Ankiety

W związku z koniecznością dopełnienia formalności projektowych informujemy, że w dniach, kiedy będą się odbywały egzaminy dyplomowe każdy student zobowiązany jest podejść do sali informatycznej celem obligatoryjnego wypełnienia w wersji elektronicznej ankiety absolwenta. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku zostaną niedopuszczone do egzaminu dyplomowego część teoretyczna.