Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „III Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne” pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne w ujęciu interdyscyplinarnym w obliczu zagrożeń współczesnego świata”

 logo konf

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy i Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
zapraszają do udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

 „III Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne”

„Bezpieczeństwo zdrowotne w ujęciu interdyscyplinarnym w obliczu zagrożeń współczesnego świata”,

która odbędzie się

13 maja 2023 r.  w formule on-line, o godz. 9.00

Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

 

Obszary wiodące konferencji:

   1. Polityka zdrowotna państwa
   2. Ekonomiczne, etyczne i prawne uwarunkowania bezpieczeństwa zdrowotnego
   3. Działania służb ratowniczych, zabezpieczenie medyczne funkcjonowania służb porządku publicznego
   4. Bezpieczeństwo lekowe w dobie pandemii i konfliktów zbrojnych
   5. Przygotowanie społeczeństwa do zagrożeń epidemiologicznych i radiacyjnych
   6. Funkcjonowanie i działania podejmowane przez organizacje humanitarne
   7. Stan zdrowia społeczeństwa, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, tendencje zmian bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli
   8. Nowoczesne technologie wykorzystywane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
   9. Nowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania służb ratowniczych

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

Dla każdego z uczestników przewidywany jest certyfikat uczestnictwa, dla ratowników medycznych także punkty edukacyjne.

Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konferencji

oraz dokonać rejestracji w arkuszu zgłoszeniowym poprzez podany link.

form image

Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym– ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS www.wsmlegnica.pl w zakładce O Uczelni — Publikacje, po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Anna Zalewska – Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Dominik Łeśko - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Szymon Czyżewski – Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

Ewa Kilar – Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

 

Komitet Naukowy Konferencji:

mgr Joanna Bronowicka - Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,

dr Ryszard Pękała - Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

dr hab. Zbigniew Rykowski,

dr Wiesław Zielonka,

dr Stanisław Szczerbiński,

dr Irena Smółka.