Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencje Naukowo-Szkoleniową „Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne”

 

logo

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy i Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne”, która odbędzie się

29 maja 2021 r.  w formule on-line, o godz. 9.00

Tematy wiodące konferencji:

  1. Błędy medyczne i odpowiedzialność zawodowa pracowników ochrony zdrowia
  1. System Zespołów Szybkiego Reagowania w szpitalu
  2. Urazy u dzieci jako stałe wyzwanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
  3. Stosowanie przymusu bezpośredniego przez personel medyczny w świetle najnowszych wytycznych
  4. Nowoczesne technologie jako narzędzia wspierające opiekę nad pacjentem
  5. Statystyka medyczna – informacje do przewidywania problemów zdrowotnych społeczeństwa
  6. Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna – nowe wyzwania
  7. EKG – rutynowe działania mogące spowodować błędy w diagnostyce
  8. Dyspozytor medyczny -  zawód wykraczający poza ramy zawodów medycznych

 

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konferencji
oraz dokonać rejestracji w arkuszu zgłoszeniowym, do którego link znajduje się na stronie internetowej
www.wsmlegnica.pl w zakładce O Uczelni – Konferencje –  „Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne”

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

 

Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym– ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS www.wsmlegnica.pl w zakładce O Uczelni — Publikacje, po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.