Godziny pracy Uczelni od dnia 29.03.2024 r. do 01.04.2024 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 29.03.2024 r. do 01.04.2024 r.  Uczelnia będzie nieczynna.

 

Wypłata stypendiów za miesiąc marzec 2024 w dniu 25 marca 2024

Szanowni Studenci,
 
Informujemy, iż w dniu 25 marca 2024 zostaną wypłacone:
- stypendia dla niepełnosprawnych (600zł - 900zł/miesiąc)
- zapomogi 
 
 stypendia rektora za miesiąc marzec 2024 (za wyniki w nauce) zostaną  wypłacone po  otrzymaniu decyzji z MEiN o wysokości przyznanej dotacji na rok 2024 na fundusz stypendialny.
Corocznie decyzja to zostaje wydana przez MEiN dopiero w pierwszej połowie kwietnia.
 
 
Planowana data księgowania wpłat na kontach bankowych studentów to 25 marca 2024 po godz. 16.00  
 
 
Przypominamy, że Uczenia w roku 2024 nadal przyjmuje wnioski o  zapomogi z tytułu zdarzeń losowych (wypadek, ciężka choroba studenta lub osoby bliskiej, będące  na utrzymaniu studenta, urodzenie dziecka itp... ). Osoby zainteresowane taką formą wsparcia zapraszamy do dziekanatu uczelni, celem uzyskania szczegółowych informacji.
 
Kanclerz WSM
Aleksander Pękała
 

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci magister pielęgniarstwa Grażyny Zbieg

LOGO WSM

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

magister pielęgniarstwa

Grażyny Zbieg

wieloletniej i wysoko cenionej nauczycielki akademickiej, wychowawczyni wielu pokoleń studentek/studentów 

kierunku Pielęgniarstwa  i Ratownictwa Medycznego 

Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy .

Pogrzeb zmarłej odbędzie się w piątek  2 lutego o godz. 13:00 

na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Władze Uczelni wraz z całą Społecznością Akademicką

Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy.

 

Wypłata stypendiów za miesiąc luty 2024 w dniu 20 lutego 2024

Szanowni Studenci,
 
Informujemy, iż w dniu 20 lutego 2024 wypłaciliśmy:
- stypendia rektora (za wyniki w nauce) (450zł - 700zł/miesiąc)
- stypendia dla niepełnosprawnych (550zł - 750zł/miesiąc)
- zapomogi i stypendia socjalne 
 
za okres luty  2024
Planowana data księgowania wpłat na kontach bankowych studentów to 21 luty 2024 po godz. 13.00  
 
 
Przypominamy, że Uczelnia w roku 2024 nadal przyjmuje wnioski o  zapomogi z tytułu zdarzeń losowych (wypadek, ciężka choroba studenta lub osoby bliskiej, będące  na utrzymaniu studenta, urodzenie dziecka itp... ). Osoby zainteresowane taką formą wsparcia zapraszamy do Dziekanatu Uczelni, celem uzyskania szczegółowych informacji.
 
Kanclerz WSM
Aleksander Pękała
 

Wypłata stypendiów za miesiąc styczeń 2024 w dniu 18 stycznia 2024

Szanowni Studenci,
 
Informujemy, iż w dniu 18 stycznia 2024 wypłaciliśmy:
- stypendia rektora (za wyniki w nauce) (450zł - 700zł/miesiąc)
- stypendia dla niepełnosprawnych (550zł - 750zł/miesiąc)
 
za okres: styczeń 2024
Planowana data księgowania wpłat na kontach bankowych studentów to 19 stycznia 2024 po godz. 15.00  
 
Przypominamy, że uczenia w roku 2024 nadal przyjmuje wnioski o  zapomogi z tytułu zdarzeń losowych (wypadek, ciężka choroba studenta lub osoby bliskiej, będące n na utrzymaniu studenta, urodzenie dziecka itp... ). Osoby zainteresowane taką formą wsparcia zapraszamy do dziekanatu uczelni, celem uzyskania szczegółowych informacji.
 
Kanclerz WSM
Aleksander Pękała