Konferencje

Data Temat konferencji
13 maja 2023 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „III Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne” pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne w ujęciu interdyscyplinarnym w obliczu zagrożeń współczesnego świata”
14 maja 2022 r. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne pt. „Edukacja prozdrowotna receptą na długie życie"”
29 maja 2021 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne”
31 stycznia 2020 r. Zagrożenia i potrzeby człowieka w kontekście higieny zdrowia psychicznego
26 października 2019 r. Choroby rzadkie w teorii i w codziennym życiu pacjenta
18 maja 2019 r. Pielęgniarka i położna wobec wyzwań współczesnego świata
9 marca 2019 r. Kobiety w medycynie
15 grudnia 2018 r. Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej
20 października 2018 r. Nowe wyzwania opieki medycznej
19 kwietnia 2018 r. Potrzeby i możliwości kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji  zawodowych pielęgniarek i położnych  w Polsce i  Europie
26 maja 2017 r. Niedosłuch problem XXI wieku. Nowoczesne rozwiązania dla osób niesłyszących
2 grudnia 2016 r. Medycyna - etyka - człowiek
13-14 maja 2016 r. Zdrowie w każdym wieku - od dziecka do seniora
11 grudnia 2015 r. Przygotowanie kadr medycznych do ordynowania leków i wypisywania recept - konfrontacje lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów
12 grudnia 2014 r. Trzeci poziom dojrzałości - starzenie się jako zadanie jednostki i rola państwa
21 listopada 2013 r. „Terra sigillata legnicensis – z dziejów aptekarstwa legnickiego”
14 grudnia 2012 r. Ratownictwo medyczne w Polsce - prawo, instytucje i funkcje

26 stycznia 2012 r.

Starzenie się jako zjawisko biologiczne i społeczne
9 lutego 2012 r. Kryzysy rozwojowe dzieci i młodzieży a możliwości wsparcia społecznego
31 maja 2011 r. Wybrane zagadnienia z pediatrii i opieki nad dzieckiem niepłenosprawnym
8-9 października 2010 r. Prestiż zawodowy pielęgniarki w Polsce i w Europie
10-14 lutego 2010 r. Wybrane problemy z zakresu medycyny naturalnej i farmakognozji
14 grudnia 2006 r. Ziemia legnicka wczoraj i dziś - ochrona zdrowia