Ustalenie wysokości zapomóg i stypendiów w semestrze letnim 2023 / termin ich wypłaty za okres marzec - kwiecień 2023

Informujemy, iż została ustalona wysokość zapomóg i stypendiów na semestr letni 2023.
Zostaną one wypłacone w 4 ratach. (marzec- czerwiec)
Są one dostępne w zakładce Stypendia i zapomogi / zakładka Stawki

 

W dniach 28 i 29 kwietnia 2023 roku zostały wypłacone wszystkie przyznane:
- zapomogi
- stypendia dla niepełnosprawnych

za okres marzec - kwiecień 2023.

Planowana data ich księgowania na kontach bankowych studentów to 2 maja 2023.

 

Stypendia rektora za okres marzec -kwiecień 2023 zostaną wypłacone natychmiast po otrzymaniu dotacji z MEIN na ten cel.
Szacowana data otrzymania dotacji to 16-19 maj 2023 roku.

 

kanclerz WSM
Aleksander Pękała