Wybór promotorów dla studentów II roku

Informujemy studentów drugiego roku, iż w dniu 14 września od godz. 15 dostępny będzie formularz wyboru promotorów. Wybór promotora jest obowiązkowy. Liczba miejsc do poszczególnych promotorów jest ograniczona i została podana poniżej. Wyboru promotorów należy dokonać jak najszybciej.

l.p.

Imię i nazwisko promotora

Liczba prac

1

Dr Lucyna Sochocka, prof. WSM

20

2

Dr Irena Smółka, prof. WSM

20

3

Dr Wiesław Zielonka

20

4

Dr Agnieszka Strama, prof. WSM

20

5

Dr Mariusz Stachowiak

16

6

Dr Elżbieta Grajczyk

10

7

Dr Marta Gawlik

20

8

Dr Jarosław Czeszejko-Sochacki

10

9

Dr Celina Witkowska

10

10

Dr Maria Zajączkowska

10

11

Dr Ryszard Pękała, prof. WSM

12