Komisja Bioetyczna

Szanowni Studenci,

w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy rozpoczęła pracę Komisja Bioetyczna. Wszelkie informacje oraz załączniki do wniosku znajdują się poniżej.

  Regulamin Komisji Bioetycznej WSM   doc
  Załącznik nr 1 - Wniosek do KBE o wydanie opinii   doc
  Załącznik nr 2 - Informacje o badaniu   doc
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie badaczy   doc
  Załącznik nr 4 - Zgoda na udział w badaniu   doc
  Załącznik nr 5 - Opinia KBE o badaniu   doc