[2022] Obchody 155. Rocznicy Urodzin Marii Skłodowskiej – Curie