu realizacji praktyki napisać pracę zaliczeniową wg wzoru zamieszczonego poniżej. Praca powinna być napisana  zgodnie z EBN (oparta na dowodach naukowych) i zawierać wszystkie niezbędne elementy.

  Prace wraz załącznikiem nr 3 należy złożyć u koordynatora ds. praktyk zawodowych w terminie do dnia 31 maja br.

   

  [WZÓR]

   

   

 • So
  Maj
  15
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  od dnia 14.05.2021 r. wprowadza się zaliczenie praktyki z przedmiotu Pracownia endoskopowa poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

  Wszyscy studenci, którzy ze względu na sytuację epidemiczną nie są w stanie zrealizować praktyki w wyznaczonych placówkach, zobowiązani są w celu realizacji praktyki, napisać pracę zaliczeniową wg wzoru zamieszczonego poniżej. Praca powinna być napisana zgodnie z EBN (oparta na dowodach naukowych) i zawierać wszystkie niezbędne elementy.

  Prace wraz załącznikiem nr 3 należy złożyć u koordynatora ds. praktyk zawodowych w terminie do dnia 31 maja br.

   

  [WZÓR]

   

   

 • Pt
  Maj
  14
  2021
  Administrator

   

  logo

  Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy i Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
  zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne”, która odbędzie się

  29 maja 2021 r.  w formule on-line, o godz. 9.00

  Tematy wiodące konferencji:

  1. Błędy medyczne i odpowiedzialność zawodowa pracowników ochrony zdrowia
  1. System Zespołów Szybkiego Reagowania w szpitalu
  2. Urazy u dzieci jako stałe wyzwanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
  3. Stosowanie przymusu bezpośredniego przez personel medyczny w świetle najnowszych wytycznych
  4. Nowoczesne technologie jako narzędzia wspierające opiekę nad pacjentem
  5. Statystyka medyczna – informacje do przewidywania problemów zdrowotnych społeczeństwa
  6. Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna – nowe wyzwania
  7. EKG – rutynowe działania mogące spowodować błędy w diagnostyce
  8. Dyspozytor medyczny -  zawód wykraczający poza ramy zawodów medycznych

   

  Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

  Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konferencji
  oraz dokonać rejestracji w arkuszu zgłoszeniowym, do którego link znajduje się na stronie internetowej
  www.wsmlegnica.pl w zakładce O Uczelni – Konferencje –  „Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne”

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

   

  Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym– ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS www.wsmlegnica.pl w zakładce O Uczelni — Publikacje, po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

 • Cz
  Maj
  13
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

   
  lista promotorów uległa aktualizacji. W związku z tym,  tych z Państwa, którzy jeszcze do tej pory nie wybrali promotora, prosimy, aby wpisywali się na odpowiednie listy.
  Z przyczyn od nas niezależnych zmiany dotyczą także studentów,  którzy wcześniej wpisali się do dr Sochockiej. dr Miedzińskiej i dr Pękały.
  Na liście pozostaje dr Sochocka z nowym limitem miejsc (nowe zapisy), natomiast osoby zapisane do dr Miedzińskiej i dr Pękały prosimy o wybór nowych promotorów.
  Pozostały jeszcze wolne miejsca do dr Maciejewskiego, prof.Pileckiego i nowych promotorów: prof. Rykowskiego, prof. Pielki i dr Prochoty oraz nowe zapisy do dr Sochockiej.
   
  Anna Zalewska
 • Śr
  Maj
  12
  2021
  Administrator

  Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym
  Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek

   

  rose horizontal

   

  składam Państwu wyrazy uznania i podziękowania za ciężką i ofiarną pracę na rzecz drugiego człowieka.

  Szczególne podziękowania i życzenia kieruję do Pielęgniarek i Pielęgniarzy pracujących i studiujących w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy.

   

  Życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości, spokoju, zdrowia oraz pomyślności w realizacji własnych celów.

  W imieniu własnym i współpracowników

  JM Rektor

  dr Ryszard Pękała, prof. WSM

 • So
  Kwi
  24
  2021
  Administrator

  Informujemy studentów pierwszego roku -  od 25 kwietnia godz. 13:00 do 30 kwietnia godz. 13:00 dostępny będzie formularz wyboru promotorów. Wybór promotora jest obowiązkowy. Liczba miejsc do poszczególnych promotorów jest ograniczona. Obszary tematyczne poszczególnych promotorów znajdują się [TUTAJ] w zakładce Tematy prac.

  Wyboru promotorów należy dokonać jak najszybciej. Po wyborze prosimy o nie kontaktowanie się z promotorem indywidualnie, ponieważ wkrótce zostaną ogłoszone terminy seminariów dyplomowych.

   

  ZAPISY

   

  l.p.

  Imię i nazwisko promotora

  1

  prof. dr hab. n. med. Witold Pilecki

  2

  prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Rykowski

  3

  dr n. med. Jarosław Czeszejko – Sochacki

  4

  dr n. med. Elżbieta Grajczyk

  5

  dr n. pr. Andrzej Maciejewski

  6

  prof. dr hab. n. med. Stanisław Pielka

  7

  dr n. med. Irena Smółka

  8

  dr n. med. Lucyna Sochocka

  9

  dr n. med. Mariusz Stachowiak

  10

  dr n. hum. Celina Witkowska

  11

  dr n. o zdr. Wiesław Zielonka, prof. WSM

  12

  dr n. o zdr. Barbara Prochota
 • Śr
  Kwi
  21
  2021
  Administrator

  Szanowni Państwo,
  wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom rynku pracy Biuro Karier Wyższej Szkoły Medycznej organizuje cykl bezpłatnych szkoleń związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych. Poniżej znajdują się szczególy szkoleń.
  Wszyscy chętni proszeni są o wpisanie się na listy, zapisy trwają do 20 kwietnia 2021 r.  25 kwietnia 2021 r.

   

  [ZAPISY]

   

  Akademia przedsiębiorczości w sektorze usług medycznych
  Forma zajęć wykład on-line w czasie rzeczywistym – komunikator ZOOM
   Grupa docelowa studenci zainteresowani podjęciem działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych
   Liczba godzin 15, realizacja 5 bloków po trzy godziny zajęć (jeden blok tygodniowo), w godzinach popołudniowych
  Metody dydaktyczne wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
  Po ukończeniu szkolenia dla wszystkich uczestników, którzy uczestniczyli we wszystkich wykładach certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wystawiony przez Uczelnię
  Termin 20.04.2021 r. – 25.05.2021 r.
  Zakres tematyczny
  • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej – zagadnienia wstępne – 1 godz.
  • Predyspozycje przedsiębiorcy do prowadzenia medycznej działalności gospodarczej – 1 godz.
  • Pomysł na prowadzenie medycznej działalności gospodarczej – 1 godz.
  • Własna firma – od pomysłu do realizacji – 1 godz.
  • Biznesplan – 1 godz.
  • Prawne aspekty rejestracji działalności gospodarczej – 2 godz.
  • Rodzaje prowadzenia działalności gospodarczej – 1 godz.
  • Umowy cywilnoprawne jako sposób prowadzenia dzielności gospodarczej – 1 godz.
  • Składki pracodawcy i pracownika związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1 godz.
  • Źródła finansowania oraz sposoby pozyskiwania funduszy na założenie działalności gospodarczej – 2 godz.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 1 godz.
  • Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych – 1 godz.
  • Regulacje dotyczące pandemii wirusa SARS – CoV-2 – 1 godz.

   

  Praktyczne aspekty procesu rekrutacji
  Forma zajęć wykład on-line w czasie rzeczywistym – komunikator ZOOM
   Grupa docelowa studenci zainteresowani podjęciem działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych
   Liczba godzin 6, realizacja 3 bloki po dwie godziny zajęć (jeden blok tygodniowo), w godzinach popołudniowych
  Metody dydaktyczne wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
  Po ukończeniu szkolenia dla wszystkich uczestników, którzy uczestniczyli we wszystkich wykładach certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wystawiony przez Uczelnię
  Termin 26.05.2021 r. – 10.06.2021 r.
  Zakres tematyczny
  • Jak napisać CV – 1 godz.
  • Jak napisać list motywacyjny – 1 godz.
  • Rekrutacja telefoniczna. Uprawnienia kandydata do pracy – 1 godz.
  • Dyskryminacja w trakcie realizacji- środki ochrony prawnej – 1 godz.
  • Rozmowa rekrutacyjna – 1 godz.
  • Pytania, które może zadać pracodawca kandydatowi do pracy zgodnie z prawem. Zakres danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji – 1 godz.
 • N
  Kwi
  18
  2021
  Administrator

  Szanowni Państwo,

  polecamy artykuł Gazety Wyborczej "Narodziny maski" oraz "Wynalazek Doktora Wu(nr. 16/467 - 17 kwietnia 2021 r.)

 • Śr
  Kwi
  14
  2021
  Administrator

  Informujemy, iż w dniu 14 kwietnia 2021 roku zostały wypłacone:
  - stypendia rektora
  - stypendia dla niepełnosprawnych
  - stypendia socjalne
  - zapomogi
  Planowana data księgowania wpłat na rachunkach bankowych studentów to 15 kwiecień 2021 roku.

  Na rok 2021 uczeni przyznano dotację na fundusz stypendialny w wysokości 257 500 zł (co oznacza 30% spadek względem roku 2020, pomimo identycznej liczby studentów). Jedynie w okresie styczeń-luty 2021 uczelnia już wydała kwotę 92 000 zł , co oznacza że na kolejne 10 miesięcy pozostała kwota do rozdysponowania w wysokości 165 500 zł.
  Tym samym wysokość stypendiów w semestrze letnim została ustalona w następujący sposób:

  Stypendia dla niepełnosprawnych:
  - stopień lekki – 200 zł / miesiąc (przez 5 miesięcy)
  - stopień umiarkowany – 300 zł/miesiąc (przez 5 miesięcy)
  - stopień zaawansowany 400 zł/miesiąc (przez 5 miesięcy)

  Stypendia rektora:
  Średnia od 4,83-4,85 – 300 zł/miesiąc (przez 5 miesięcy)
  Średnia 4-86-4,90- 350 zł/miesiąc (przez 5 miesięcy)
  Powyżej 4,90 - 400 zł/miesiąc (przez 5 miesięcy)

  Stypendium socjalne:
  - 1400zł/miesiąc (przez 5 miesięcy)

  Zapomogi:
  - COVID-19 – 400 zł +25% utraconego dochodu +100% refundacji leków i akcesoriów medycznych do wysokości 400 zł (razem nie więcej niż 2400 zł)
  - pozostałe zapomogi – ustalane indywidualnie

   

  Kanclerz WSM
  Aleksander Pękała

 • N
  Kwi
  11
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  osoby, które nie uzyskały zaliczenia z przedmiotu Badania naukowe zobowiązane są do dnia 20.04.2021 roku przesłać opracowanie zawierające:

  • Temat pracy naukowej (innym, nie związany z pracą magisterską!
  • Cel główny badań
  • Cele szczegółowe
  • Problem główny
  • Problemy szczegółowe
  • Hipotezę główną
  • Hipotezy szczegółowe

  Opracowania należy wysłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Śr
  Kwi
  07
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci, 

  poniżej znajduje się dokument  zawierający tematy prezentacji na ćwiczenia z Opieki nad chorym z cukrzycą - [DOKUMENT]

  Plik znajduje się także na Platformie Zdalnej Edukacji w przedmiocie Zaawans. Op. piel. w lecz. chorych z cukrzycą.

 • Śr
  Kwi
  07
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci II roku,

  na Platformie Zdalnej Edukacji w kursie "Informacje i zapisy dla studentów II roku" został umieszczony bank pytań i bank zagadnień do egzaminu magisterskiego.

 • Śr
  Mar
  31
  2021
 • Pt
  Mar
  26
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  Od dnia 27.03.2021 r. wprowadza się zaliczenie praktyki z Dydaktyki medycznej poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

  Wszyscy studenci, którzy ze względu na sytuację epidemiczną nie są w stanie zrealizować praktyki w wyznaczonych placówkach, zobowiązani są w celu realizacji praktyki, napisać konspekt do zajęć dydaktycznych z przedmiotu realizowanego na kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia. Konspekt powinien być napisany zgodnie z zasadami dydaktyki medycznej i zawierać wszystkie niezbędne elementy.

  Następnie konspekt należy dostarczyć do Dziekana pocztą internetową, osobiście lub pocztą tradycyjną do dnia 15 maja 2021 r.

 • N
  Mar
  21
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci II roku,

  uprzejmie prosimy o wybór miejsca odbywania praktyki - Pracownia Endoskopowa - [FORMULARZ]

 • N
  Mar
  21
  2021
  Administrator
  Szanowni Studenci,
   
  przypomina się, że wnioski na stypendia składa się w wersji elektronicznej oraz papierowej, z własnoręcznym podpisem.
   
  Kierownik Dziekanatu
  mgr Joanna Strzyżewska
 • So
  Mar
  20
  2021
  Administrator
  Studenci, którzy odebrali skierowanie na praktyki z Dydaktyki medycznej do TEB Edukacja w Legnicy, proszeni  są o kontakt mailowy z Panią mgr Ewą Draczyńską w celu ustalenia planu zajęć.

  Kontakt:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pt
  Mar
  19
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  seminarium dyplomowe z dr Marta Gawlik odbędzie się 20 marca o godz. 13:00 w sali 203. 

  (Z wagi na trwającą sytuację epidemiczną seminarium dyplomowe odbędzie się online 20 marca o godz. 10:00 oraz po każdych ćwiczeniach prowadzonych przez dr Gawlik - link do spotkania znajduje się na Platformie Zdalnej Edukacji)

  Obecność obowiązkowa.

 • Pt
  Mar
  19
  2021
  Administrator

  Studenci II roku studiów drugiego stopnia, których promotorem prac magisterskich jest dr Wiesław Zielonka, prof. WSM, proszeni są o zgłoszenie się do promotora w sobotę 20 marca 2021 r. w godzinach 10-12.

 • Pt
  Mar
  19
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  w dniu 27.03.2021 r. odbędą się seminaria dyplomowe z dr Lucyną Sochocką
  godz. 18.30 - na terenie Uczelni, sala nr 3
  godz. 20.00 - zoom
  Obecność obowiązkowa

 • Pt
  Mar
  19
  2021
  Administrator

  Studenci piszący pracę magisterską pod kierunkiem Pani dr Lucyny Sochockiej proszeni są o przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21.03 2021 r. krótkiej informacji dotyczącej stopnia  zaawansowania prac nad przygotowaniem pracy magisterskiej.

 • Śr
  Mar
  10
  2021
  Administrator

  Szanowni Państwo,

  do 14 marca 2021 roku należy wysyłać dokumenty z praktyk. Natomiast o terminie egzaminu poinformujemy w następnym tygodniu (tj. 15-21.03)

 • So
  Mar
  06
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  termin składania wniosków na stypendia to 20 marca 2021 r. 

 • Cz
  Mar
  04
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  których promotorem pracy magisterskiej jest dr W. Zielonka, prof. WSM, proszeni są o pilny kontakt telefoniczny z promotorem, lub spotkanie w piątek 5 marca w godz 16-18 lub sobotę 6 marca w godzinach 9-17 w siedzibie Uczelni.

 • Cz
  Mar
  04
  2021
  Administrator

  Szanowni studenci,

  uprzejmie informujemy, że ostateczny termin zaliczenia przedmiotu Statystyka medyczna to sobota 6.03.2021 godz. 15, w siedzibie Uczelni w sali nr 3.
  Na zaliczenie muszą zgłosić się studenci o następujących numerach albumu: 3624, 3661, 3710, 3741, 3767, 3791.

 • So
  Lut
  27
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  prosimy, aby na najbliższych zajęciach studenci I roku dokonali podziału na mniejsze grupy ćwiczeniowe (w każdej grupie po dwie mniejsze). Zgodnie z planem zajęcia w mniejszych grupach odbyć się będą w warunkach symulowanych.

 • So
  Lut
  27
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci, prosimy o zapoznanie się z terminami dodatkowymi zaliczeń z przedmiotów na Platformie Zdalnej Edukacji

   

  - Drugi termin zaliczenia z przedmiotu Statystyka medyczna - niedziela 28.02.2021 r. godz. 20 dla studentów o numerze albumu 3624, 3661, 3710, 3741, 3791, 3767). Pozostali studenci uzyskali oceny pozytywne.

  - Zaliczenie przedmiotu Prawo w praktyce pielęgniarskiej - sobota 27.02.2021 r. g. 18 poprzez ZOOM - a (dla studentów o numerze albumu 3767, 3789, 3661)

 • N
  Lut
  21
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci, prosimy o zapoznanie się z niżej wymionionymi ogłoszeniami:

  [21.02] 

  - studentka o nr albumu 3921 (I ROK, gr III) proszona jest o zgłoszenie się do dr  Lucyny Sochockiej celem wyjaśnienia nie złożenia pracy pisemnej - Program edukacji dziecka chorego przewlekle

  - studenci z II roku, którzy nie zaliczyli ćwiczeń z przedmiotu Badania naukowe i informacja naukowa będą mieć taką możliwość w formie ustnej, w terminie wcześniej ustalonym drogą mailową lub telefoniczną z dr Lucyną Sochocką.
  Studenci, których praca nie została oceniona proszeni są o udostępnienie swojej pracy na portalu zdalnej edukacji zgodnie z filmem instruktażowym zamieszczonym w kursie POMOC MOODLE.

  [24.02] 

  - Uprzejmie informuję studentów z II roku, którzy nie złożyli pracy zaliczeniowej z przedmiotu Prawo w praktyce pielęgniarskiej na Platformie Zdalnej Edukacji i w związku z tym nie zostali dopuszczeni do testu zaliczeniowego w pierwszym terminie
  (nr albumu: 3661, 3791, 3741, 3715, 3769, 3663, 3674, 3789) aby niezwłocznie zamieścili prezentację na platformie nie później niż do 25 lutego 2021 godzina 16.59.

  Test zaliczeniowy w drugim terminie odbędzie się zdalnie  w czwartek 25 lutego o godzinie 17.00 (test jest aktywny przez 50 minut)

  Studentka 3732, która złożyła pracę po terminie może przystąpić do testu zaliczeniowego w drugim terminie, tzn. w czwartek 25 lutego o godzinie 17.00

  Studentka 3732 która uzyskała w pierwszym terminie ocenę niedostateczną (zbyt mało punktów)  może przystąpić do testu zaliczeniowego w drugim terminie, tzn. w czwartek 25 lutego
  o godzinie 17.00

  Pozostałym studentom gratuluję złożenia zaliczenia z wysokimi notami.

                                                                                                                                              mgr Tomasz Juraszek LL.M.

 • Śr
  Lut
  17
  2021
  Administrator

  Informujemy, iż w dniu 17 lutego 2021 roku zostały wypłacone wszystkie przyznane studentom za miesiąc luty 2021:

  - stypendia socjalne
  - stypendia rektora
  - stypendia dla niepełnosprawnych

  Planowana data księgowań wpłat na kontach bankowych studentów to 17 luty po godz. 19.00

   

  kanclerz WSM
  Aleksander Pękała

 • Pt
  Lut
  12
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci II roku,

  osoby, które uczestniczą w zajęciach Metody naturalne w opiece holistycznej (gr.1) proszone są o przyniesienie na zajęcia w dniu 13.02.2021 r.  indeksów i kart, celem dokonania stosownych wpisów.

 • Pt
  Sty
  29
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci II roku,

  osoby, które uczestniczą na zajęcia z Telemedycyny i teleopieki, przypomnamy, że ostatnie zajęcia z przedmiotu odbędą się 6 lutego 2021, zgodnie z planem zajęć. Osoby, które do tej pory nie prezentowały swoich tematów, proszone są o przygotowanie swojego tematu na ostatnie zajęcia.

 • Cz
  Sty
  28
  2021
  Administrator

  Informuję, iż w dniu 27 stycznia 2021 roku zostały wypłacone:
  - niewypłacone do tej pory stypendia rektora za styczeń 2021 roku
  - zapomogi (wnioski składane pomiędzy 14-26 stycznia 2021 roku)

  planowana data uznania przelewów na kontach bankowych studentów to 28 wrzesień po godz. 15.00

  kanclerz WSM
  Aleksander Pękała

 • Cz
  Sty
  21
  2021
  Administrator

  Szanowni Państwo,

  prosimy Uczestników Kursu Szczepienia Ochronne o logowanie się przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), ponieważ jest to warunek uczestnictwa w kursie oraz przesłanie na podany email [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.] Prawa Wykonywania Zawodu i potwierdzenia wpłaty.

  Prosimy, aby KAŻDY Uczestnik sprawdził swojego emaila i zalogował się w SMK w celu sprawdzenia, czy faktycznie jest zakwalifikowany do Kursu.

   

  Osoby, które będą odbywały staż w Poradni Chorób Płuc w W. Sz. Specjalistycznym w Legnicy u mgr Betko, proszone są o kontakt pod nr.  697 924 670.

 • Śr
  Sty
  20
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  W Wojewódzkim Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu od dnia 19.01.2021 r. można odbywać praktyki zawodowe.

  Studenci, którzy zdecydują się na realizację praktyk w wyżej wymienionej placówce, proszeni są o wcześniejszy kontakt z koordynatorem ds. praktyk zawodowych mgr Anną Bagińską mailowo lub telefonicznie.

 • Pt
  Sty
  15
  2021
  Administrator
  Szanowni Studenci,
   
  uprzejmie przypominamy, że dzisiaj (tj. 15.01.2021) mija termin zapisów na przedmioty wybieralne.
  Prosimy o wpisanie się na listy z wybranych przedmiotów.
   
  ~Dziekan
 • Pt
  Sty
  15
  2021
  Administrator
  Szanowni Państwo,
   
  w imieniu Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji poświęconej problemom zdrowia człowieka. Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:
   
  • Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański)
   Tytuł wystąpienia: Choroby neurodegeneracyjne – problemy i potencjalne możliwości terapeutyczne
  • Prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik, Dr hab. n. o zdr. Anna Pacian (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
   Tytuł wystąpienia: Globalne zarządzanie zdrowiem
  • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
   Tytuł wystąpienia: Pandemia krótkowzroczności – wyzwania i rozwiązania
  • Dr hab. n. med. Joanna Bartosińska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
   Tytuł wystąpienia: Czerniak – aktualny problem medyczny i społeczny
   
  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy zdrowia człowieka – przyczyny, stan obecny,  sposoby na przyszłość" odbędzie się online 29 stycznia 2021 roku. 
   
  Podczas Konferencji zostaną poruszone zagadnienia z zakresu aktualnych zagrożeń zdrowotnych, wynikających z rozwoju współczesnych chorób cywilizacyjnych, a także czynników ryzyka, zasad profilaktyki oraz skłonności społeczeństwa. Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Naukowej, podczas której będzie możliwa kompleksowa dyskusja nad obecnymi problemami zdrowia dostrzeganymi przez specjalistów. 
   
  Rejestracja uczestnictwa w Konferencji  trwa do 21 stycznia 2021 roku. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: http://fundacja-tygiel.pl/problemy-zdrowia-czlowieka/
 • Cz
  Sty
  14
  2021
  Administrator

  Informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2021 roku zostały wypłacone:

  - zapomogi (kompletne wnioski złożone pomiędzy 1-13 stycznia 2021 roku)
  - stypendia socjalne
  - stypendia dla niepełnosprawnych

  Stypendia rektora będą wypłacone częściowo w dniu 15 stycznia 2021 roku (w wysokości dostępnych środków na rachunku stypendialnym uczelni, a pozostała część zostanie wypłacona po otrzymaniu dotacji na miesiąc styczeń 2021 z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

  kanclerz WSM
  Aleksander Pękała

 • Pn
  Sty
  04
  2021
  Administrator

  PEŁNOMOCNIK DS. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSM W LEGNICY

  mgr Aleksander Pękała

  godziny przyjęć studentów: sobota 11.00-13.00 pok. nr 102

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 8549933

 • Pn
  Sty
  04
  2021
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  poniżej znajdują się wyniki ankiety oraz opracowanie:

   

  Wyniki ankiety   pdf
  Opracowanie ankiety   doc
 • Śr
  Gru
  16
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  informujemy, iż w dniu 16 grudnia 2020 roku, zostały wypłacone wszystkie stypendia i zapomogi przyznane w miesiącu grudzień 2020.
  Przewidywana data księgowania przelewów na kontach studentów to 17 grudzień 2020 po godz. 15.30

   

  Kanclerz WSM
  Aleksander Pękała

 • Cz
  Lis
  26
  2020
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów drugiego, iż podczas zjazdu w dniach 27-29 listopada 2020 r. nastąpiły drobne zmiany w harmonogramach zajęć, spowodowane epidemią covid. Za zmiany serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Szczegółowy harmonogram dostępny jest tutaj

 • Pt
  Lis
  20
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci.

  Nastąpiła zmiana w planie zajęć w dniach 21-22 listopada 2020 r. W sobotę grupa I nie będzie miała zajęć z języka angielskiego o godz. 8.15 z mgr Reginą Rawską - zajęcia odbyły się na poprzednim zjeździe. 

  Z kolei w niedzielę zajęcia grupy VI z języka angielskiego z mgr Rawską odbędą się o godzinie 8.15, zgodnie z wcześniejszym planem.

  Za zmiany przepraszamy.

 • Pt
  Lis
  20
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci, z przykrością informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną nastąpiły zmiany w harmonogramie zajęć zaplanowanych w dniach 20-22 listopada 2020 r. Część zajęć musiała zostać odwołana i odbędzie się w innym terminie. Szczegółowe harmogranmy zajęć dla poszczególnych grup znajdują się poniżej:

   [ROK I] Grupa I   pdf
   [ROK I] Grupa II   pdf
   [ROK I] Grupa III   pdf
   [ROK I] Grupa IV   pdf
   [ROK I] Grupa V   pdf
   [ROK I] Grupa VI   pdf
   [ROK I] Grupa VII   pdf
 • Pn
  Lis
  16
  2020
  Administrator
  Szanowni studenci,
   
  Informujemy, iż w dniu 16 listopada 2020 toku, zostały wypłacone wszyskie stypendia i zapomogi przyznane w miesiącu październik i listopad 2020.
  Przewidywana data księgowania przelewów na kontach  studentów to 16 listopad po godz. 18.30
   
  Stypendia w semestrze zimowym 2020/2021 kształtują się następująco:
   
  Stypendium socjalne:
  - dochód na członka rodzny 401- 600 zł - stypendium socjlane 1 400 zł / miesiąc
  - dochód na członka rodziny 601-999 zł - stypendium socjalne 1 200 zł / miesiąc
   
  Stypendium dla niepełnosprawnych:
  - stopień lekki - 500 zł/ miesiac
  - stopień umiarkowany - 700 zł / miesiąc
   
  Stypendium rektora:
  średnia powyżej 4,90 - 800 zł / miesiąc
  średnia 4,80-4,90- 700 zł / miesiąc
  średnia 4,75-4,79 - 600 zł / miesiąc 
  średnia 4,71-4,74 - 500 zł / miesiąc
  średnia 4,68- 4,70 - 400 zł / miesiąc
   
  Zapomogi:
  Uczelnia ustaliła następujące zasady przyznawania zapomóg z tytułu zachorowań na COVID-19.
  - zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu na COVID19  -  500 zł
  - rekompesata z wydatów poniesionych na leki i opiekę medyczną 100%
  - rekompensata z tytułu utracongo wynagrodzenia - 30% utraconej kwoty 
   
  Łącznie - nie więcej niz 2400 zł/miesiąc (kwot ustalona ustawowo)
   
  Jednocześnie informujemy, iż uczelnia posiada środki finansowe przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wypłatę zapomóg z tytułu COVID-19 jak i innych zdarzeń losowych (inne choroby, śmierć osób bliskich) do końca roku w wysokości 24 000 zł.
   
   
  kanclerz WSM
  Aleksander Pękała
 • So
  Lis
  14
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  na Platformie Zdalnej Edukacji znajduje się kurs o nazwie "POMOC MOODLE - studenci". W tym kursie znajduje się formularz, w którym można zgłaszać problemy lub pytania o działanie platformy.

  Dla osób, które nie zalogowały się jeszcze do nowej platformy, przygotowana została krótka instrukcja "Logowanie do platformy zdalnej edukacji". 

  UWAGA! Od kolejnego zjazdu (tj. 20-22 listopada 2020 r.) będzie dostępna tylko nowa platforma.

   

  Poniżej znajdują się skróty do ważnych kursów na nowej platformie:

  [I ROK] Linki do zajęć online

  [II ROK] Linki do zajęć online

  [STUDIA PODYPLOMOWE] Linki do zajęć online

  POMOC MOODLE

 • Pt
  Lis
  13
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci,
  informujemy o zmianach w planie zajęć na zjazd 13-15.11.2020.

  PIĄTEK (13.11.2020)

  II ROK:

  18:30 - 20:45 - Choroby układu krążenia, dr Stachowiak (zamiast Opieka zdrow. i promocja zdrowia)

   

  Pozostałe zajęcia odbywają się według planu podanego wcześniej.
  Za zmiany przepraszamy.

 • Pt
  Lis
  13
  2020
  Administrator
  Szanowni Studenci,
   
  informujemy, iż od dnia 12  listopada 2020 roku zostały wykupione nowe, dodatkowe licencje na dostęp do publikacji w wersji elektronicznej  dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy w bazie PWN. Aktualny wykaz dostępnych publikacji znajduje się w pliku PDF poniżej.
  Wykaz publikacji   pdf
 • Pt
  Lis
  06
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  nieustannie staramy się podwyższać jakość kontaktu między Studentami a pracownikami Uczelni. W związku z tym, pragniemy zaprezentować nową platformę zdalnej edukacji. Poniżej znajduje się krótka instrukcja pierwszego logowania.

  1. Wejdź na stronę www.wsmlegnica.pl
  2. Z zakładki Dla Studenta , wybierz pozycję Portal Zdalnej Edukacji (nowy)
  3. Wprowadź dane logowania *
  4. Kliknij ZALOGUJ SIĘ
  5. Pojawi się polityka prywatności platformy Moodle, przewiń w dół i wciśnij przycisk
  Dalej
  6. Pojawi się polityka cookies platformy Moodle, przewiń w dół i wciśnij przycisk Dalej
  7. Zaznacz “ptaszkiem” dwie zgody (polityka prywatności i cookies) i wciśnij przycisk
  Dalej
  8. Pojawi się Kokpit, na którym będą widoczne kursy.

   

   * DANE LOGOWANIA

  I ROK

  Dane logowania są takie same, jakie były wysyłane przy zakładaniu kont do starej platformy.

   

  II ROK

  Nazwa użytkownika to pierwsze trzy litery imienia i pierwsze trzy litery nazwiska (bez polskich znaków), rozdzielone kropką. Hasło to numer albumu z dopiskiem ‘wsm ’.

  Przykład: Małgorzata Karzmies, nr albumu 5893

  nazwa użytkownika: mal.kar

  hasło: 5893wsm

   

  UWAGA! Jeżeli nazwa użytkownika jest niepoprawna, proszę dodać do nazwy cyfrę ‘ 1 ’.

  Przykład: mal.kar1

   

 • Pt
  Lis
  06
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci,
  informujemy o zmianach w planie zajęć na zjazd 06-08.11.2020.

   

  SOBOTA (7.11.2020)
  gr. I
  13.15-15.30 Wielokulturowość (zamiast Zarządzanie w pielęgniarstwie - zajęcia przeniesione na inny termin)

  gr. II
  16.30-18.45 Farmakologia (zamiast Zarządzanie w pielęgniarstwie - zajęcia przeniesione na inny termin)

  gr. III
  13.15-15.30 Farmakologia, mgr M. Krzemień (zamiast Praktyki piel. opartej na dowodach)
  10.45-13:00 Zarządzanie w pielęgniarstwie - zajęcia przeniesione na inny termin

  NIEDZIELA (8.11.2020)
  gr. I
  08:15-10:30 Język angielski, mgr. R. Rawska (zamiast Farmakologii)

  gr. III
  08:15-10:30 Edukacja chorych dzieci i ich rodziców, dr Sochocka (zamiast Farmakologii)

   

  Pozostałe zajęcia odbywają się według planu podanego wcześniej. Zajęcia z Zarządzania w pielęgniarstwie zostają przeniesione na inny, dogodny termin.
  Za zmiany przepraszamy.

 • Cz
  Lis
  05
  2020
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów, iż materiały z zajęć zdalnych sukcesywnie zamieszczamy w portalu zdalnej edukacji. Materiały zamieszczamy możliwie jak najszybciej, zwykle w czasie nie dłuższym niż 14 dni od terminu zajęć. Czasami z przyczyn niezależnych od Uczelni, mogą wystąpić drobne opóźnienia, prosimy wtedy o wyrozumiałość (opóźnienia mogą wynikać np. z choroby lub epidemii COVID-19).

  Jednocześnie informujemy, iż uruchomiliśmy dla Państwa nowy, lepszy portal zdalnej edukacji, w którym są już zamieszczone materiały dydaktyczne. Szczegółowe zasady logowania oraz instrukcje zostaną zamieszczone w kolejnym ogłoszeniu.

 • Śr
  Paź
  28
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  poniżej znajduje się wykaz wyróżnionych prac magisterskich przygotowanych w roku akademickim 2019/2020.

   

    Wykaz prac wyróżnionych

  pdf

 • So
  Paź
  24
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  poniżej znajduje się terminarz konsultacji dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

  Konsultacje odbywać się będą na terenie Uczelni, on-line i/lub telefonicznie. Studenci, którzy będą planować konsultację na terenie Uczelni proszeni są o wcześniejsze poinformowanie wykładowcy o tym fakcie.

   

    Terminarz konsultacji

  pdf

 • So
  Paź
  24
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci,

    Informujemy, iż uczelnia posiada środki finansowe w formie funduszu sojalno-zapomogowego (z ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) na wypłatę zapomóg w maksymalnej jednorazowej wysokości 2400 zł z tytułu zdarzeń losowych w roku 2020. Takim zdarzeniem jest zachorowanie na COVID-19.
    Z racji wysokiej dynamiki dziennej (20%) zależy nam na efektywnym podziale dostępnej puli dla wszystkich chorujących studentów (również tych, którzy zachorują w grudniu 2020). Osoby, które mają pozytywny wynik testu na COVID-19, bardzo prosimy o niewzłoczne złożenie wniosku o przyznanie zapomogi do dziekanatu uczelni i załączenie skanu pozytywnego wyniku testu.
  Bardzo pomoże nam to w planowaniu wydatków do końca roku kalendarzowego 2020.

  Kanclerz WSM
  Aleksander Pękała

 • Pt
  Paź
  23
  2020
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów, iż linki do zajęć zdalnych są już dostępne w platformie zdalenj edukacji.

 • Wt
  Paź
  13
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci, w dniu 16.10.2020 roku, o godzinie 15:30 odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP ONLINE dla studentów I roku.

  W tygodniu (19-23.10), na platformie zdalnej edukacji zostanie umieszczony test, którego poprawne wypełnienie i zaliczenie będzie potwierdzało odbycie szkolenia.

 • Pt
  Paź
  09
  2020
  Administrator

  Szanowni Państwo,

  Wyższa Szkoła Medyczna nieustannie się rozwija i dąży do poszerzenia oferty edukacyjnej tak aby zagwarantować studentom i absolwentom możliwość ciągłego rozwoju. Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat proponowanych kursów i szkoleń. Zależy Nam aby edukacja przebiegała w najkorzystniejszych dla Państwa warunkach.

  W poniższym linku znajduje się krótka ankieta, która pomoże Nam lepiej poznać Państwa potrzeby. Dziękujemy za Wasze opinie!

  https://forms.gle/6JnncXBZ9HwshPLP9

 • N
  Paź
  04
  2020
  Administrator

  dr Ryszard Pękała, prof. WSM, JM Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy poszukuje kandydatów wśród studentów studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo chętnych do pisania pracy dyplomowej na temat "Telemedycyna. Praca pielęgniarki na odległość. Potrzeby i możliwości".

 • Śr
  Wrz
  30
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci roku drugiego,
  wybraliście Państwo przedmiot do wyboru: Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne lub Metody naturalne w opiece holistycznej.
  W związku z tym bardzo proszę o wpisywanie się do grup na zajęcia.
  Z przedmiotu Metody naturalne w opiece holistycznej utworzono dwie grupy ćwiczeniowe, z przedmiotu
  Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne - cztery grupy ćwiczeniowe.

  UWAGA - są to nowe grupy ćwiczeniowe stworzone tylko do tych dwóch przedmiotów.


  Metody naturalne w opiece holistycznej:

  - https://forms.gle/y76fsqtobYc7GAuM7 (gr. 1)
  - https://forms.gle/zUreiGBBHADDMvW18 (gr. 2)


  Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne:

  - https://forms.gle/RG95g5hMpK5zWccH7 (gr. 1)
  - https://forms.gle/MhAQifcdy7gCHBWb8 (gr. 2)
  - https://forms.gle/67Z8rvqJZzrRGuBP7 (gr. 3)
  - https://forms.gle/BwnA4q8ydPbaGFxY6 (gr. 4)

 • Śr
  Wrz
  30
  2020
  Administrator

  Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.


  Ograniczenie funkcjonowania uczelni trwa do 30 września 2020 r. Termin ten wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z § 1 rozporządzenia z 21 maja 2020 r. funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zostało ograniczone na obszarze kraju do 30 września 2020 r. Analogiczne rozporządzenia zostały również wydane przez pozostałych ministrów nadzorujących uczelnie.
  Tym samym okres 60 dni upływa 29 listopada.

 • Śr
  Wrz
  30
  2020
  Administrator

  INFORMACJA

  Aby zobaczyć plan dla konkretnej grupy, należy kliknąć w przycisk menu rozwijanego i wybrać grupę. (tak jak na iliustracji poniżej)

  GRUPA

   
  TERMINARZ

  Terminarz zajęć semestr zimowy 2021/2022*

  DATA

  I ROK

  II ROK

   24 - 26 września 2021 r.  zajęcia zajęcia
  01 - 03 października 2021 r. zajęcia  
  08 - 10 października 2021 r.   zajęcia
  15 - 17 października 2021 r. zajęcia  
  22 - 24 października 2021 r.  

  zajęcia

  29 - 31 października 2021 r. X X
  05 - 07 listopada 2021 r. zajęcia zajęcia
  12 - 14 listopada 2021 r.   zajęcia
  19 - 21 listopada 2021 r. zajęcia  
  26 - 28 listopada 2021 r.    zajęcia
  03 - 05 grudnia 2021 r. zajęcia  
  10 - 12 grudnia 2021 r.   zajęcia
  17 - 19 grudnia 2021 r. zajęcia  
  07 - 09 stycznia 2022 r.   zajęcia
  14 - 16 stycznia 2022 r. zajęcia zajęcia
  21 - 23 stycznia 2022 r. zajęcia  
  28 - 30 stycznia 2022 r.   zajęcia
  04 - 06 lutego 2022 r. zajęcia  
  11 - 13 lutego 2022 r.   zajęcia
  18 - 20 lutego 2022 r. zajęcia zajęcia
  19 - 21 lutego 2022 r. sesja egzaminacyjna
  24 - 26 lutego 2022 r. sesja poprawkowa

  * Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiczną terminarz może ulec zmianie.

   

   
  I ROK

  Szanowni Państwo,

  zajęcia z przedmiotu Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych są obowiązkowe dla WSZYSTKICH STUDENTÓW.

  Plany w formacie PDF dostępne są pod tym LINKIEM.

   
  II ROK

  Plany w formacie PDF dostępne są pod tym LINKIEM

   
  PROWADZĄCY

   
   

   

 • Wt
  Wrz
  29
  2020
  Administrator

  Uprzejmie informujemy Studentów, iż w dniu jutrzejszym tj. 30-09-2020 r., w godzinach porannych, zostaną zamieszczone szczegółowe harmonogramy zajęć dla zjazdów odbywających się w październiku 2020 r. Za opóźnienie przepraszamy. Prosimy o wyrozumiałość.

 • Wt
  Wrz
  29
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem na zjazd nr 2 (2-4 października 2020 r.)

   [ROK II] Grupa 1a   pdf
   [ROK II] Grupa 1b   pdf
   [ROK II] Grupa 1c   pdf
   [ROK II] Grupa 1d   pdf
   [ROK II] Grupa 2a   pdf
   [ROK II] Grupa 2b   pdf
 • Pt
  Wrz
  25
  2020
  Administrator

  Szanowni Państwo,

   zachęcamy do zapoznania się z życzeniami dla Wspólnoty Akademickiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021.

  [WIDEO DO POBRANIA]

 • Cz
  Wrz
  24
  2020
  Administrator

  ZOOM – INSTRUKCJA DLA STUDENTA

  Aby dołączyć do spotkania organizowanego za pośrednictwem programu ZOOM, zainstaluj na swoim komputerze program klienta ZOOM:

  1. Otwórz witrynę zoom.us

  2. Najedź kursorem myszy na przycisk RESOURCES (w prawym górnym rogu strony) i kliknij Download Zoom Client.

  3. W sekcji Zoom Client for Meetings kliknij przycisk DOWNLOAD.

  4. Potwierdź zapisanie, a następnie uruchom plik ZoomInstaller.

  Po otrzymaniu i kliknięciu w zaproszenie w postaci hiperłącza, program automatycznie dołączy do wideokonferencji.

 • Śr
  Wrz
  23
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem na zjazd nr. 1 (25-27 września 2020 r.)

   

   [ROK I] Grupa 1   pdf
   [ROK I] Grupa 2   pdf
   [ROK I] Grupa 3   pdf
   [ROK I] Grupa 4   pdf
   [ROK I] Grupa 5   pdf
   [ROK I] Grupa 6   pdf
   [ROK I] Grupa 7   pdf

   

   [ROK II] Grupa 1a   pdf
   [ROK II] Grupa 1b   pdf
   [ROK II] Grupa 1c   pdf
   [ROK II] Grupa 1d   pdf
   [ROK II] Grupa 2a   pdf
   [ROK II] Grupa 2b   pdf
 • Wt
  Wrz
  22
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci I roku, poniżej znajdują się odnośniki do zapisów do grup. Osoby, które wpłaciły wpisowe oraz dostarczyły komplet dokumentów, prosimy o zapisywanie się do poszczególnych grup.

  GRUPA I - [brak miejsc]
  GRUPA II - [brak miejsc]
  GRUPA III - [brak miejsc]
  GRUPA IV - [brak miejsc]
  GRUPA V - [brak miejsc]
  GRUPA VI - [ZAPISY]
  GRUPA VII - [ZAPISY]

 • Pt
  Wrz
  18
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci, poniżej znajduje się lista osób, które zapisały się do poszczególnych promotorów. UWAGA! Osoby o numerach albumu: 3688, 3668 - zapisały się do kilku promotorów. Proszę o jak najszybszy kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu ustalenia wyboru promotora.

   

  Dr Lucyna Sochocka, prof. WSM:
  3709
  3772
  3685
  3728
  3669
  3775
  3785
  3623
  3650
  3788
  3679
  3711
  3706
  3651
  3644
  3746
  3624
  3779
  3780
  3724
  Dr Irena Smółka, prof. WSM:
  3705
  3655
  3632
  3700
  3695
  3631
  3702
  3692
  3689
  3641
  3645
  3659
  3576
  3782
  3704
  3694
  3710
  3754
  3671
  3751
  Dr Marta Gawlik:
  3703
  3662
  3630
  3720
  3699
  3708
  3725
  3789
  3688
  3744
  3765
  3665
  3745
  3707
  3766
  3635
  3668
  3727
  3726
  3739
  Dr Wiesław Zielonka:
  3777
  3761
  3693
  3719
  3750
  3733
  3654
  3784
  3715
  3698
  3723
  3646
  3666
  3743
  3714
  3793
  3622
  3684
  3628
  3667
  Dr Mariusz Stachowiak:
  3713
  3660
  3691
  3734
  3721
  3757
  3638
  3634
  3678
  3722
  3677
  3771
  3770
  3681
  3740
  3673
  Dr Agnieszka Strama, prof. WSM:
  3716
  3735
  3621
  3673
  3620
  3640
  3647
  3656
  3682
  3758
  3696
  3773
  1769
  3663
  3626
  3787
  Dr Elżbieta Grajczyk:
  3619
  3763
  3759
  3686
  3776
  3749
  3653
  3658
  3690
  3778
  Dr Jarosław Czeszejko-Sochacki:
  3742
  3672
  3627
  3774
  3753
  3675
  3752
  3732 (JM)
  3732 (KP)
  3674
  Dr Ryszard Pękała, prof. WSM:
  3648
  3625
  3670
  3687
  3668
  3783
  3747
  3657
  3683
  3676
  3642
  3697
  Dr Maria Zajączkowska:
  3756
  3767
  3633
  3790
  3718
  3664
  3741
  3701
  3680
  3637

  Dr Celina Witkowska:
  3661
  3688
  3738
  3791
  3649
  3786
  3781
  3764

   
 • Cz
  Wrz
  17
  2020
  Administrator

  Szanowni studenci, prosimy o zapoznanie się z NOWYM TERMINARZEM ZAJĘĆ.

 • Cz
  Wrz
  17
  2020
  Administrator

  Szanowni studenci, prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy. [ZARZĄDZENIE NR 10]

 • Wt
  Wrz
  15
  2020
  Administrator

  UWAGA!

  Nastąpiła zmiana w harmonogramie zajęć dla pierwszego i drugiego roku - zjazd nr 1 - 25-27 września 2020 r.

  Nowy harmonogram dostępny jest: tutaj.

 • Pn
  Wrz
  14
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci II roku,

  Poniżej umieszczony został spis promotorów oraz link do formularza zapisów. Wybór promotora jest obowiązkowy. Liczba miejsc do poszczególnych promotorów jest ograniczona i została podana w poprzednim ogłoszeniu. Wyboru należy dokonać jak najszybciej.

   

  Dr Lucyna Sochocka, prof. WSM - [brak miejsc]

  Dr Irena Smółka, prof. WSM - [brak miejsc]

  Dr Agnieszka Strama, prof. WSM - [ZAPISY]

  Dr Wiesław Zielonka - [brak miejsc]

  Dr Mariusz Stachowiak - [brak miejsc]

  Dr Elżbieta Grajczyk - [brak miejsc]

  Dr Marta Gawlik - [brak miejsc]

  Dr Jarosław Czeszejko-Sochacki - [brak miejsc]

  Dr Celina Witkowska - [ZAPISY]

  Dr Maria Zajączkowska - [brak miejsc]

  Dr Ryszard Pękała, prof. WSM - [brak miejsc]

 • Cz
  Wrz
  10
  2020
  Administrator

  Informujemy studentów drugiego roku, iż w dniu 14 września od godz. 15 dostępny będzie formularz wyboru promotorów. Wybór promotora jest obowiązkowy. Liczba miejsc do poszczególnych promotorów jest ograniczona i została podana poniżej. Wyboru promotorów należy dokonać jak najszybciej.

  l.p.

  Imię i nazwisko promotora

  Liczba prac

  1

  Dr Lucyna Sochocka, prof. WSM

  20

  2

  Dr Irena Smółka, prof. WSM

  20

  3

  Dr Wiesław Zielonka

  20

  4

  Dr Agnieszka Strama, prof. WSM

  20

  5

  Dr Mariusz Stachowiak

  16

  6

  Dr Elżbieta Grajczyk

  10

  7

  Dr Marta Gawlik

  20

  8

  Dr Jarosław Czeszejko-Sochacki

  10

  9

  Dr Celina Witkowska

  10

  10

  Dr Maria Zajączkowska

  10

  11

  Dr Ryszard Pękała, prof. WSM

  12

 • Pn
  Wrz
  07
  2020
  Administrator
  Szanowni Studenci trzeciego semestru, 
  w związku z koniecznością wyboru przedmiotów fakultatywnych prosimy o wskazanie na poniższym formularzu dwóch przedmiotów wybieralnych:
  1. Opieka paliatywna w nieonkologicznych stanach chorobowych (wykład)  lub Podstawy teleopieki i telemedycyny (wykład) - należy wskazać jeden z nich
  2. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ćwiczenia) lub Metody naturalne w opiece holistycznej (ćwiczenia) - należy wskazać jeden z nich
   
   
  Decyzja powinna być przemyślana, a Państwa wybór ułatwi prace przy układaniu harmonogramu zajęć.
  Wyboru należy dokonać do dnia 13 września 2020 r.
 • Wt
  Wrz
  01
  2020
  Administrator

  I ROK

  [ZJAZD nr 3] 9-11 października 2020 r.

   [ROK I] Grupa 1   pdf
   [ROK I] Grupa 2   pdf
   [ROK I] Grupa 3   pdf
   [ROK I] Grupa 4   pdf
   [ROK I] Grupa 5   pdf
   [ROK I] Grupa 6   pdf
   [ROK I] Grupa 7   pdf

   

  [ZJAZD nr 4] 16-18 października 2020 r.

   [ROK I] Grupa 1   pdf
   [ROK I] Grupa 2   pdf
   [ROK I] Grupa 3   pdf
   [ROK I] Grupa 4   pdf
   [ROK I] Grupa 5   pdf
   [ROK I] Grupa 6   pdf
   [ROK I] Grupa 7   pdf

   

  [ZJAZD nr 5] 23-25 października 2020 r.

   [ROK I] Grupa 1   pdf
   [ROK I] Grupa 2   pdf
   [ROK I] Grupa 3   pdf
   [ROK I] Grupa 4   pdf
   [ROK I] Grupa 5   pdf
   [ROK I] Grupa 6   pdf
   [ROK I] Grupa 7   pdf

   

  [ZJAZD nr 6] 6-8 listopada 2020 r.

   [ROK I] Grupa 1   pdf
   [ROK I] Grupa 2   pdf
   [ROK I] Grupa 3   pdf
   [ROK I] Grupa 4   pdf
   [ROK I] Grupa 5   pdf
   [ROK I] Grupa 6   pdf
   [ROK I] Grupa 7   pdf

   

  [ZJAZD nr 7] 13-15 listopada 2020 r.

   [ROK I] Grupa 1   pdf
   [ROK I] Grupa 2   pdf
   [ROK I] Grupa 3   pdf
   [ROK I] Grupa 4   pdf
   [ROK I] Grupa 5   pdf
   [ROK I] Grupa 6   pdf
   [ROK I] Grupa 7   pdf

   

  [ZJAZD nr 8] 20-22 listopada 2020 r.

   [ROK I] Grupa 1   pdf
   [ROK I] Grupa 2   pdf
   [ROK I] Grupa 3   pdf
   [ROK I] Grupa 4   pdf
   [ROK I] Grupa 5   pdf
   [ROK I] Grupa 6   pdf
   [ROK I] Grupa 7   pdf

   

  [ZJAZD nr 10] 4-6 grudnia 2020 r.

   [ROK I] Grupa 1   pdf
   [ROK I] Grupa 2   pdf
   [ROK I] Grupa 3   pdf
   [ROK I] Grupa 4   pdf
   [ROK I] Grupa 5   pdf
   [ROK I] Grupa 6   pdf
   [ROK I] Grupa 7   pdf

   

  [ZJAZD nr 12] 18-20 grudnia 2020 r.

   [ROK I] Grupa 1   pdf
   [ROK I] Grupa 2   pdf
   [ROK I] Grupa 3   pdf
   [ROK I] Grupa 4   pdf
   [ROK I] Grupa 5   pdf
   [ROK I] Grupa 6   pdf
   [ROK I] Grupa 7   pdf

   

  [ZJAZD nr 13] 8-10 stycznia 2021 r.

   [ROK I] Grupa 1   pdf
   [ROK I] Grupa 2   pdf
   [ROK I] Grupa 3   pdf
   [ROK I] Grupa 4   pdf
   [ROK I] Grupa 5   pdf
   [ROK I] Grupa 6   pdf
   [ROK I] Grupa 7   pdf

   

  [ZJAZD nr 14] 15-17 stycznia 2021 r.

   [ROK I] Grupa 1   pdf
   [ROK I] Grupa 2   pdf
   [ROK I] Grupa 3   pdf
   [ROK I] Grupa 4   pdf
   [ROK I] Grupa 5   pdf
   [ROK I] Grupa 6   pdf
   [ROK I] Grupa 7   pdf

   

  [ZJAZD nr 16] 29-31 stycznia 2021 r.

   [ROK I] Grupa 1   pdf
   [ROK I] Grupa 2   pdf
   [ROK I] Grupa 3   pdf
   [ROK I] Grupa 4   pdf
   [ROK I] Grupa 5   pdf
   [ROK I] Grupa 6   pdf
   [ROK I] Grupa 7   pdf

   

  [ZJAZD nr 18] 12-14 lutego 2021 r.

   [ROK I] Grupa 1   pdf
   [ROK I] Grupa 2   pdf
   [ROK I] Grupa 3   pdf
   [ROK I] Grupa 4   pdf
   [ROK I] Grupa 5   pdf
   [ROK I] Grupa 6   pdf
   [ROK I] Grupa 7   pdf

   
  II ROK

  [ZJAZD nr 2] 2-4 października 2020 r.

   [ROK II] Grupa 1a   pdf
   [ROK II] Grupa 1b   pdf
   [ROK II] Grupa 1c   pdf
   [ROK II] Grupa 1d   pdf
   [ROK II] Grupa 2a   pdf
   [ROK II] Grupa 2b   pdf

   

  [ZJAZD nr 4] 16-18 października 2020 r.

   [ROK II] Grupa 1a   pdf
   [ROK II] Grupa 1b   pdf
   [ROK II] Grupa 1c   pdf
   [ROK II] Grupa 1d   pdf
   [ROK II] Grupa 2a   pdf
   [ROK II] Grupa 2b   pdf

   

  [ZJAZD nr 7] 13-15 listopada 2020 r.

   [ROK II] Grupa 1a   pdf
   [ROK II] Grupa 1b   pdf
   [ROK II] Grupa 1c   pdf
   [ROK II] Grupa 1d   pdf
   [ROK II] Grupa 2a   pdf
   [ROK II] Grupa 2b   pdf

   

  [ZJAZD nr 9] 27-29 listopada 2020 r.

   [ROK II] Grupa 1a   pdf
   [ROK II] Grupa 1b   pdf
   [ROK II] Grupa 1c   pdf
   [ROK II] Grupa 1d   pdf
   [ROK II] Grupa 2a   pdf
   [ROK II] Grupa 2b   pdf

   

  [ZJAZD nr 10] 4-6 grudnia 2020 r.

   [ROK II] Grupa 1a   pdf
   [ROK II] Grupa 1b   pdf
   [ROK II] Grupa 1c   pdf
   [ROK II] Grupa 1d   pdf
   [ROK II] Grupa 2a   pdf
   [ROK II] Grupa 2b   pdf

   

  [ZJAZD nr 11] 11-13 grudnia 2020 r.

   [ROK II] Grupa 1a   pdf
   [ROK II] Grupa 1b   pdf
   [ROK II] Grupa 1c   pdf
   [ROK II] Grupa 1d   pdf
   [ROK II] Grupa 2a   pdf
   [ROK II] Grupa 2b   pdf

   

  [ZJAZD nr 13] 8-10 stycznia 2021 r.

   [ROK II] Grupa 1a   pdf
   [ROK II] Grupa 1b   pdf
   [ROK II] Grupa 1c   pdf
   [ROK II] Grupa 1d   pdf
   [ROK II] Grupa 2a   pdf
   [ROK II] Grupa 2b   pdf

   

  [ZJAZD nr 15] 22-24 stycznia 2021 r.

  UWAGA - wystąpiły zmiany w planie na zjazd 15. Więcej informacji - [TUTAJ].

   [ROK II] Grupa 1a   pdf
   [ROK II] Grupa 1b   pdf
   [ROK II] Grupa 1c   pdf
   [ROK II] Grupa 1d   pdf
   [ROK II] Grupa 2a   pdf
   [ROK II] Grupa 2b   pdf

   

  [ZJAZD nr 16] 29-31 stycznia 2021 r.

   [ROK II] Grupa 1a   pdf
   [ROK II] Grupa 1b   pdf
   [ROK II] Grupa 1c   pdf
   [ROK II] Grupa 1d   pdf
   [ROK II] Grupa 2a   pdf
   [ROK II] Grupa 2b   pdf

   

  [ZJAZD nr 17] 5-7 lutego 2021 r.

   [ROK II] Grupa 1a   pdf
   [ROK II] Grupa 1b   pdf
   [ROK II] Grupa 1c   pdf
   [ROK II] Grupa 1d   pdf
   [ROK II] Grupa 2a   pdf
   [ROK II] Grupa 2b   pdf

   

  [ZJAZD nr 18] 12-14 lutego 2021 r.

   [ROK II] Grupa 1a   pdf
   [ROK II] Grupa 1b   pdf
   [ROK II] Grupa 1c   pdf
   [ROK II] Grupa 1d   pdf
   [ROK II] Grupa 2a   pdf
   [ROK II] Grupa 2b   pdf

   

  [ZJAZD nr 19] 19-21 lutego 2021 r.

   [ROK II] Grupa 1a   pdf
   [ROK II] Grupa 1b   pdf
   [ROK II] Grupa 1c   pdf
   [ROK II] Grupa 1d   pdf
   [ROK II] Grupa 2a   pdf
   [ROK II] Grupa 2b   pdf

   
   

   

 • Pn
  Sie
  17
  2020
  Administrator

  Planowany szczegółowy terminarz zjazdów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

   

  l.p.

  daty

  Rok I

  Rok II gr. pierwsza

  Rok II gr. druga

  1

  25-27.09.2020

  zajęcia

  zajęcia

  zajęcia

   

  2-4.10.2020

       

  2

  9-11.10.2020

  zajęcia

  zajęcia

  zajęcia

   

  16-18.10.2020

       

  3

  23-25.10.2020

  zajęcia

  zajęcia

  zajęcia

   

  30.10-1.11.2020

  Wszystkich Świętych

  4

  6-8.11.2020

  zajęcia

  zajęcia

  zajęcia

   

  13-15.11.2020

       

  5

  20-22.11.2020

  zajęcia

  zajęcia

  zajęcia

   

  27-29.11.2020

       

  6

  4-6.12.2020

  zajęcia

  zajęcia

  zajęcia

   

  11-13.12.2020

       

  7

  18-20.12.2020

  zajęcia

  zajęcia

  zajęcia

   

  25-27.12.2020

  Święta Bożego Narodzenia

   

  1-3.01.2021

  Nowy Rok

  8

  8-10.01.2021

  zajęcia

  zajęcia

  zajęcia

  9

  15-17.01.2021

  zajęcia

  zajęcia

  zajęcia

   

  22-24.01.2021

       

  10

  29-31.01.2021

  zajęcia

  zajęcia

  zajęcia

   

  5-7.02.2021

       

  11

  12-14.02.2021

  zajęcia

  zajęcia

  zajęcia

   

  19-21.02.2021

  sesja

   

  22-24.02.2021

  sesja poprawkowa

   

  Uwagi:

  Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną terminarz może ulec zmianie.

  Przewiduje się prowadzenie zajęć za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, z wyjątkiem tych grup zajęć, co do których istnieje konieczność realizacji efektów uczenia się ze względu na charakter i formę w sposób bezpośredni.

  W piątki przewiduje się prowadzenie zajęć tylko on- line za pomocą odpowiedniego narzędzia.

 • Wt
  Sie
  11
  2020
  Administrator

  Uwaga studenci II semestru !

  Wykaz prac brakujących z przedmiotów:
  Szczepienia Ochronne
  Choroby Zakaźne

   

  3624

  3683

   3721

  3742

   3774

  3640

  3691

   3735

   3746

   3779

  3649

  3695

   3736

   3751

   3782

  3668

   3709

   3738

   3762

   3789

  3669

   3715

   3739

   3767

   3791

  3676

   3716

    3741

   3772

   


  Studenci o powyższych numerach indeków proszeni są o kontakt z prowadzącym (wybrane)  zajęcia

 • Wt
  Sie
  11
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci.

  W związku z wysokimi temperaturtami informujemy, że: w dniu 14.08.2020 r., Dziekanat Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy czynny będzie  w godzinach: 8:00 - 16:00

   

 • Śr
  Lip
  01
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy rozpoczęła pracę Komisja Bioetyczna. Wszelkie informacje oraz załączniki do wniosku znajdują się poniżej.

    Regulamin Komisji Bioetycznej WSM   doc
    Załącznik nr 1 - Wniosek do KBE o wydanie opinii   doc
    Załącznik nr 2 - Informacje o badaniu   doc
    Załącznik nr 3 - Oświadczenie badaczy   doc
    Załącznik nr 4 - Zgoda na udział w badaniu   doc
    Załącznik nr 5 - Opinia KBE o badaniu   doc
 • So
  Cze
  20
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci.

  Proszę o zapoznanie się z zarządzeniami Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

   

   Zarządzenie nr 4  pdf
   Zarządzenie nr 9  pdf

   

   

   

 • So
  Maj
  23
  2020
  Administrator

  Możliwość zaliczenia praktyk zawodowych na podstawie opracowania Pracy zaliczeniowej z danego przedmiotu, która weryfikuje zakładane efekty uczenia się:

  Zaawansowana praktyka pielęgniarska nad osobami starszymi  doc
  Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych – opieka diabetologiczna doc
  Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach hematologicznych doc
  Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach onkologicznych doc
  Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych doc

   

 • Pt
  Maj
  22
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci, pracownicy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy,

  Wydanie publikacji o 15-leciu Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy (2004 - 2019) dało możliwość zebrania i pokazania wydarzeń,  faktów i dokumentów związanych z powstaniem, a także działalnością Uczelni oraz jej kadry.

  Kolejne, drugie wydanie poświęcone Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy, będzie miało za cel zebranie, przestawienie materiałów i dokumentów, pokazując naukę, pracę i osiągnięcia studentów i absolwentów naszej uczelni od 2004 roku.

  W związku z powyższym uprzejmie prosimy absolwentów oraz inne osoby dysponujące ważnymi materiałami naukowymi i informacjami o wszelkich osiągnięciach, którymi chcieliby się Państwo podzielić, i które moglibyśmy umieścić w tej publikacji. Kontaktować w tej sprawie można się telefonicznie 76 854 99 35 lub pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Pt
  Maj
  08
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci,

  Uprzejmie informujemy, że pierwsze posiedzenie Zespołu ds. praktyk zawodowych w sprawie zaliczenia praktyk na podstawie wniosku i dokumentów złożonych przez Państwa odbędzie się 12 czerwca 2020
  W związku z tym prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów do dnia 10 czerwca 2020 r.

  Prorektor ds. Pielęgniarstwa
  dr Ewa Barczykowska prof. WSM

  Pełna treść zarządzenia  pdf
  załącznik nr 3 doc
  załacznik nr 4 doc

   

 • Śr
  Maj
  06
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci, prosimy o zaponanie się z komunikatem Pani Prorektor

  Pełna treść komunikatu   pdf

   

   

 • Wt
  Kwi
  28
  2020
  Administrator

  Szanowni Studenci,
  uprzejmie informujemy, że wszystkie materiały dydaktyczne są dostępne na platformie e- learningowej a także (po uprzednim zgłoszeniu - przedmiot, temat) w formie drukowanej z możliwością odbioru osobistego lub przesłania na adres domowy.

 • Śr
  Kwi
  22
  2020
  Administrator

  Informuję, iż w dniu 22 kwietnia 2020 roku zostały wypłacone wszystkie stypendia za miesiąc kwiecień 2020:

  - socjalne (1000 zł)
  - zapomogi (od 750-2400 zł)
  - rektora za wyniki w nauce (od 500-700 zł)
  - dla niepełnosprawnych (od 400-600 zł)
   
  Szacowana data zaksięgowania przelewów  na kontach bankowych studentów to 23 kwiecień 2020 po godz. 15.00 
   
  kanclerz WSM 
  Aleksander Pękała

   

 • Wt
  Kwi
  21
  2020
  Administrator

  Dr Wiesław Zielonka prosi o PILNY kontakt studentów, którzy piszą u niego pracę magisterską, a jeszcze

  się do niego nie zgłosiły.

 • Wt
  Kwi
  21
  2020
  Administrator

  dr W. Zielonka prosi o kontakt mailowy lub telefoniczny osoby,które realizują u niego praktykę z dydaktyki medycznej

   

   

 • Pt
  Kwi
  10
  2020
  Administrator

  Pani dr Maria Zajączkowska prosi o kontakt  mailowy magistranki, które jeszcze się z nią nie skontaktowały.

   

   

   

 • Śr
  Kwi
  08
  2020
  Administrator

  klick easter bunnyrabbit

   

 • Wt
  Kwi
  07
  2020
  Administrator

  Dr Wiesław Zielonka prosi o PILNY kontakt studentów piszących pracę magisterską, a do tej pory się nie kontaktowali o kontakt e-mailowy.

   

   

 • Śr
  Kwi
  01
  2020
  Administrator

  Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy informuje o zasadach funkcjonowania Uczelni o pracowników uczelni w czasie trwania stanu epidemi COVID-19 w Polsce:

  1) Postępowanie i realizacja programu kształcenia wg. rozporządzenia Mistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - kształcenie na odległość.

  2) Uwagi i zapytania dotyczące warunków i zmian zasad funkcjonowania uczelni można kierować na anastępujące adresy poczty elektronicznej:

  - Dziekanat:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  - Dziekan: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  - Rektor: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  3) Studenci przekazują do sprawdzenia, konultacji lub oceny opracowane treści w formie pisemnej wyłacznie drogą elektroniczną na adresy podane przez prowadzących zajęcia.

   

 • Pt
  Mar
  27
  2020
  Administrator

  [aktualizacja] W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że:

  Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy pracuje:

  Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

  Kontakt z kadrą wyłacznie telefoniczny lub e-mailowy

  Czas pracy obowiązuje do odwołania

 • Pt
  Mar
  20
  2020
  Administrator

  Informujemy, iż w dniach 19-20 marca 2020 roku , zostały przesłane wszystkim studentom na maila loginy i hasła do:

  - platformy e-elarningowej uczelni

  - platformy publikacji książek w formie elektronicznej e-libra (dla studentów którzy, jeszcze nie aktywowali dostępu na dzień 18-03-2020)

  Bardzo prosimy o zalogowanie się na stronie :

  e-learning - www.e-learning.wsmlegnica.pl/login/index.php

  e-libra - libra.ibuk.pl/

  i sprawdzenie poprawności procesu logowania.

  Na dniach sukcesywnie uczelnia rozpocznie zamieszczanie treści edukacyjnych:

  - wykładów,

  - wykazu literatury

  - testów sprawdzających,

  o czy sukcesywnie będzie informowała studentów w kolejnych komunikatach.

 • Pt
  Mar
  20
  2020
  Administrator

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że:

  Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy pracuje:

  Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

  21.03.2020 r. (sobota) 8:00 - 13:00 (dyżur)

  Kontakt z kadrą wyłacznie telefoniczny lub e-mailowy

   

 • Cz
  Mar
  19
  2020
  Administrator

  W związku z powstałą wyjątkową sytuacją zagrożenia epidemicznego w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy iż Uczelnia dysponuje do podziału funduszem socjalnym, zapomogowym dla studentów naszej Uczelni. Intencją naszą jest objęcie pomocą szerszej grupy studentów, dlatego prosimy o upowszechnienie tej informacji i przekazanie komisji stypendialnej odpowiednich wniosków.

 • Cz
  Mar
  19
  2020
  Administrator
  • dr W. Zielonka informuje, że studenci piszący u niego prace mają proszeni są o  kontakt telefoniczny.
 • Śr
  Mar
  11
  2020
  Administrator

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy zdecydował że:

  • Odwołuje się wszystkie formy zajęć dla studentów. Część zajęć, w miarę możliwości, prowadzona będzie w formie pracy zdalnej.
  • Odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla studentów. Konsultacje przeprowadzane będą w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną

  Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy pracuje:

  Poniedziałek - Czwartek 8:00 - 16:00

  13.03.2020 r. (piątek) 10:00 - 18:00

  14.03.2020 r. (sobota) 8:00 - 16:00

  15.03.2020 r. (niedziela) 8:00 - 16:00

   

 • So
  Mar
  07
  2020
  Administrator

  Uwaga!
  Zakład Praktyk Zawodowych prosi o pilne zgłoszenie się po dobiór umowy z:

  - Zachodnim Centrum Edukacji w Poznaniu,

  - NZOZ "Przychodnia Piaskowa Góra w Wałbrzychu".

 • So
  Mar
  07
  2020
  Administrator

  Uwaga!
  Zakład Praktyk Zawodowych prosi o pilne zgłoszenie się następujących studentów:

  Numery indeksów
  3792 3429 3562 3568 3594 3596 3486 3472 3485 3487 3491 3500 3515 3517          
   
                               

  Studentów II grupy II roku prosi się o zwrot uzupełnionej listy wyboru placówki - opieka nad osobami starszymi.

  Listę proszę  oddać do działu praktyk - pok nr 5.

 • Cz
  Lut
  27
  2020
  Administrator

  Uwaga!
  Zakład Praktyk Zawodowych prosi o pilne zgłoszenie się następujących studentów:

  Numery indeksów
  3627 3630 3669 3728 3742 3748 3770 3771                    
   
  3562 3568 3594 3596 3486 3618 3449 3456 3472 3485 3487 3619 3491 3500 3505 3515 3517 3464 3572      

  Proszę się zgłosić na najbliżym zjeździe.

 • Wt
  Lut
  25
  2020
  Administrator
  • Spotkanie seminaryjne z dr. n. med. Jarosławem Czeszejko - Sochackim  odbędzie się w niedzielę 1 marca 2020 r.,  godz.12  i 8 marca 2020 r. o godzinie 12.00
 • Wt
  Lut
  25
  2020
  Administrator

  Studentów, dla których promotorem był dr H.Łaszewski zapraszamy na spotkanie w sobotę 29 lutego o godz. 13

 • Pt
  Sty
  24
  2020
  Administrator
  • Spotkanie seminaryjne z dr H. Łaszewskim odbędzie się w sobotę 25.01.2020  godz. 13:45 sala 104. (obecność obowiązkowa)
  • Spotkanie seminaryjne z p. prof. S. Pielką  odbędzie się w sobotę 25.01.2020  godz. 12 sala 3.
  • dr hab. ks. J. Lewandowicz zaprasza na spotkania seminaryjne w sobotę 25.01.2020  godz. 9.10 sala 101.
  • Spotkanie seminaryjne z dr. n. med. Jarosławem Czeszejko - Sochackim  odbędzie się w niedzielę 26 stycznia 2020 r.,  godz.12 sala 3
  • dr W. Zielonka prosi o osobisty kontakt studentów, ktrórzy piszą u Niego pracę magisterską.  Doktor zaprasza na konsultacje w sobotę 8.00 - 15.00
 • Pt
  Sty
  24
  2020
  Administrator

  Wszyscy studenci z gr. 2019 II A i 2019 II B proszeni są o złorzenie w dziekancie uczelni, prac zaliczeniowych z ćw. Zarządzanie w Pielęgniarstwie - wykładowca mgr  Krystyna Przybyła, do dnia 02.02.2020. 

   

 • Cz
  Sty
  16
  2020
  Administrator

  Uwaga!
  Zakład Praktyk Zawodowych prosi o pilne zgłoszenie się następujących studentów:

  Numery indeksów
  3736  3730                          

  Proszę się zgłosić na najbliżym zjeździe.

 • Cz
  Sty
  09
  2020
  Administrator
  dr. W. Zielonka prosi o osobisty kontakt studentów, ktrórzy piszą u Niego pracę magisterską.  Doktor zaprasza na konsultacje podczas najbliżeszgo zjazdu 10-12.01.2020 r. (piątek - sobota)
   
 • So
  Gru
  14
  2019
  Administrator

  Uwaga!

  Zakład Praktyk Zawodowych zaprasza studentów pielęgniarstwa I rok do działu praktyk w sprawie

  uzupełnienia placówek do odbycia praktyk:

  I rok

  Numery indeksów
  3730 3738 3760 3762 3767 3726 3636                

  II rok

  Numery indeksów
  3538 3609 3610 3611 3569 3570 3571 3573 3582 3584 3585 3587 3588 3591 3593
  3596 3597 3600 3607         3618 3792 3434 3428 3462 3472 3482
  3485 3487 3509 3519 3616 3563                  
 • Cz
  Paź
  31
  2019
  Administrator

  Pan dr H. Łaszewski zaprasza na Spotkanie seminaryjne w sobotę 9 listopada 2019 r. o godz. 13:00

 • Śr
  Paź
  30
  2019
  Administrator

  Uwaga!
  Zakład Praktyk Zawodowych prosi o pilne zgłoszenie się następujących studentów:

  Numery indeksów
  3618  3597  3585  3456 3515                     
 • N
  Paź
  13
  2019
  Administrator

  Uwaga!
  Zakład Praktyk Zawodowych prosi o pilne rozliczenie się  z Praktyk Zawodowych Studentów z II roku Pielęgniarstwa:

  Numery indeksów
  3585  3597  3538  3618                      
 • Śr
  Paź
  09
  2019
  Administrator

  Zajęcia na Studiach Podyplomowych - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - rozpoczynają się 12.10.2019 r. o godz. 8.00 w sali 201.

 • Śr
  Paź
  02
  2019
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, że dniem 01.10.2019 Wyższa Szkoła Medyczna w Legnica podpisała polisę PZU Edukacja NNW o numerze 1034245714 dla wszystkich studentów. Polisa ważna jest przez cały rok akademicki tj. do 30.09.2020 r.

 • N
  Wrz
  29
  2019
  Administrator

  W załącznikach znajdują się obowiązujący terminarz zjazdów w semestrze zimowym 2019/2020

  Rok I mgr 2019 Grupa I i II

   Rok II mgr 2018 Grupa I i II

 • Śr
  Wrz
  18
  2019
  Administrator

  Studentów I roku zapraszamy na pierwsze zajęcia w piątek 27 września 2019, które rozpoczną sie o godzinie 15.30. Szczegółowy plan zajęć tutaj.

 • Śr
  Wrz
  18
  2019
  Administrator

   Zapraszamy naszych absolwentów na uroczyste rozdanie dyplomów, które odbędzie się w auli WSM na ul. Powstańców Śląskich 3, w dniu 04 października 2019 (piątek) o godzinie 16.00.

 • Pn
  Wrz
  02
  2019
  Administrator

  Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek Pielęgniarstwo II stopnia 2019/2020 zostało 30 miejsc. O kolejności przyjęcia na studia będzie decydować wpłata wpisowego oraz dostarczenie kompletu dokumentów. Informujemy również osoby, które dostarczyły komplet dokumentów i wpłaciły wpisowe iż, zostały przyjęte na kierunek Pielęgniarstwo II stopnia.

 • Pt
  Lip
  05
  2019
  Administrator

  Terminarz zjazdów dla poszczególnych grup w roku akademicki 2019-2020 w semestrze zimowym dostępny jest TUTAJ oraz w dziekanacie uczelni.

 • Śr
  Cze
  19
  2019
  Administrator

  Szanowni Państwo, przypomnamy, że do egzaminu moga przystapić tylko te osoby, które wywiązały się ze wszystkich obowiązków wobec uczelni (weryfikacja nastąpi 24 czerwca). Poniżej podajemy terminy i przypisanych do nich studentów 

  Wtorek 25. 06. 2019- godz. 9.00 cześć sprawdzająca wiedzę (wszyscy studenci)

  Część sprawdzająca umiejętności

  Czwartek 27.06.2019   godz. 8.30   sala 3

  studenci – numer albumu

  3175, 3164, 3203, 3214, 3326, 3330, 3616, 3617, 3335, 3341, 3344, 3353, 3366, 3383, 3390, 3391, 3397, 3403, 3418, 3424, 3428, 3432, 3433, 3183, 3080, 3430

  Czwartek 27.06.2019   godz. 15.00   sala 3

  studenci- numer albumu

  3154, 3167, 3431, 3274, 3297, 3298, 3352, 3367, 3369, 3392, 3401, 3404, 3412, 3422, 3425

  godz. 8.30

  studenci – numer albumu

  3156, 3168, 3169, 3225, 3239, 3262, 3276, 3279, 3288, 3289, 3296, 3299, 3305, 3323, 3331, 3333, 3358, 3373, 3393, 3394, 3398, 3408, 3419, 3426, 3286

  Czwartek 27.06.2019   godz. 15.00   sala 103

  studenci – numer albumu

  2990, 3150, 3152, 3165, 3170, 3171, 3189, 3200, 3234, 3244, 3247, 3248, 3249, 3252, 3265, 3273, 3278, 3282, 3288, 3293, 3313, 3328, 3340, 3388, 3406

  Piątek 28.06.2019   godz. 8.30   sala 3

  studenci – numer albumu

  3153, 3177, 3198, 3241, 3271, 3283, 3290, 3291, 3292, 3294, 3316, 3321, 3334, 3337, 3365, 3399, 3405, 3427

  studenci- numer albumu godz. 13.00, sala 3

  3147, 3168, 3181, 3215, 3221, 3222, 3231, 3240, 3257, 3258, 3263, 3324, 3336, 3345, 3346, 3347, 3354, 3370, 3387, 3409, 3423, 3430, 3361, 3363

  Sobota 29.06.2019 godz. 8.30 sala 3

  studenci – numer albumu

  3149, 3178, 3179, 3185, 3193, 3211, 3232, 3236, 3251, 3322

  Sobota 29.06.2019 godz. 11.30 sala 3

  studenci – numer albumu

  3268, 3275, 3348, 3351, 3355, 3384, 3400, 3079

  Sobota 29.06.2019 godz. 8.30 sala 203

  studenci- numer albumu

  3086, 3145, 3163, 3180, 3191, 3195, 3199, 3202, 3205, 3212, 3216, 3218, 3224, 3229, 3410, 3259, 3269, 3270, 3285, 3319, 3320, 3380, 3414

  Sobota 29.06.2019 godz. 10.00 sala 103

  studenci – numer albumu

  3188, 3242, 3255, 3256, 3277, 3307, 3343, 3402, 3417

  Sobota 29.06.2019 godz. 12.30 sala 103

  studenci – numer albumu

  3148, 3186, 3303, 3332, 3379, 3386, 3411, 3416

  Sobota 29.06.2019 godz. 14.30 sala 3

  studenci – numer albumu

  3176, 3314, 3338, 3339, 3359

   

  Sobota 29.06.2019 godz. 16.00 sala 3

  studenci – numer albumu

  3144, 3155, 3174, 3187, 3190, 3196, 3197, 3230, 3261

  Niedziela 30.06.2019 godz.8.30 sala 3

  studenci – numer albumu

  3151, 3158, 3161, 3172, 3201, 3204, 3208, 3223, 3235, 3284, 3315, 3350, 3360, 3382, 3420, 3217

  Niedziela 30.06.2019 godz.13 sala 3

  studenci – numer albumu

  3267, 3272, 3308, 3309, 3312, 3356, 3362, 3364, 3372, 3378, 3385, 3407, 3413, 3421

  Niedziela 30.06.2019 godz.8.30 sala 103

  studenci – numer albumu

  3146, 3157, 3160, 3162, 3173, 3182, 3184, 3206, 3219, 3226, 3233, 3245, 3260, 3264, 3266, 3287, 3318, 3325, 3327

  Niedziela 30.06.2019 godz.14.00 sala 103

  studenci – numer albumu

  3159, 3194, 3207, 3209, 3210, 3213, 3220, 3227, 3237, 3238, 3243, 3250, 3253, 3254, 3301, 3302, 3304, 3310, 3311, 3317, 3329, 3342, 3374, 3375, 3389

   

 • Śr
  Cze
  19
  2019
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, że szczegółowy harmonogram przebiegu egzaminu magisterskiego znajduje się na tablicach ogłoszeń oraz w Dziekanacie

 • Wt
  Cze
  18
  2019
  Administrator

  We wtorek 25 czerwca o godz. 9 odbędzie się część egzaminu magisterskiego sprawdzajaca wiedzę. Na egzamin należy przybyć pół godziny wcześniej i posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzajacy tożsamość.

 • Wt
  Cze
  18
  2019
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów I roku, że spotkanie z prof. S. Pielką odbędzie sie w sobotę 22 czerwca o godz. 12 w sali 3

 • Wt
  Cze
  18
  2019
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów I roku, że spotaknie z ks. dr hab. J. Lewandowiczem odbędzie sie w piatek 21 czerwca o godz. 15.30 w sali 3

 • Śr
  Maj
  29
  2019
  Administrator

  Pan prof. S. Szymaniec będzie obecny na Uczelni  w sobotę 8 czerwca od godz. 11.15. Bardzo prosi o wcześniejsze przesłanie prac (szczególnie tych które przeszły kontrolę antyplagiatową) celem naniesienia ewentualnych niewielkich poprawek.

 • Śr
  Maj
  22
  2019
  Administrator

  Pan prof. Z. Rykowski będzie obecny na Uczelni w piątek 24 maja ,sobotę 25 maja.

 • Pt
  Maj
  17
  2019
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, że Uczelnia dysponuje funduszem socjalnym przeznaczonym na zapomogi. W związku z tym prosimy studentów, którzy znaleźli się w nagłej (losowej), trudnej sytuacji materialnej o składanie w dziekanacie stosownych, oodpowiednio udokumentowanych podań. Druki znajdują się w zakładce Stypendia.

 • Cz
  Mar
  21
  2019
  Administrator

  Informuję, iż w dniu 21 marca 2019 roku zostały wypłacone:

  - stypendia socjalne,
  - stypendia rektora za wyniki w nauce,
  - stypendia dla niepełnosprawnych.

  Zapomogi zostaną rozpatrzone i  wypłacone do końca marca 2019 roku.

  Szacowana data zaksięgowania stypendiów na kontach studentów to 22 marzec 2019.

  Kanclerz WSM
  Aleksander Pękała

 • N
  Mar
  10
  2019
  Administrator

  Konsultacje w sprawie statystyki w pracach magisterskich z Panem Wacławem Mazurem odbywać się będą w sali 3 w każdy piątek w godzinach 15:45 - 17:00 lub w innych terminach po indywidualnym uzgodnieniu telefonicznym.

 • Śr
  Lut
  20
  2019
  Administrator

  Dr W. Zielonka prosi wszystkich semiarzystów o pilny  kontakt telefoniczny  -  tel. 502 676 039, lub o spotkanie w piątek 22 lutego w godzinach 15-18 w siedzibie Uczelni

 • So
  Lut
  16
  2019
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków dotyczących pomocy materialnej upływa 16 marca 2019 r.

  Jednocześnie przypominamy osobom  ubiegającym  się o stypendium socjalne, że  będą one zobowiązane do przedstawienia PIT-u  za 2018 rok.

 • Pt
  Lut
  15
  2019
  Administrator

  Zaliczenie z przedmiotu Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla osób, które nie uzyskały zaliczenia odbedzie sie w sobotę 23 lutego o godz. 11

 • Wt
  Lut
  12
  2019
  Administrator

  Egzamin z farmakologii klinicznej u pana prof. Rykowskiego,  (dla osób które nie były na egzaminie w terminie  wczesniejszym) odbędzie się w sobotę 23 lutego o godz. 12

 • So
  Lut
  02
  2019
  Administrator

  W dniach 1-2 luty 2019 zostały wypłacone stypendia za miesiąc styczeń 2019:

  • socjalne (wszystkie),
  • rektora (za wyniki w nauce - wszystkie),
  • stypendia dla niepełnosprawnych (24 osób z 37 osób).

  Wypłata brakujących 13 przelewów - stypendia dla niepełnosprawnych zostanie zrealizowana w dniu 5 lutego 2019 roku.

  Kanclerz WSM

 • So
  Sty
  26
  2019
  Administrator

  Prosimy studentów, którzy otrzymali skierowanie na praktyki  z zarządzania do Przychodni Kosmonautów we Wrocławiu o zgłoszenie sie do działu praktyk, w celu zmiany placówki.

  Za zmianę przepraszamy

 • Śr
  Sty
  23
  2019
  Administrator

  Informujemy, iż wypłata stypendiów za miesiąc styczeń 2019 roku nastąpi natychmiast po otrzymaniu dotacji na ten cel z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rachunki bankowe uczelni prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Zgodnie z reformą nauki, uczelnia podpisała w wymaganym terminie (tj 28-12-2018) nową umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na prowadzenie:
  - rachunku stypendialnego
  - rachunku na pomoc dla osób niepełnosprawnych

  a do 15 stycznia zwróciła niewykorzystane dotacje za rok 2018.

  Tym samym spełniła wszystkie warunki, wynikające z reformy szkolnictwa wyższego, aby otrzymać w terminie dotację w roku 2019.

  Na dzień 22 stycznia 2019 roku do godz. 15.00 na konta stypendialne nie wpłynęła dotacja na miesiąc styczeń 2019.  

  Kanclerz WSM

 • Wt
  Sty
  22
  2019
  Administrator

  Uprzejmie prosimy studentów I roku, którzy otrzymali skierowanie na praktykę z zarządzania w pielęgniarstwie w "Przychodni Kosmonautów" we Wrocławiu o niezglaszanie się do wyżej wymienionej przychodni,  do końca bieżącego tygodnia. Na najblizszym zjeździe podamy informacje dotyczące tej praktyki.

  Przepraszamy za zaistniałą sytuację

  Dziekan

 • Cz
  Gru
  06
  2018
  Administrator
  Informujemy iż Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy posiada nowy numer rachunku bankowego w PKO BP - 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161 który działa od 04 grudnia 2018 roku. 
  Obecnie obowiązujący rachunek bankowy w Alior Banku:  76 2490 0005 0000 4520 2992 5285 będzie otwarty do 30 stycznia 2019 roku.
   
  Uczelnia przygotuje w formie pisemnej aneks do umowy na studia, gdzie będą zawarte powyższe informacje.
   
  Kanclerz WSM
  Aleksander Pękała
 • Śr
  Lis
  28
  2018
  Administrator

  Uwaga: zamieszczone na stronie internetowej harmonogramy zajęć mogą ulec zmianie. Dlatego też apeluję o sprawdzanie (do środy przez zjazdem) aktualnego planu studiów (na bieżący zjazd).

 • Śr
  Lis
  21
  2018
  Administrator

  Studenci II roku Pielęgniarstwa z grupy A proszeni są o dostarczenie listy z wyborem placówki do zrealizowania praktyk Medycyna Bólu do Zakładu Praktyk Studeckich (pokój nr 5).

 • Cz
  Lis
  08
  2018
  Administrator

  Szczegółowy terminarz zajęć w semestrze letni 2018/2019

  Wydział Pielęgniarstwa – studia II stopnia

  Termin zjazdu
  Grupa
  Rok I
  Mgr 2018
  grupa I
  Rok I
  Mgr 2018
  grupa II
  Rok II
  Mgr 2017
  grupa A
  Rok II
  Mgr 2017
  grupa B
  Rok II
  Mgr 2017
  grupa C
  22-24.02.2019
  zjazd
  zjazd
   
  zjazd
   
  1-3.03.2019
   
   
  zjazd
   
  zjazd
  8-10.03.2019
  zjazd
  zjazd
   
   
  zjazd
  15-17.03.2019
   
   
  zjazd
  zjazd
   
  22-24.03.2019
  zjazd
  zjazd
   
  zjazd
   
  29-31.03.2019
   
   
  zjazd
   
  zjazd
  5-7.04.2019
  zjazd
  zjazd
   
  zjazd
   
  12-14.04.2019
   
   
  zjazd
   
  zjazd
  19-21.04.2019
   
   
   
   
   
  26-28.04.2019
  zjazd
  zjazd
   
  zjazd
   
  3-5.05.2019
   
   
   
   
   
  10-12.05.2019
  zjazd
   
  zjazd
  zjazd
   
  17-19.05.2019
   
  zjazd
  zjazd
   
  zjazd
  24-26.05.2019
  zjazd
  zjazd
   
  zjazd
   
  31.05-2.06.2019
   
   
  zjazd
   
  zjazd
  7-9.06.2019
  zjazd
  zjazd
   
   
  zjazd
  14-16.06.2019
   
   
  zjazd
  zjazd
   
  21-22.06.2019
  zjazd
  zjazd
   
   
  zjazd

  Sesja 23-25.06.2019

 • Cz
  Lis
  08
  2018
  Administrator

  Informujemy, iż ostateczny termin składania wszystkich dokumentów, uprawniający do przyznania stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 to 15 listopad 2018 roku (czwartek).

  W tym dniu zostaną ostatecznie ustalone wysokości stypendiów na podstawie liczby złożonych kompletnych wniosków.
  Do 22 listopada uczelnia wypłaci stypendia za miesiąc październik i listopad 2018 roku.
   
  Kanclerz WSM w Legnicy
  Aleksander Pękała
 • Śr
  Paź
  31
  2018
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium Rektora za wyniki w nauce) na semestr zimowy 2018/2018, że osobom, które ukończyły już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, pomoc ta nie przysługuje.

   

 • Cz
  Paź
  18
  2018
  Administrator

  Zakład Praktyk Zawodowych prosi o pilne i ostateczne rozliczenie praktyk zawodowych z I i II semetru.

 • Śr
  Paź
  17
  2018
  Administrator

  Pan dr A. Klar zaprasza studentów II roku na konsultacje w sprawie metod i narzędzi statystycznych  do weryfikacji przyjetych założeń badawczych (dotyczy prac magisterskich)  w soboty w godzinach 13-15 w pok. 102

 • Cz
  Paź
  11
  2018
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, że wnioski dotyczące przyznawania pomocy materialnej będa przyjmowane do dnia 20 października. Kompletne wnioski należy składać w Dziekanacie.

 • N
  Wrz
  30
  2018
  Administrator

  Dziekan prosi Studentów II roku Pielęgniarstwa o niezwłoczne rozliczenie się z  praktyk I i II semestru (oprócz dydaktyki).

 • Śr
  Wrz
  26
  2018
  Administrator

  Uwaga studenci II roku!

  Uprzejmie informujemy, że praktyki zawodowe z przedmiotu medycyna bólu będa mogły być realizowane w:

  - poradniach leczenie bólu
  - zespołach leczenia bólu
  - poradniach medycyny paliatywnej (których głównym zadaniem jest leczenie bólu) - działających przy hospicjach

   

 • Pn
  Wrz
  10
  2018
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne na studia pielęgniarskie II stopnia na rok akademicki 2018/2019 zostali przyjęci w poczet studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy. Wszystkich zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w piątek 14 września o godz. 15.30 w siedzibie uczelni w sali podanej na tablicy ogłoszeń przed dziekanatem.

  Po spotkaniu organizacyjnym zapraszamy na zajęcia  - zgodnie z harmonogramem zjazdów i planem zajęć opublikowanym we wtorek rano.

  Jednocześnie informujemy, że rekrutacja na studia trwa nadal.

 • Pt
  Cze
  22
  2018
  Administrator

  Uprzejmie prosimy studentów II roku kierunku pielęgniarstwo o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich. Ankieta znajduje sie na stronie Uczelni, w zakładce ankiety, jako ankieta dla studentów II roku.

  Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 • Cz
  Maj
  10
  2018
  Administrator

  Studenci I roku, którzy zapsiali się na odbywanie praktyk z Dydaktyki Medycznej w Studium Farmaceutycznym w Świdnicy, mogą kontaktować się w celu umówienia terminów z Panią Katarzyną Kasperek Z-ca Dyrektora tel. 785-924-632

 • Śr
  Kwi
  25
  2018
  Administrator

  Informuję, iż w dniach 24-25 kkwietnia 2018, zostały wypłacone stypedia:

  - socjalne,
  - dla niepełnosprawnych,
  - rektora za wyniki w nauce,
  - oraz zapomogi,

  Planowana data wpływu stypediów na konta bankowe studentów to 26 kwitnia 2018.

  Kanclerz WSM w Legnicy

  Aleksander Pękała

 • N
  Kwi
  22
  2018
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, że przyznano stypendia socjalne, stypendia Rektora i zapomogi. Wypłata świadczeń nastapi w nadchodzącym tygodniu

 • N
  Kwi
  08
  2018
  Administrator

  Uprzejmie informujemy,  że wnioski o przyznanie pomocy materialnej oraz wnioski o przyznanie stypendium rektora przyjmowane są do 15 kwietnia br.

 • Pt
  Mar
  23
  2018
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów, iż zostały zakupione kolejne pozycje do naszej biblioteki. Szczegółowy wykaz nowych pozycji znajduje się tutaj. Serdecznie zapraszamy do korzystania.

 • So
  Lut
  17
  2018
  Administrator

  Informuję, iż w dniu 17 lutego 2018 roku zostały wypłacone wszystkie stypendia za miesiąc luty 2018:
  - socjalne,
  - dla niepełnosprawnych,
  - rektora za wyniki w nauce.

  Planowana data księgowania przelewów na kontach bankowych studentów to 19 luty po godzinie. 16.00.

  Jednocześnie informujemy, iż wysokość przyznania stypendiów na semestr letni uzależniona będzie od daty otrzymania decyzji od MNISW w sprawie wysokości dotacji na fundusz stypendialny na cały 2018 rok. (W latach poprzednich był to okres 10-20 kwietnia).
  Osoby ubiegające się o stypendium socjalne będą zobowiązane do przedstawienia PIT-u złożonego do Urzędu Skarbowego za 2017 rok.

 • Pt
  Sty
  26
  2018
  Administrator

  Informujemy, iż w związku otrzymaniem dotacji na fundusz stypendialny z MNISW na miesiąc styczeń 2018 roku, w dniu 25-01-2018 roku, zostały wypłacone w dniu 26-01-2018 roku wszystkie stypendia:

  • dla niepełnosprawnych,
  • rektora za wyniki w nauce.

  kanclerz WSM – Aleksander Pękała

 • Cz
  Sty
  25
  2018
  Administrator

  Uprzejmie przypominamy studentom o konieczności sprawdzania aktualnych planów zajęć przed każdym zjazdem.

 • So
  Sty
  13
  2018
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów, iż zostały zakupione kolejne pozycje do naszej biblioteki. Szczegółowy wykaz nowych pozycji znajduje się tutaj. Serdecznie zapraszamy do korzystania.

 • Pt
  Gru
  15
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, że wszyscy studenci Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy objęci są całodobową polisą NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz ubezpieczeniem OC, które obowiązuje podczas praktyk zawodowych.

 • Cz
  Gru
  14
  2017
  Administrator

  Studenci/ki studiów II stopnia, na kierunku Pielęgniarstwo, którzy dokonali wyboru Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej do realizacji praktyk zawodowych proszeni są o ponowne dokonanie wyboru placówki z powodu braku możliwości zawarcia umowy na realizację praktyk zawodowych w powyższej placówce. Dane odnośnie wyboru nowej placówki proszę przesyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a w treści wiadomości proszę podać imię nazwisko, numer albumu oraz nazwę placówki z nowego wyboru.

 • Cz
  Lis
  16
  2017
  Administrator

  Studenci, którzy złożyli wnioski o stypendia proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu w celu podpisania decyzji o przyznaniu stypendium. Na tej podstawie będą wypłacane stypendia.

 • Cz
  Lis
  16
  2017
  Administrator

  Na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 zostały ustalone następujące stypendia miesięczne:

   1) Stypendium socjalne 1200 zł
   
  2) Stypendium dla niepełnosprawnych:
  - stopień lekki - 100 zł
  - stopień umiarkowany - 150 zł
   
  3) Stypendium rektora:
  - od 4,73 do 4,75 - 500 zł
  - od 4,76 do 4,78 - 550 zł
  - od 4,79 do 4,83 - 600 zł
  - powyżej  4,84 - 700 zł
 • N
  Paź
  08
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy dyplomantów, iż spotkanie z promotorem dr. J. Mazurkiem odbędzie się w sobotę 18 listopada 2017 r. o godz. 10 w sali nr 1 (sala komputerowa).

 • N
  Paź
  01
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów drugiego roku, iż w sobotę, dnia 14 października 2017 r. o godz. 10.30 odbędie się spotkanie ze studentami ws. zasad kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych. Spotkanie odbędzie w sali gimnastycznej, zapraszamy do udziału.

 • Pt
  Wrz
  29
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż Biblioteka Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy wzbogaciła się o kolejne pozycje książkowe i czasopisma. Szczegółowa lista zawarta jest w załączniku: nowe książki.

 • Cz
  Sie
  10
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów do dnia 10 sierpnia 2017 r. zostali przyjęci na studia magisterkie do grupy A. Dla kolejnych kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów będą tworzone kolejne grupy (B i C).

  Terminarz zjazdów dla poszczególnych grup dostępny jest TUTAJ oraz w dziekanacie uczelni.

 • Pn
  Lip
  24
  2017
  Administrator

  W związku ze zgłaszanymi przez Studentów wątpliwościami, uprzejmie informujemy, iż podział na grupy językowe nie został zmieniony. Numery grup mają charakter jedynie porządkowy. Lektor prowadzący zajęcia w danej grupie osób się nie zmienia (np. studenci, których zajęcia prowadziła p. mgr Graif w dalszym ciągu będą mieli zajęcia z p. mgr Graif, analogicznie u pozostałych Lektorów języka angielskiego).

 • Pt
  Lip
  21
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy Studentów i Wykładowców, iż na stronie www.plan.wsmlegnica.pl jest już dostępny harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

  W harmonogramie zajęć mogą nastąpić zmiany. O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować.

 • Śr
  Cze
  28
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż Uroczystość Wręczenia Dyplomów Absolwentom 2017 odbędzie się w piątek, 28 lipca 2017 r. o godz. 15 w sali gimnastycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy.

 • Cz
  Maj
  11
  2017
  Administrator

  Studenci 4 semestru proszenie są o dostarczenie do dziekanatu WSM zdjęć do dyplomu o rozmiarach 45x65 mm podpisanych imieniem i nazwiskiem i nr albumu w kopercie , a także o wpisanie swojego imienia i nazwiska (str. 90 i 91 w indeksie) oraz tematu pracy dyplomowej w indeksie na stronie 90.

 • Cz
  Kwi
  06
  2017
  Administrator

  Dotychczasowa grupa seminaryjna dr. A .Fuglewicza z naboru 2015 proszona jest o kontakt z nowym promotorem (jak poinformowano na ostatnim zjeździe). Będzie on dostępny w siedzibie Uczelni w dniu 8 kwietnia 2017 r. o godz.15

 • Wt
  Mar
  14
  2017
  Administrator

  Wybór promotorów dla rocznika 2016/2017 nastąpi dnia 26 marca 2017 r. o godz. 10.45. Studenci zgodnie z kolejnością podanych priorytetów proszeni są u udawanie grupami się do sali informatycznej.

 • N
  Sty
  22
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informuję, że dla wygody Studentów i Wykładowców został uruchomiony krótki adres, przy pomocy którego znajdą Państwo plan zajęć bez dodatkowych kliknięć. Wystarczy w przeglądarce internetowej na komputerze, tablecie lub telefonie wpisać: www.plan.wsmlegnica.pl

  Życzę miłego korzystania z nowej funkcji, M. Błaszczak - informatyk

 • Cz
  Sty
  19
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów drugiego roku, iż w dniu 21 stycznia 2017 r. (sobota) o godz. 14.25 w początkowej części wykładu doc. dr n. med. J. Pietras odbędzie się spotkanie z informatykiem p. Maciejem Błaszczakiem w sprawie procedur kontoli antyplagiatowej na naszej uczelni. Będzie to kolejne spotkanie, którego celem będzie przestawienie studentom procedur kontroli antyplagiatowej i udzielenie wszelkich niezbędnych informacji w tym temacie.

 • Cz
  Sty
  05
  2017
  Administrator

  Został zamieszczony harmonogram pisania prac dyplomowych dla studentów I. i II. roku. Szczegóły

 • Cz
  Sty
  05
  2017
  Administrator

  W załączniku zamieszczamy terminarz zjazdów w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego.

  Terminarz

 • Pt
  Lis
  18
  2016
  Administrator

  Uprzejmie informujemy Studentów, że w uczelnianej bibliotece pojawiły się nowe pozycje. Serdecznie zapraszamy do korzystania.

   

  L.p. Tytuł Autor Ilość 

  Rok
  wydania
  Wydawnictwo
  1. Medyczne konta oszczędnościowe w finansowaniu opieki zdrowotnej Borda M. 1 2015 Wydawnictwo Poltex
  2. Infrastruktura techniczna w szpitalu Bujanowska A.,
  Biały W.
  1 2016 CeDeWu.Pl
  3. Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej Gibiński M.,
  Ciemierz R.
  2 2016 Wydawnictwo Lekarskie PZWL
  4. Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia Moore K.,
  Persaud T.V.N.,
  Torchia M.G.
  2 2016 Edra Urban&Partner
  5. Pielęgniarstwo transkulturowe Majda A.,
  Zalewska-Puchała,
  Ogórek-Tęcza B.
  1 2010 Wydawnictwo Lekarskie PZWL
  6. Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych Kubisa J. 2 2016 Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
  7. Egzamin magisterski z pielęgniarstwa Czarkowska-Pączek B. 4 2016 Edra Urban&Partner
  8 Pielęgniarstwo hematologiczne Malinowska-Lipień I.,
  Fornagiel Sz.
  2 2016 Wydawnictwo Lekarskie PZWL
  9. Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej Kilańska D. 2 2015 Wydawnictwo Lekarskie PZWL
  10. Farmakologia Rang H.P.,
  Dale M.M.,
  Ritter J.M.,
  Flower R.J.,
  Henderson G.
  2 2012 Elsevier Urban&Partner
  11 Kompendium farmakologii I farmakoterapii Buczko W.,
  Danysz A.
  2 2016 Edra Urban&Partner
  12. Badanie kliniczne Macleoda Douglas G. (red.),
  Nicol F.,
  Robertson C.
  2 2016 Edra Urban&Partner
  13. Psychoonkologia – diagnostyka – metody terapeutyczne Dorfmuller M.,
  Dietzfelbinger H.
  2 2011 Elsevier Urban&Partner
 • Śr
  Lis
  02
  2016
  Administrator

  Przedstawiam zgodnie z zapowiedzią zagadnienia związane z dokumentacją medyczną do opracowania przez studentów II roku Wydziału Pielęgniarstwa WSM w Legnicy, do uzyskania zaliczenia z przedmiotu prowadzonego przez wykładowcę - doc dr n. med. Wiktor Piotrowski.

  Należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych zagadnień i opracowania w formie elektronicznej

  •     Dokumentacja medyczna zewnętrzna.
  •     Dokumentacja medyczna wewnętrzna.
  •     Elektroniczna dokumentacja medyczna - co to takiego i od kiedy będzie wprowadzona?
  •     Udostępnianie dokumentacji medycznej.
  •     Zakładanie dokumentacji.
  •     Informowanie o stanie zdrowia jako element dokumentacji.
  •     Wgląd do dokumentacji medycznej.
  •     Sprostowanie dokumentacji medycznej.
  •     Przechowywanie dokumentacji medycznej.
  •     Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej.
  •     Usuwanie wpisów w dokumentacji medycznej.
  •     Podział dokumentacji.
  •     Podstawowe zasady tworzenia dokumentacji medycznej.

  Doc. dr n. med. Wiktor Piotrowski informuje, że seminaria magisterskie odbędą się w czasie zjazdów w terminie 4, 5 i 6 listopada 2016 r., następnie 21 i 22 stycznia 2017 r. i 11-02-2017 r.  po wykładach lub w przerwie między wykładami w tych dniach.

  Prace magisterskie do korekty należy składać w Sekretariacie Dziekanatu WSM.

 • Pt
  Paź
  07
  2016
  Administrator

  Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu 14.10.2016r. o godz. 12.00  w pierzei północnej Rynku w Legnicy rozpocznie się XIX Marsz ku Zdrowiu organizowany przez Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Chętnych do wzięcia udziału serdecznie zapraszamy.

 • Wt
  Wrz
  20
  2016
  Administrator

  Uroczyste wręczenie indeksów dla studentów I roku Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy odbędzie się dnia 15 października 2016 r. (sobota) o godz. 10.30

 • Pt
  Wrz
  09
  2016
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej www.plan.wsmlegnica.pl został udostępniony szczegółowy harmonogram zajęć dla studentów pierwszego roku.

  Jednocześnie dla ułatwienia korzystania informujemy studentów, iż w celu wyświetlenia planu należy, po wyświetleniu strony,  najpierw wybrać swoją grupę (MGR 2016 dla I roku, po lewej), a następnie konkretną datę zjazdu oraz kliknąć wyświetl. Dodatkowe informacje w zakresie korzystania z planu zajęć zostaną podane podczas pierwszego spotkania 16 września. W razie pytań związanych z korzystaniem z planu zajeć, zapraszamy do sali komputerowej (parter, sala nr 1).

Ogłoszenia - Ratownictwo Medyczne

 • Cz
  Paź
  02
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się Zarządzenie Dziekana w sprawie egzaminów dyplomowych teoretycznych dla osób, które do końca roku akademickiego (tj. 30.09.2014) złożyły prace dyplomowe i pozytywnie zaliczyły część praktyczna egzaminu dyplomowego. Proszę się zapoznać ze wspomnianym dokumentem i zastosować.

  Załącznik

 • Wt
  Wrz
  23
  2014
  Administrator

  Egzamin dyplomowy część praktyczna oraz egzamin poprawkowy dyplomowy część praktyczna zaplanowany na dzień 30.09.2014 r. rozpocznie się o godzinie 10.00.

 • Śr
  Wrz
  10
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się Zarządzenie Dziekana dotyczące egzaminu dyplomowego cześć praktyczna oraz poprawkowego egzaminu dyplomowego część praktyczna, z którym bardzo proszę się zapoznać. Załącznik

 • N
  Sie
  10
  2014
  Administrator

  II termin składania prac dyplomowych dla osób chcących przystąpić do egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2013/2014:
  - do 15 września 2014 r. złożenie pracy do kontroli antyplagiatowej,
  - do  25 września 2014 r. złożenie wymaganych egzemplarzy pracy dyplomowej w Dzienacie.

 • N
  Sie
  10
  2014
  Administrator

  Uroczyste wręczenie dyplomów dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo (studia pomostowe i magisterskie) i ratownictwo medyczne odbędzie się dnia 05 września 2014 r. o godz. 16.00. Miejsce uroczystości podane zostanie osobnym komunikatem. Serdecznie zapraszamy.

 • Śr
  Lip
  02
  2014
  Administrator

  Uwaga studenci o numerach albumu: 1716, 2025, 2028, 2030, 2034: egzamin dyplomowy poprawkowy z części praktycznej  zostaje wyznaczony na dzień 30.09.2014 r. Szczegóły co do składu Komisji i godziny jego rozpoczęcia zostaną podane w osobnym ogłoszeniu

 • Pt
  Cze
  13
  2014
  Administrator

  Niżej wymienieni studenci, po pozytywnym wyjaśnieniu sytuacji z Kwesturą, zostają dopuszczeni do egzaminu dyplomowego część praktyczna w następujących terminach:

  • 20.06.2014 r. - studenci o numerach albumu: 2045 i 2028;
  • 26.06.2014 r. - studenci o numerach albumu: 2024, 2015 i 2007.
 • Śr
  Cze
  11
  2014
  Administrator

  W związku z koniecznością dopełnienia formalności związanych z finalizacją 3-letniego toku kształcenia bardzo proszę, aby w dniu 15.06.2014 r. studenci, którzy zostali dopuszczeni do egzaminu dyplomowego część praktyczna zgłosili się do sali informatycznej (sala nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3) celem wypełnienia elektronicznej ankiety.

 • Śr
  Cze
  11
  2014
  Administrator

  Niżej wymienione osoby decyzją dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego i Zarządzania zostają niedopuszczone do egzaminu dyplomowego - część praktyczna: 2014, 2024, 2045, 2028, 2015, 2007. Dla wyjaśnienia zaistniałej sytuacji bardzo proszę kontaktować się z Kwesturą.

   

  W załączniku znajduje się wykaz osób przewidzianych do egzaminu dyplomowego praktycznego wyznaczonego w czerwcu 2014 r. Niniejszy wykaz może ulec zmianie po weryfikacji złożonych do 15.06.2014 pozostałych dokumentów przez studentów (zgodnie z ogłoszeniem z dnia 30.05.2014 r.). Dotyczy to tylko osób znajdujących się na wykazie - pobierz.

 • N
  Cze
  08
  2014
  Administrator

  Konsultację z mgr P. Pękałą odbędą się 15.06.2014 r. w pokoju 207 (Powstańców Śląskich 3) godz. 8.00-10.00.

 • Pt
  Maj
  30
  2014
  Administrator

  W związku ze zbliżającymi się terminami egzaminów dyplomowych informujemy, że warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dyplomowego jest:

  • złożenie w terminie do 03.06.2014 r. w Dziekanacie wymaganych regulaminem dyplomowania egzemplarzy prac dyplomowych licencjackich;
  • osobiste złożenie w terminie do 15.06.2014 w Dziekanacie kompletnej karty osiągnięć okresowych studenta wraz z indeksem (wpisy w obu dokumentach muszą być kompletne);
  • złożenie w terminie do 15.06.2014 w Dziekanacie karty obiegowej potwierdzonej przez wyznaczone działy.

  Niewywiązanie się w terminie z powyższych obowiązków skutkować będzie niewyrażeniem zgody na przystąpienie do egzaminu dyplomowego część praktyczna w wyznaczonym terminie czerwcowym.

 • Wt
  Maj
  27
  2014
  Administrator

  W załączniku wyniki zaliczenia z przedmiotu  MCR  - stany nagłe – postępowanie ratownicze II oraz termin zaliczenia poprawkowego (mgr P. Juszyński) - pobierz.

 • So
  Maj
  24
  2014
  Administrator

  Zaliczenie uzupełniające z przedmiotu realizowanego przez lek. med. St. Furtana dla osób go nieposiadających odbędzie się dnia 24.05.2014 r. o godz. 12.25 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Wt
  Maj
  20
  2014
  Administrator

  W załączniku wyniki zaliczenia z przedmiotu Stany nagłe - postępowanie ratownicze (mgr Paweł Juszyński) - pobierz.

 • Śr
  Maj
  07
  2014
  Administrator

  Zarządzenia Dziakana w sprawie egzaminu dyplomowego:

  Cześć praktyczna.

  Cześć teoretyczna.

 • Wt
  Kwi
  22
  2014
  Administrator

  Seminarium licencjackie  (grupa 2013) (mgr. W. Zielonka) odbędzie się dnia 26.04.2014 o godz. 10.30 ul. Chłapowskiego 13.

 • Śr
  Kwi
  09
  2014
  Administrator

  Konsultacje z doc. dr n. med. Jolantą Pietras w dniu 13.04.2014 r. zostają przeniesione z sali nr 203 do sali nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3 (godziny pozostają bez zmian)

 • Śr
  Mar
  12
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się Zarządzenie Dziekana dotyczące wykazu zagadnień do egzaminu dyplomowego teoretycznego z którym bardzo proszę się zapoznać - pobierz.

 • Cz
  Sty
  09
  2020
  Administrator

   error 404

 • Cz
  Lut
  27
  2014
  Administrator

  Studenci o następujących numerach indeksów: 2004, 2023, 2043 bezwzględnie proszeni są o zgłoszenie się w dniu 01.03.2014 r. (sobota) o godz. 11.00 do Dziekana Wydziału. Obecność obowiązkowa.

 • Cz
  Lut
  27
  2014
  Administrator

  Student/ka o numerze indeksu 2036 proszona jest w dniu 01.03.2014 r. o pilny kontakt z Dziekanem Wydziału.

 • Cz
  Lut
  20
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się szczegółowy wykaz spotkań konsultacyjnych u doc. dr n. med. Jolanty Pietras obowiązujący w semestrze letnim 2013/2014. Załącznik

 • Pt
  Lut
  07
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się obowiązujący podział na grupy językowe w semestrze letnim 2013/2014. Zmiany podyktowane są rezygnacją ze współpracy jednego z lektorów.

   

  Załącznik

 • Cz
  Lut
  06
  2014
  Administrator

  Termin składania w Dziekanacie indeksów i kart egzaminacyjnych do zaliczenia semestru zimowego upływa z dniem 28 lutego 2014 r. Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru jest przedłożenie w/w dokumentów z kompletem wpisów i podpisów osobiście w Dziekanacie.

 • Śr
  Lut
  05
  2014
  Administrator

  Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zapisami zamieszczonego Regulaminu obozu sprawnościowego GOPR (zimowego) oraz Regulaminu Pensjonatu PEGAZ. W dniu zakwaterowania na obozie, wszyscy studenci zobowiązani zostaną do pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z ww. dokumentami, akceptacji wszystkich zapisów w nich zawartych oraz bezwzględnego ich stosowania.

 • Pn
  Lut
  03
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się obowiązujący harmonogram egzaminów na weekend 7-9.02.2014 - pobierz.

 • Cz
  Sty
  30
  2014
  Administrator

  Poprawki i zaliczenia u mgr P. Juszyńskiego odbędą się dnia 08.02.2014 r. o godz. 9.50 w sali nr 201 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Sty
  30
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się harmonogram egzaminów w terminie 31.01-02.02.2014 r. - pobierz.

 • Cz
  Sty
  23
  2014
  Administrator

  Szczegółowy wykaz miejsc realizacji lektoratów językowych w czasie zjazdu 24-26.01.2014 - wyświetl.

 • Cz
  Sty
  16
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się szczegółowy wykaz miejsc realizacji lektoratów językowych na zjeździe 17-19.01.2014 - pobierz.

 • Cz
  Sty
  16
  2014
  Administrator

  Studenci V semestru III roku studiów I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne, którzy zostali skierowani na praktyki zawodowe w ramach przedmiotu "Szpitalny Oddział Ratunkowy" do Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu, proszeni są o zgłoszenie się w dniu 04.02.2014 r. o godzinie 10:00 do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ww. placówki w celu uzyskania zaliczenia w karcie monitorowania osiągniętych przez studenta modułowych efektów kształcenia. Zaliczeń dokonuje opiekun praktyki zawodowej - mgr Paweł Juszyński.

 • Śr
  Sty
  15
  2014
  Administrator

  Dostępne są wyniki przedmiotu Choroby wewnętrzne (doc. dr n. med. W. Piotrowski), Ratownictwo Medyczne - pobierz.

 • N
  Sty
  12
  2014
  Administrator

  Na najbliższych zajęciach z Wychowania Fizycznego odbędzie się kolokwium zaliczeniowe. Tematyka kolokwium:

  • metody treningowe,
  • wpływ wysiłku fizycznego na organizm człowieka.

  Informacja dotyczy wszystkich grup.

 • Śr
  Sty
  08
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się terminarz zjazdów na semestr letni 2013/2014. Natomiast szczegółowe plany zajęć na semestr letni pojawią się na stronie internetowej po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, tj. po 09.02.2014 r. - pobierz.

 • Wt
  Sty
  07
  2014
  Administrator

  W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną zimową informujemy, iż karty egzaminacyjne wydawane będą w Dziekanacie w trakcie zjazdu 17-19.01.2014 r. Jednocześnie przypominamy, że bezwzględnym warunkiem otrzymania karty egzaminacyjnej jest brak zaległości w opłatach czesnego

 • Wt
  Sty
  07
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się szczegółowy wykaz realizacji lektoratów językowych w trakcie zjazdu 10-12.01.2014 r. - pobierz.

 • Cz
  Gru
  12
  2013
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr W. Zielonką odbędzie się dnia 15.12.2013 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Gru
  12
  2013
  Administrator

  Wykaz miejsc realizacji lektoratów językowych na zjeździe 13-15.12.2013 znajduje się w załączniku - pobierz.

 • Cz
  Gru
  12
  2013
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr P. Juszyńskim odbędzie się dnia 13.12.2013 r. o godz. 15.00 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Lis
  14
  2013
  Administrator

  Spotkania seminaryjne z doc. dr n. med. W. Piotrowskim odbędą się w następujących terminach:

  • 15.11.2013 godz. 15.20 w sali 301 przy ul. Powstańców Śląskich 3;
  • 21.12.2013 godz. 13.30  w sali 201 przy ul. Powstańców Śląskich 3;
  • 25.01.2014 godz. 11.40 w sali 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.
 • Wt
  Lis
  12
  2013
  Administrator

  Szanowni studenci III roku V semestru kierunku Ratownictwo Medyczne.

  Uprzejmie informujemy, iż po dokonaniu ostatecznej kalkulacji kosztów obozu sprawnościowego GOPR (zimowego), który odbędzie się w terminie od dnia 10.02.2014 r. do dnia 14.02.2014 r., opłata za powyższe na jednego studenta wynosi 252,00 zł.
  Jak już informowaliśmy w komunikacie z dnia 29.10.2013 r. płatności należy dokonać w terminie do dnia 24.01.2014 r., na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 3, 59-220 Legnica, prowadzony przez ALIOR BANK, numer rachunku: 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285, z dopiskiem: dodatkowe zajęcia dydaktyczne - obóz sprawnościowy GOPR (zimowy), imię i nazwisko studenta, numer albumu.

 • Wt
  Paź
  29
  2013
  Administrator

  Szanowni studenci III roku V semestru kierunku Ratownictwo Medyczne.

  Uprzejmie informujemy, iż w terminie od dnia 10.02.2014 r. do dnia 14.02.2014 r. wyznaczony został do realizacji obóz sprawnościowy GOPR (zimowy).

  Podstawowe informacje:
  1. Całkowity koszt obozu wynosi 315,00 zł (cena obejmuje koszt noclegów i wyżywienia: 3 posiłki dziennie).

  2. Płatności należy dokonać w terminie do dnia 24.01.2014 r., na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 3, 59-220 Legnica, prowadzony przez ALIOR BANK, numer rachunku: 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285, z dopiskiem: dodatkowe zajęcia dydaktyczne - obóz sprawnościowy GOPR (zimowy), imię i nazwisko studenta, numer albumu.

  3. Zakwaterowanie studentów obywać się będzie w dniu 10.02.2014 r. (poniedziałek) w godzinach od 08:00 do 10:00. Dojazd studentów na koszt własny.

  4. Podczas zakwaterowania od każdego studenta pobrana zostanie kaucja zwrotna  w wysokości 50,00 zł.

  5. Zakończenie obozu sprawnościowego GOPR (zimowego) odbędzie się w dniu 14.02.2014 r. (piątek) około godziny 16:00.

  6. Wpisy do indeksów i kart monitorowania odbywać się będą po zakończeniu obozu.

  7. Miejsce obozu: Pensjonat Pegaz, ul. Karkonoska 17, 58-550 Karpacz.

  8. Warunki niezbędne do udziału w obozie:

  • brak zaległości w opłacaniu czesnego,
  • uiszczenie opłaty w wysokości 315,00 zł do dnia 24.01.2014 r.

  UWAGA!: Studenci, którzy przyjadą:

  • spóźnieni,
  • nieodpowiednio wyekwipowani,
  • bez dokonania obowiązkowej wpłaty

  nie zostaną przyjęci na obóz sprawnościowy GOPR (zimowy). Poniesione koszty nie podlegają wówczas zwrotowi.

  9. Niezbędne wyposażenie:

  • odzież i obuwie sportowe do marszu w górach w warunkach zimowych (na zmianę),
  • strój sportowy i obuwie sportowe (do przemieszczania się na terenie Pensjonatu),
  • klapki,
  • 2 ręczniki,
  • środki higieny osobistej,
  • notatnik, zeszyt, przybory do pisania.
 • Wt
  Paź
  22
  2013
  Administrator

  W związku ze zmianami kadrowymi informujemy, że w miejsce dr n. med. Wojciecha Woźnego promotorem prac licencjackich będzie mgr Wiesław Zielonka. Pierwszy termin spotkania seminaryjnego pozostaje bez zmian, czyli jest taki, jaki był wyznaczony w harmonogramie dla dr Woźnego.

 • Cz
  Paź
  17
  2013
  Administrator

  W załączniku znajduje się obowiązujący harmonogram dotyczący przygotowania prac licencjackich. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim i zastosowanie się do wyznaczonych terminów, aby móc przystąpić do egzaminu dyplomowego - pobierz.

 • Cz
  Paź
  10
  2013
  Administrator

  W związku z dokonanym przez Państwa wyborem promotorów prac licencjackich w załączniku znajduje się terminarz pierwszych spotkań z poszczególnymi promotorami. Bardzo proszę o zapoznanie się z nim i dostosowanie się do tych terminów - pobierz.
  Zasady i terminy kolejnych spotkań seminaryjnych z poszczególnymi promotorami proszę ustalać już indywidualnie.

 • Cz
  Paź
  10
  2013
  Administrator

  W załączniku znajduje się harmonogram konsultacji seminaryjnych u doc. dr n. med. Jolanty Pietras obowiązujący w semestrze zimowym 2013/2014. Prosimy o zapoznanie się z nim i dopasowanie się do wyznaczonych terminów spotkań - pobierz.

 • Cz
  Paź
  10
  2013
  Administrator

  Zarządzenie Dziakana w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych (egzamin dyplomowy poprawkowy RM) - pobierz.

 • Cz
  Paź
  03
  2013
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi Zakład Praktyk Zawodowych został przeniesiony z pokoju numer 2 do pokoju numer 5.

 • Cz
  Paź
  03
  2013
  Administrator

  Dnia 10 października 2013 r. o godzinie 8:00 zostanie uruchomiony elektroniczny wybór promotorów prac licencjackich. Liczba miejsc do poszczególnych promotorów jest ograniczona i nie będą możliwe zmiany w dokonanych wyborach, dlatego też prosimy o przemyślany wybór.

 • Pn
  Wrz
  16
  2013
  Administrator

  Student o numerze albumu 1401 w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2013 jest zobowiązany do złożenia płyty z pracą licencjacką do egzemplarza złożonego w Dziekanacie.  W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zostanie niedopuszczony do egzaminu dyplomowego część praktyczna i teoretyczna.

 • Pn
  Wrz
  16
  2013
  Administrator

  W załączniku znajduje się Zarządzenie Dziekana dotyczące terminów egzaminów dyplomowych część praktyczna i teoretyczna dla studentów RM 2010 - pobierz.

 • Pt
  Sie
  23
  2013
  Administrator

  Przypominamy Studentom, że najpóźniej w dniu obrony należy złożyć w Dziekanacie zdjęcia. Będą one (oprócz dyplomów) wykorzystane również w albumie pamiątkowym studentów. Dokładniejsze informację o albumie u Starostów.

 • Wt
  Sie
  06
  2013
  Administrator

  Osoby przystępujące do egzaminu dyplomowego we wrześniu br. (dotyczy to osób, które nie złożyły jeszcze w Dziekanacie obowiązujących egzemplarzy pracy dyplomowej) zobowiązane są w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2013 r. złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

  • indeks wraz z kartą osiągnięć okresowych z kompletem wpisów, także z praktyk zawodowych;
  • kartę obiegową potwierdzoną przez bibliotekę i kwestora;
  • wymagane egzemplarze oprawionej pracy dyplomowej.

  Praca dyplomowa przed jej złożeniem musi zostać zaakceptowana przez promotora oraz musi przejść pozytywnie kontrole antyplagiatową. Nieprzekraczalny termin złożenia pracy do kontroli antyplagiatowej upływa z dniem 10 września 2013 r.

Ogłoszenia - pielęgniarstwo licencjackie

 • Pt
  Lip
  31
  2015
  Administrator

  Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo (studia pomostowe) odbędzie się w sobotę, 12 września 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie uczelni, w sali gimnastycznej. Zapraszamy!

 • Pn
  Lip
  27
  2015
  Administrator

  W załączniku znajduje się Zarządzenie Dziekana w sprawie dokumentacji przebiegu przygotowywania pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) - załącznik.

 • N
  Cze
  28
  2015
  Administrator

  W załączniku znajduje się podział grup egzaminu praktycznego - załącznik.

 • Wt
  Cze
  23
  2015
  Administrator

  Uwaga! Zmiana terminu zaliczenia!

  Zaliczenie Pielęgniarstwa Podstawowej Opieki Zdrowotnej - odbędzie się  dnia 27.06.2015 r. o godz. 10.30 (bezpośrednio po egzaminach)

 • Cz
  Maj
  28
  2015
  Administrator

  W załączniku znajduje się harmonogram obron - załącznik

 • Śr
  Maj
  27
  2015
  Administrator

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego część praktyczna dla studentów kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia – pomostowe i wyznaczenia terminu tych egzaminów.

  Zarządzenie

 • Wt
  Maj
  19
  2015
  Administrator

  Informujemy, iż w dniu 15 maja 2015 zostały wypłacone stypendia (socjalne, dla niepełnosprawnych, rektora) za miesiąc maj 2015.
  Przewidywana data księgowania na rachunkach bankowych studentów 18 maj 2015.

  kanclerz WSM

 • Cz
  Maj
  14
  2015
  Administrator

  Do wiadomości osób, które nie zaliczyły przedmiotu prowadzonego przez mgr Krystynę Przybyłę. Wykładowca będzie dostępny w siedzibie Uczelni w dniu 22 maja 2015 r. od godz. 16.

 • Cz
  Maj
  07
  2015
  Administrator

  W sobotę, 9 maja 2015 r. w godz. 14.25-16.05 odbędzie się spotkanie seminaryjne z doc. dr n. med. E. Kędra, obecność obowiązkowa.

 • Cz
  Maj
  07
  2015
  Dorota Florek

  UWAGA PILNE !!!!!

  Studenci II semestru studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo, o numerach albumu: 2857, 2871, 2883, 2891, 2899, 2901, 2916, 2940 proszeni są o pilne zgłoszenie się do Zakładu Praktyk Zawodowych na najbliższym zjeździe tj. w dniach 08–10.05.2015 r.

 • Śr
  Kwi
  29
  2015
  Administrator

  Na stronie internetowej został zamieszczony opis procedury kontroli antyplagiatowej obowiązujący na uczelni. Szczegóły w zakładce praca licencjacka -> antyplagiat - link

 • So
  Mar
  14
  2015
  Administrator

  WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH W CZASIE ZJAZDÓW

  W GABINECIE DZIEKANA (s. 102)

  (ZE ZBIORÓW WŁASNYCH DZIEKANA)

  1. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M.: Psychologia rozwoju człowieka. Tom 1. Zagadnienia ogólne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 (wydanie V).
  2. Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.): Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Charakterystyka okresów życia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 (wydanie III).
  3. Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.): Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  4. Sęk H. (red. naukowa): Psychologia kliniczna. Tom 1-2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  5. Stuart-Hamilton Ian: Psychologia starzenia się. Wydawnictwo ZYSK i S-KA, Poznań 2006.
  6. Steuden S.: Psychologia starzenia się i starości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
  7. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V.: Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 1. Podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  8. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V.: Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 2. Motywacja i uczenie się. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  9. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V.: Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 3. Struktura i funkcje świadomości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
  10. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V.: Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 4. Psychologia osobowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
  11. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V.: Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 5. Człowiek i jego środowisko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • So
  Mar
  14
  2015
  Administrator

  Informacja dla studentów kierunku pielęgniarstwo

  studia pierwszego stopnia (pomostowe)

  piszących pracę licencjacką pod kierunkiem

  Pani Mgr Iwony Bejster

  Uprzejmie informuję, że w dniu 28 marca 2015 r. w godz. 13.30-14.15 Pani mgr Iwona Bejster oczekuje Państwa na Uczelni. Proszę przynieść na spotkanie około 60-70% pracy w formie drukowanej, proszę przynieść również część już poprawioną przez Panią mgr Iwonę Bejster.

                                                                                    Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa

 • Pt
  Lut
  20
  2015
  Administrator

  Zgodnie z planowanym terminem, egzamin 21.02.2015 r. - godz 12.35
  Osoby zwolnione z egzaminu:  /dostarczyły potwierdzenie specjalizacji/

  1.    Małgorzata Kamińska
  2.    Agata Kuty
  3.    Barbara Legomina
  4.    Mariola Mroczkowska
  5.    Beata Pietrzak
  6.    Beata Pniewska
  7.    Agata Pominkiewicz
  8.    Anna Szylak
  9.    Ewa Troczyńska
 • So
  Sty
  31
  2015
  Administrator

  Informujemy, że stypendia za okres styczeń - luty 2015 zostaną wypłacone 17 lutego w wysokości obowiązującej w semestrze zimowym 2014/2015.

  Stypendia na semestr letni 2015 (marzec -lipiec) zostaną wyliczone na podstawie:
  -  oficjalnej decyzji MNiSW przyznającej uczelni kwotę budżetu stypendialnego na 2015 rok
  - złożonych wniosków o przyznanie stypendium studentów (z zaświadczeniami o zarobkach za 2014 rok) 
   
  Termin składania wniosków (komplet dokumentów)  o przyznanie stypendium na semestr letni 2015 - 15 marca 2015
  Planowana  data przyznania i wypłaty stypendiów 20 marca 2015
   
  kanclerz WSM
 • N
  Sty
  18
  2015
  Administrator

  Harmonogramy zajęć praktycznych dla studentów studiów pielęgniarstwo pomostowe:

 • Cz
  Gru
  11
  2014
  Administrator

  Dziekan Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy Informuje, iż w czasie zjazdu w terminie 12-14 grudnia 2014 roku studenci pierwszego semestru studiów pomostowych proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu Uczelni w celu podpisania umowy (obecność obowiązkowa) oraz odebrania pakietu startowego. Z tekstem umowy można się zapoznać pod linkiem - LINK

 • Cz
  Gru
  11
  2014
  Administrator

  W dniu 13.12.2014 r. o godz. 10.45 w sali nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3 odbędzie się spotkanie w ramach seminarium licencjackiego z dr n. med. Elżbietą Grajczyk. Obecność obowiązkowa.

 • Pt
  Gru
  05
  2014
  Administrator

  Spotkanie z mgr Grażyną Zbieg w ramach seminarium licencjackiego odbędzie się dnia 13 grudnia 2014 r. o godz. 8.55 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3. Obecność obowiązkowa!

 • Pt
  Gru
  05
  2014
  Administrator

  Spotkanie z dr n. med. Aleksandrą Pytel w ramach seminarium licencjackiego odbędzie się dnia 13 grudnia 2014 r. o godz. 14.30 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3. Obecność obowiązkowa.

 • Pt
  Gru
  05
  2014
  Administrator

  W załączniku znajdują się Zarządzenia Dziekana w sprawie uzupełniających egzaminów dyplomowych z którymi bardzo proszę się zapoznać.

 • N
  Lis
  30
  2014
  Administrator

  Pierwsze spotkania z promotorami prac licencjackich odbędą się według następującego harmonogramu:

  • doc. dr n. med. Edyta Kędra - 05 grudnia 2014 r. godz. 16.15 w sali nr 300 przy ul. Powstańców Ślaskich 3,
  • mgr Krystyna Przybyła - 06 grudnia 2014 r. godz. 16.15 w sali nr 201 przy ul. Powstańców Ślaskich 3,
  • doc. dr n. med. Jolanta Pietras - 07 grudnia 2014 r. godz. 8.55 w sali nr 1 przy ul. Powstańców Ślaskich 3,
  • mgr Małgorzata Reszko - 07 grudnia 2014 r. godz. 15.20 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Ślaskich 3,
  • mgr Iwona Bejster - 13 grudnia 2014 r. godz. 15.20 w sali nr 201 przy ul. Powstańców Ślaskich 3.

  Terminy spotkań z pozostałymi promotorami zostaną podane w późniejszym terminie. Obecność na spotkaniach obowiązkowa.

 • Pt
  Lis
  21
  2014
  Administrator

  W dniu 06 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy przy placu Klasztornym 1 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego na którą zapraszamy studentów pierwszego semestru.

 • N
  Lis
  16
  2014
  Administrator

  Studia pomostowe 2014 grupa A1 – semestr 2

  Studenci grupy A1 studiów pomostowych proszeni są o stawienie się 21 listopada 2014 roku w sali 300 o godzinie 8.30

  Studia pomostowe 2014 grupa A2 – semestr 2

  Studenci grupy A2 studiów pomostowych proszeni są o stawienie się 21 listopada 2014 roku w sali 300 o godzinie 12.00

  Studenci studiów pomostowych sem. 2 proszeni są o wpisanie tematu pracy licencjackiej na 90 stronie indeksu studenckiego

 • Cz
  Lis
  06
  2014
  Administrator

  W związku z koniecznością dopełnienia formalności projektowych informujemy, że w dniach, kiedy będą się odbywały egzaminy dyplomowe każdy student zobowiązany jest podejść do sali informatycznej celem obligatoryjnego wypełnienia w wersji elektronicznej ankiety absolwenta. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku zostaną niedopuszczone do egzaminu dyplomowego część teoretyczna.

 • Cz
  Lis
  06
  2014
  Administrator

  W załącznikach znajdują się szczegółowe wykazy osób przystępujących do egzaminu dyplomowego część praktyczna w dniach 26-28.11.2014. Bardzo proszę się z nimi zapoznać. Egzaminy rozpoczynać się będą od godz. 8.30

  26.11.2014 r.

  27.11.2014 r.

  28.11.2014 r.

 • Pt
  Paź
  24
  2014
  Administrator

  W załączniku podany jest wzór wypełnienia indeksu w zakresie praktycznej nauki zawodu w semestrze II dla studentek studiów pomostowych GRUPA A-2014. Załącznik

 • Cz
  Paź
  23
  2014
  Administrator

  Spotkanie konsultacyjne z doc. dr n. med. Jolantą Pietras zaplanowane na dzień 24.10.2014 r. zostało przesunięte na dzień 25.10.2014 r. na godz. 9.50.

 • Śr
  Paź
  01
  2014
  Administrator

  Konsultacje u doc. dr n. med. Jolanty Pietras zaplanowane na dzień 03.10.2014 r. rozpoczną się o godz. 12.35 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Sląskich 3. Za zmianę przepraszamy.

 • Pt
  Wrz
  26
  2014
  Administrator

  Zaliczenie poprawkowe z podstawowej opieki zdrowotnej odbędzie się dnia 21 listopada 2014 o godz. 11.30 w sali nr 301 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Wrz
  25
  2014
  Administrator

  W załączniku znajdują się Zarządzenia Dziekana dotyczące egzaminów dyplomowych z którymi prosimy się zapoznać.

  Zarządzenie nr 1

  Zarządzenie nr 2

 • Cz
  Wrz
  25
  2014
  Administrator

  Warunkiem przystąpienia do egzaminów dyplomowych jest spełnienie przez studenta następujących wymogów:

  • złożenie do dnia 31 października 2014 r. w Dziekanacie Uczelni wymaganych egzemplarzy pracy dyplomowej zatwierdzonej przez promotora i po pozytywnej ocenie antyplagiatowej,
  • złożenie do dnia 21 listopada 2014 r. w Dziekanacie indeksów wraz z kartami okresowych osiągnięć studentów - oba dokumenty muszą posiadać komplet wpisów z zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • złożenie do dnia 21 listopada 2014 r. w Dziekanacie podbitych kart obiegowych poświadczających rozliczenie się z Uczelnianą Biblioteką.
 • Wt
  Wrz
  23
  2014
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż zajęcia praktyczne z przedmiotu "Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne" w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu prowadzone będą przez Panią mgr Anettę Szymańską. Uprzejmie prosimy o kontaktowanie się z nauczycielem pod numerem telefonu 74/64-89-628.

 • So
  Wrz
  20
  2014
  Administrator

  Studenci studiów pomostowych proszeni są o dostarczenie 4 zdjęć do dyplomu o rozmiarach 45 mm na 65 mm.

 • Cz
  Wrz
  18
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr Lidią Biłogan odbędzie się dnia 20.09.2014 o godz. 14.00 w sali 204 przy ul. Powstańców Sląskich 3.

 • Pn
  Wrz
  15
  2014
  Administrator

  Spotkanie osób, które wyraziły chęć kontynuacji kształcenia na studiach magisterskich z Dziekanem Wydziału odbędzie się dnia 21 września 2014 o godz. 8.15 w sali 300 przy ul. Powstańców Śląskich 3. Obecność obowiązkowa.

 • Śr
  Wrz
  10
  2014
  Administrator

  Spotkanie konsultacyjne z doc. dr n. med. Jolantą Pietras zaplanowane na dzień 20.09.2014 r. na godz. 9.50 zostaje przesunięte na ten sam dzień, tj. 20.09.2014 r. na godz. 10.45 do sali nr 204 przy ul. Powstańców Sląskich 3. Za zmianę przepraszamy.

 • Pt
  Wrz
  05
  2014
 • Cz
  Sie
  28
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się dnia 30.08.2014 o godz. 14.00 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3

 • N
  Sie
  24
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr Iwoną Bejster odbędzie się dnia 30.08.2014 r. o godz. 11.40 w sali 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Śr
  Sie
  20
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr M. Modl odbędzie się dnia 30.08.2014 o godz. 11.40 w sali 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • N
  Sie
  10
  2014
  Administrator

  II termin składania prac dyplomowych dla osób chcących przystąpić do egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2013/2014:
  - do 15 września 2014 r. złożenie pracy do kontroli antyplagiatowej,
  - do  25 września 2014 r. złożenie wymaganych egzemplarzy pracy dyplomowej w Dzienacie.

 • N
  Sie
  10
  2014
  Administrator

  Uroczyste wręczenie dyplomów dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo (studia pomostowe i magisterskie) i ratownictwo medyczne odbędzie się dnia 05 września 2014 r. o godz. 16.00. Miejsce uroczystości podane zostanie osobnym komunikatem. Serdecznie zapraszamy.

 • N
  Lip
  27
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się harmonogram spotkań seminaryjnych w II semestrze z mgr Krystyną Przybyłą - pobierz.

 • Cz
  Lip
  03
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się wykaz terminów spotkań konsultacyjnych z doc. dr n. med. Jolantą Pietras obowiązujący w kolejnym semestrze - pobierz.

 • Cz
  Lip
  03
  2014
  Administrator

  UWAGA!!! Przypominamy studentkom grupy A-2014, iż w dniu 05.07.2014 r. upływa ostateczny termin dokonywania wyboru placówek ochrony zdrowia na praktyczną naukę zawodu, która będzie realizowana w II semestrze. Osoby, które do tego dnia nie dokonają wyboru zostaną z góry automatycznie przydzielone do realizacji ww.

 • Śr
  Lip
  02
  2014
  Administrator

  Uwaga studenci o numerach indeksu 2517 i 2506: Egzamin dyplomowy poprawkowy część praktyczna odbędzie się dnia 27.07.2014 r. o godz. 9.00 w sali nr 4 przy ul. Powstańców Sląskich 3. Egzamin dyplomowy teoretyczny zaplanowany jest również na dzień 27.07.2014 po pozytywnym zaliczeniu poprawki z części praktycznej.

 • Śr
  Lip
  02
  2014
  Administrator

  UWAGA!!!
  W załączeniu przedstawiamy wzór wypełnienia indeksu po zakończeniu realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w I semestrze. Zobowiązuje się wszystkich studentów do wypełnienia indeksów zgodnie ze wzorem w załączniku oraz BEZWZGLĘDNE ZŁOŻENIE W DNIU 04.07.2014 r. BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZONYM EGZAMINIE do Zakładu Praktyk Zawodowych w celu uzyskania zaliczenia.

  Wzór - plik excela.

  Wzór - plik pdf.

 • Śr
  Lip
  02
  2014
  Administrator

  UWAGA PILNE!!! 
  W związku z rozliczeniem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, realizowanych w I semestrze, uprzejmie prosi się o pilne bezwzględne zgłoszenie się do Zakładu Praktyk Zawodowych studentek o następujących numerach albumów: 2631, 2672, 2637, 2559, 2613, 2697, 2644, 2670, 2700, 2576, 2706.

 • Śr
  Lip
  02
  2014
  Administrator

  W Dziekanacie znajdują się do odbioru sprawdzone prace od promotora mgr M. Modl

 • N
  Cze
  29
  2014
  Administrator

  Na stronie internetowej Uczelni znajduje się obowiązujący harmonogram zjazdów na drugi semestr zaczynający się zajęciami w dniach 25-27.07.2014 r. (Dla Studenta -> Harmonogram zajęć)

 • N
  Cze
  29
  2014
  Administrator

  W związku z koniecznością dokonania zaliczenia semestru I wszyscy studenci studiów pomostowych 2014 zobligowani są do osobistego złożenia w Dziekanacie Uczelni kompletnej karty okresowych osiągnięć studenta wraz z indeksem (w jednym i drugim dokumencie musi się znajdować komplet wpisów i podpisów) do dnia 11.07.2014 r.

 • N
  Cze
  29
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się obowiązujący harmonogram na zjazd 4-6.07.2014 r. - pobierz.

 • Pt
  Cze
  20
  2014
  Administrator

  Seminarium licencjackie z mgr M. Modl odbędzie się dnia 22.06.2014 o godz. 13.30 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Ślaskich 3.

  Seminarium licencjackie z doc. dr n.med. E. Kędrą odbędzie się dnia 04.07.2014 o godz. 11.40 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Ślaskich 3. Proszę ze sobą zabrać indeksy i karty okresowych osiągnięć studenta.

 • Śr
  Cze
  11
  2014
  Administrator

  W zawiązku z koniecznością dopełnienia formalności wynikających z kształcenia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS istnieje konieczność uzupełnienia przez studentów odpowiednich elektronicznych ankiet. Dlatego też prosimy, aby wskazane niżej osoby w wyznaczonych dniach zgłosiły się do sali informatycznej (sala nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3) celem dopełnienia formalności:

  w dniu 13.06.2014 r. (piątek) - studenci o numerach indeksów od 2456 do 2510;
  w dniu 14.06.2014 r. (sobota) - studenci o numerach indeksów od 25116 do 2556.

  Dotyczy to studentów, którzy zostali dopuszczeni do egzaminu dyplomowego część praktyczna.

 • Śr
  Cze
  11
  2014
  Administrator

  W załączniku znajdują się wykazy osób, które zostają dopuszczone do egzaminu dyplomowego część praktyczna z podziałem na dni egzaminacyjne i komisje. Bardzo proszę zapoznać się z  wykazami i do nich zastosować:

  21.06.2014 r.

  22.06.2014 r.

 • So
  Cze
  07
  2014
  Administrator

  Osoby biorące w dniu wczorajszym udział w zaliczeniu poprawkowym z badań naukowych w pielęgniarstwie uzyskały zaliczenie. Dotyczy to obu grup (A1 i A2). W związku z tym bardzo proszę o złożenie w dniu 8.06.2014 (po zajęciach dydaktycznych) w Dziekanacie Uczelni indeksów wraz z kartami celem dokonania wpisów

 • Pt
  Maj
  30
  2014
  Administrator

  W związku ze zbliżającymi się terminami egzaminów dyplomowych informujemy, że warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dyplomowego jest:

  • złożenie w terminie do 05.06.2014 r. w Dziekanacie wymaganych regulaminem dyplomowania egzemplarzy prac dyplomowych licencjackich;
  • osobiste złożenie w terminie do 15.06.2014 w Dziekanacie kompletnej karty osiągnięć okresowych studenta wraz z indeksem (wpisy w obu dokumentach muszą być kompletne);
  • złożenie w terminie do 15.06.2014 w Dziekanacie karty obiegowej potwierdzonej przez wyznaczone działy.

  Niewywiązanie się w terminie z powyższych obowiązków skutkować będzie niewyrażeniem zgody na przystąpienie do egzaminu dyplomowego część praktyczna w wyznaczonym terminie czerwcowym.

 • Pt
  Maj
  30
  2014
  Administrator

  W związku z licznymi prośbami ze strony obu grup w dniu 06 czerwca 2014 z przedmiotu "badania naukowe w pielęgniarstwie" ustalone zostały następujące zasady:

  • grupa A1 - konsultacje  z przedmiotu godz. 9.50 w sali nr 301, natomiast o godz. 11.00 zaliczenie poprawkowe w sali nr 301 przy ul. Powstańców Śląskich 3;
  • grupa A2 - konsultacje  z przedmiotu godz. 11.40 w sali nr 301, natomiast o godz. 13.30 zaliczenie poprawkowe w sali nr 301 przy ul. Powstańców Śląskich.

   

 • N
  Maj
  25
  2014
  Administrator

  W załączniku znajdują się wyniki zaliczenia z badań naukowych w pielęgniarstwie dla grupy A1. Zaliczenie poprawkowe: 06.06.2014 godz. 10.45 w sali nr 301 przy ul. Powstańców Śląskich 3. Załącznik

 • So
  Maj
  24
  2014
  Administrator

  W załączniku znajdują się wyniki zaliczenia z badań naukowych w pielęgniarstwie dla grupy A2. Zaliczenie poprawkowe: 06.06.2014 godz. 16.15 w sali nr 301 przy ul. Powstańców Śląskich 3. Załącznik

 • So
  Maj
  24
  2014
  Administrator

  Zaliczenie uzupełniające z przedmiotu realizowanego przez lek. med. St. Furtana dla osób go nieposiadających odbędzie się dnia 08.06.2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 201 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Śr
  Maj
  21
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne dla studentów studiów licencjackich 2014 (Pomostowe 2014) z Panią mgr Grażyną Zbieg odbędzie się 23 maja (piątek) o godz. 14.25 w sali 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Maj
  15
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się uaktualniony terminarz egzaminów dyplomowych teoretycznych - pobierz.

 • N
  Maj
  11
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się terminarz zajęć na semestr II - pobierz.

 • N
  Maj
  11
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się wykaz ocen z zaliczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz termin poprawki - pobierz.

 • N
  Maj
  11
  2014
  Administrator

  Informujemy, iż w dniu 23 maja o godz. 15.00 na terenie uczelni  odbędzie się prezentacja programu "CURA SWISS" poprzez firmę Contrain Poland. Jest to program oferujący podjęcie pracy dla polskich pielęgniarek w Szwajcarii połączony z kursem doskonalącym języka niemieckiego i  doskonalącym wiadomości z zakresu specyfiki pracy pielęgniarskiej w Szwajcarii.

 • Cz
  Maj
  08
  2014
  Administrator

  Studentki II semestru studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo, proszone są  o rozliczenie się ze zrealizowanych dotychczas praktyk zawodowych na najbliższym zjeździe tj. w dniach 10-11.05.2014 r. Przyjmowana będzie tylko i wyłącznie kompletna dokumentacja (karta monitorowania + proces pielęgnowania, ostemplowane i podpisane zgodnie z wymogami).

 • Śr
  Maj
  07
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się:

  - dnia 10.05.2014 o godz. 10.45 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3 - grupa Pomostowe 2014

  - dnia 10.05.2014 r. o godz. 12.35 w sali nr 5 przy ul. Chłapowskiego 13 - grupa Pomostowe 2013.

 • Śr
  Maj
  07
  2014
  Administrator

  Zarządzenia Dziekana w sprawie egzaminu dyplomowego:

  Cześć praktyczna.

  Cześć teoretyczna.

 • Śr
  Kwi
  30
  2014
 • N
  Kwi
  27
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się przesłana przez p. mgr M. Modl baza proponowanych tematów prac licencjackich. Załącznik

 • Cz
  Kwi
  24
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z doc. dr n. med. Edytą Kędrą odbędzie się dnia 10.05.2014 r. o godz. 13.30 w sali 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3. Na spotkanie proszę zabrać ze sobą indeksy i karty okresowych osiągnięć studenta. Obecność obowiązkowa.

 • Śr
  Kwi
  23
  2014
  Administrator

  Studenci kierunku pielęgniarstwo grupa A 2014 studia pomostowe o poniższych numerach albumu proszeni są o zgłoszenie się w dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy w czasie zjazdu  w celu podpisania dokumentacji:

  2565, 2573, 2574, 2600, 2617, 2631, 2635, 2636, 2637, 2642, 2650, 2651, 2661, 2667, 2677, 2690, 2692, 2702, 2706, 2728, 2729, 2738, 2742, 2746.

 • Wt
  Kwi
  22
  2014
  Administrator

  Dostępny jest podział na grupy ćwiczeniowe studentów studiów pomostowych (grupa 2014) - pobierz.

 • Wt
  Kwi
  22
  2014
  Administrator

  Seminarium licencjackie dla studentów studiów pomostowych (grupa 2013) (mgr. W. Zielonka) odbędzie się dnia 26.04.2014 o godz. 10.30 ul. Chłapowskiego 13.

 • Wt
  Kwi
  15
  2014
  Administrator

  Studentki I semestru studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo, które zgłosiły chęć realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. proszone są o PILNE zgłoszenie się do ww. placówki do Naczelnej Pielęgniarki w celu złożenia wniosku o pozwolenie na realizację powyższego.

  O podjętej decyzji przez placówkę należy pilnie poinformować Zakład Praktyk Zawodowych pod bezpośrednim numerem telefonu 76/854-99-41".

 • Wt
  Kwi
  15
  2014
  Administrator

  Studentki II semestru studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo, skierowane na zajęcia praktyczne z przedmiotu „Podstawowa opieka zdrowotna” do DOMMED-u w Głogowie, informujemy iż nastąpiła zmiana placówki realizacji powyższego na „Miedziowe Centrum Zdrowia” S.A. ul. Sportowa 1 B, 67-200 Głogów.

  Termin realizacji zajęć praktycznych oraz podany nauczyciel nie ulegają zmianie.

 • Cz
  Kwi
  10
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się 25.04.2014 r. o godz. 16.15 w sali nr 5 przy ul. Chłapowskiego 13

 • Cz
  Kwi
  10
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się 25.04.2014 r. o godz. 14.25 w sali nr 5 przy ul. Chłapowskiego 13.

 • Śr
  Kwi
  09
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z dr n. med. A. Pytel w dniu 12.04.2014 r. zostaje przeniesione z sali 203 do sali 204 przy ul. Powstańców Sląskich 3 (godziny pozostają bez zmian)

 • Śr
  Kwi
  09
  2014
  Administrator

  Konsultacje z doc. dr n. med. Jolantą Pietras w dniu 13.04.2014 r. zostają przeniesione z sali nr 203 do sali nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3 (godziny pozostają bez zmian).

 • Śr
  Kwi
  09
  2014
  Administrator

  Na stronie internetowej Uczelni, w zakładce "Ankiety " i w podzakładce "Pielęgniarki - szkolenia dofinansowane UE" (Ankieta - klik) znajduje się krótka ankieta, którą prosilibyśmy aby wypełnić poprzez wybranie preferowanych odpowiedzi. Ma ona posłużyć zorientowaniu się w zapotrzebowaniu na kursy i szkolenia, o które Uczelnia mogłaby się starać w ramach dofinansowań ze środków UE. Za pomoc w pozyskaniu tych informacji i udział w badaniu - dziękujemy.

 • Śr
  Kwi
  09
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr M. Modl odbędzie się 10.05.2014 o godz. 11.40 w sali 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3

 • Śr
  Kwi
  09
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr M. Modl odbędzie się 10.05.2014 o godz. 9.50 w sali 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3

 • Śr
  Mar
  26
  2014
  Administrator

  Spotkania seminaryjne z mgr Krystyną Przybyłą odbywać się będą według następującego terminarza:

  - 06.04.2014 godz. 18.05 w sali nr 301 przy ul. Powstańców Śląskich 3.
  - 26.04.2014 godz. 16.15 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Sląskich 3
  - 09.05.2014 godz. 16.15 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Śr
  Mar
  26
  2014
  Administrator

  Spotkania seminaryjne z mgr Krystyną Przybyłą w miesiącu maju i czerwcu odbywać się będą według następującego terminarza:

  - 09.05.2014 godz. 17.10 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.
  - 23.05.2014 godz. 17.10 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Sląskich 3
  - 06.06.2014 godz. 17.10 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3

 • So
  Mar
  22
  2014
  Administrator

  Spotkania seminaryjne z mgr Krystyną Przybyłą w miesiącu kwietniu odbywać się będą według następującego terminarza:

  - 06.04.2014 godz. 12.35 w sali nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3.
  - 25.04.2014 godz. 16.15 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Sląskich 3.

 • Cz
  Mar
  20
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr Lidią Biłogan odbędzie się dnia 21.03.2014 r. o godz. 12.35 w sali nr 201 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Mar
  20
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się harmonogram pierwszych spotkań seminaryjnych. Prosimy o zapoznanie się z nim i obecność na tych spotkaniach - pobierz.

 • Wt
  Mar
  18
  2014
  Administrator

  UWAGA !

  Studentki II semestru studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo o numerach albumów: 2511, 2515, 2552, proszone są o bezwzględne zgłoszenie się do Zakładu Praktyk Zawodowych na najbliższym zjeździe.

 • Pt
  Mar
  14
  2014
  Administrator

  Dnia 04 kwietnia 2014 r. (piątek) o godz. 16.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy przy ul. Plac Klasztorny 7 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Obecność obowiązkowa.

 • Śr
  Mar
  12
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się Zarządzenie Dziekana dotyczące wykazu zagadnień do egzaminu dyplomowego teoretycznego z którym bardzo proszę się zapoznać - pobierz.

 • N
  Mar
  09
  2014
  Administrator

  Elektroniczny system wyboru promotorów dla studentów studiów pomostowych nabór 2014 zostanie uruchomiony w dniu 13.03.2014 r. (czwartek) o godzinie 15:00.

 • Wt
  Mar
  04
  2014
  Administrator

  Konsultację (mgr W. ZIelonka) odbędą się dnia 8.03.2014 r. w godz. 10:15-11:00.

 • N
  Mar
  02
  2014
  Administrator

  Dostępny jest podział na grupy wykładowe dla studentów studiów pomostowych nabór luty 2014 - pobierz.

  Wszelkie zmiany dotyczące grup będą dokonywane 7 marca 2014 roku w Dziekanacie.

 • So
  Mar
  01
  2014
  Administrator

  Uwaga studenci studiów pomostowych, nabór październik 2014: Od zjazdu 07-09.03.2014 zajęcia dydaktyczne zostają przeniesione z ulicy Powstańców Śląskich 3 na ul. Chłapowskiego 13. Prosimy o zastosowanie się do zmiany, która już została naniesiona na planach zajęć znajdujących się na stronie internetowej Uczelni.

 • Cz
  Lut
  20
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się szczegółowy wykaz spotkań konsultacyjnych u doc. dr n. med. Jolanty Pietras obowiązujący w semestrze letnim 2013/2014. Załącznik

 • Cz
  Lut
  20
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się dnia 22.02.2014 r. o godz. 9.00 w sali 201 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Lut
  06
  2014
  Administrator

  Termin składania w Dziekanacie indeksów i kart egzaminacyjnych do zaliczenia semestru zimowego upływa z dniem 28 lutego 2014 r. Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru jest przedłożenie w/w dokumentów z kompletem wpisów i podpisów osobiście w Dziekanacie.

 • Śr
  Lut
  05
  2014
  Administrator

  Wyniki egzaminu z Podstaw pielęgniarstwa (mgr K. Przybyła) - pobierz.

 • Pn
  Lut
  03
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się obowiązujący harmonogram egzaminów na weekend 7-9.02.2014 - pobierz.

 • Śr
  Sty
  29
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się harmonogram egzaminów w terminie 31.01-02.02.2014 r. - pobierz.

 • N
  Sty
  26
  2014
  Administrator

  Zaliczenie poprawkowe z promocji zdrowia odbędzie się 31.01.2014 r. o godz. 11.40 w sali 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Sty
  09
  2014
  Administrator

  Plik ćwiczeniowy do tworzenia automatycznego spisu treści w edytorze tekstu MS Word - pobierz.

  Aktualizacja: Dostępne są instrukcje tworzenia spisu treści dla programów: MS Word 2003, MS Word 2007/2010.

 • Śr
  Sty
  08
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się terminarz zjazdów na semestr letni 2013/2014. Natomiast szczegółowe plany zajęć na semestr letni pojawią się na stronie internetowej po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, tj. po 09.02.2014 r. - pobierz.

 • Śr
  Sty
  08
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr I. Bejster odbędzie się dnia 11.01.2014 r. o godz. 12.35 w sali gimnastycznej przy ul. Powstańców Śląskich 3

 • Śr
  Sty
  08
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z doc. dr n. med. E. Kędrą odbędzie się dnia 26.01.2014 r. o godz. 8.55 w sali 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3. Na spotkanie proszę zabrać indeksy i karty egzaminacyjne. Obecność obowiązkowa.

 • Cz
  Gru
  12
  2013
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr W. Zielonką odbędzie się dnia 15.12.2013 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Gru
  12
  2013
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się dnia 15.12.2013 r. o godz. 10.45 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Wt
  Lis
  26
  2013
  Administrator

  UWAGA PILNE!!!

  Studentki I semestru I roku studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo o numerach albumu 2464, 2475, 2476, które zostały skierowane na praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne do Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, proszone są o pilny kontakt z placówką ochrony zdrowia w sprawie ograniczenia możliwego terminu realizacji ww. praktyk zawodowych z przyczyn nie zależnych od Uczelni do dnia 19 grudnia 2013 r. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kierownikiem Zakładu Praktyk Zawodowych pod bezpośrednim numerem telefonu 76/854-99-41.

 • Wt
  Lis
  26
  2013
  Administrator

  UWAGA PILNE!!!

  Studentki I semestru I roku studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo o numerach albumu 2464, 2475, 2476, które zostały skierowane na praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne do Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, proszone są o pilny kontakt z placówką ochrony zdrowia w sprawie ograniczenia możliwego terminu realizacji ww. praktyk zawodowych z przyczyn nie zależnych od Uczelni do dnia 19 grudnia 2013 r. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kierownikiem Zakładu Praktyk Zawodowych pod bezpośrednim numerem telefonu 76/854-99-41.

 • Pt
  Lis
  22
  2013
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z Panią mgr Grażyną Zbieg odbędzie się 23.11. 2013 r o godz. 12.35 w sali nr 300 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Pt
  Lis
  22
  2013
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się dnia 24.11.2013 r. o godz. 12.30 w sali nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • N
  Lis
  17
  2013
  Administrator

  Spotkania seminaryjne z mgr Krystyną Przybyłą odbywać się będą według następującego harmonogramu:

  23.11.2013 godz. 8.00 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3;
  14.12.2013 godz. 17.10 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3;
  20.12.2013 godz. 16.15 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3;
  11.01.2014 godz. 19.00 w sali nr 300 przy ul. Powstańców Śląskich 3;
  24.01.2014 godz. 17.10 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • So
  Lis
  16
  2013
  Administrator

  Na stronie internetowej zamieszczono nowy wzór karty realizacji pracy licencjackiej - ze znakami UE. Studentów studiów pomostowych współfinansowawanych z UE prosimy o pobranie i wypełnienie nowej wersji - nowy wzór.

 • Cz
  Lis
  14
  2013
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się dnia 17.11.2013 r. o godz. 12.30 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3

 • Wt
  Lis
  12
  2013
  Administrator

  Ze względu na zmianę nazewnictwa (numeracji) grup zamieszczono nowy, z aktualizowany podział na grupy. Prosimy Studentów o zapoznanie się z nim - nowy podział.

 • Pt
  Lis
  08
  2013
  Administrator

  Harmonogramy zajęć praktycznych dla studiów pomostowych (I rok, I semestr):

  1. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - pobierz.
  2. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - pobierz.
  3. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - pobierz.

 • Cz
  Lis
  07
  2013
  Administrator

  Informujemy, iż Albumy Absolwentów 2013 czekają na odbiór w sali nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3 (sala informatyczna). Zapraszamy po ich odbiór Absolwentów którzy zapisywali się na ww Album (od wtorku do niedzieli w godz. 8-15). Jednocześnie informujemy, że dzisiaj zostały wysłane pocztą (list polecony) Albumy do osób które wybrały tą formę dostarczenia. W przypadku nie otrzymania przesyłki w ciągu dwóch tygodni prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia sytuacji.

 • Wt
  Lis
  05
  2013
  Administrator

  Informujemy, że nastąpiła zmiana godzin otwarcia dziekanatu. Dziekanat w dniach wtorek-czwartek będzie czynny w godzinach 8-15. Godziny otwarcia w pozostałe dni pozostają bez zmian.

 • N
  Paź
  27
  2013
  Administrator

  Odwołane z dnia 26.10.2013 r. pierwsze spotkanie seminaryjne z mgr Małgorzatą Reszko zostało przeniesione na 17 listopada 2013 r. na godz. 10.45 w sali 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Paź
  24
  2013
  Administrator

  W załączniku znajduje się szczegółowy harmonogram pierwszych spotkań w ramach seminarium licencjackiego u wybranych przez Państwa promotorów. Bardzo proszę o zapoznanie się z nim i zastosowanie się do terminów - pobierz.

 • Cz
  Paź
  24
  2013
  Administrator

  W załączniku znajduje się obowiązujący harmonogram pisania pracy licencjackiej. Proszę się z nim zapoznać i zastosować - pobierz.

 • N
  Paź
  20
  2013
  Administrator

  Dostępny jest podział na grupy Studentów studiów pomostowych 2013 - pobierz - wersja po aktualizacji.

 • Cz
  Paź
  10
  2013
  Administrator

  Dnia 24 października 2013 r. (godzina 9:00) uruchomiony zostanie na głównej stronie Uczelni elektroniczny wybór promotorów prac licencjackich. Liczba miejsc do każdego z nich jest ograniczona, dlatego też prosimy o przemyślany wybór, gdyż nie będzie możliwości dokonywania zmian.

 • Cz
  Paź
  10
  2013
  Administrator

  W załączniku znajduje się harmonogram konsultacji seminaryjnych u doc. dr n. med. Jolanty Pietras obowiązujący w semestrze zimowym 2013/2014. Prosimy o zapoznanie się z nim i dopasowanie się do wyznaczonych terminów spotkań - pobierz.

 • Pt
  Paź
  04
  2013
  Administrator

  Absolwentki studiów pomostowych (rok 2012/2013) na kierunku pielęgniarstwo proszone są o pilny kontakt ze starostą roku w sprawie organizowanej imprezy. Telefon kontaktowy 606-679-061

 • Cz
  Paź
  03
  2013
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi Zakład Praktyk Zawodowych został przeniesiony z pokoju numer 2 do pokoju numer 5.

 • Pt
  Sie
  23
  2013
  Administrator

  Przypominamy Studentom, że najpóźniej w dniu obrony należy złożyć w Dziekanacie kompltet zdjęć. Będą one (oprócz dyplomów) wykorzystane również w albumie pamiątkowym studentów. Dokładniejsze informację o albumie u Starostów.


Więcej artykułów…

 1. Ogłoszenia - Kursy i szkolenia